Schitul Lacul Frumos- predica si Sf Liturghie a staretului Grigorie 7 august 2016

Inregistrarea predicii : https://m.youtube.com/watch?v=QTxkZuGhFH4

Inregistrarea Sf Liturghii : https://m.youtube.com/watch?v=_P5eY9Wg5bE&feature=youtu.be

1 Comment

  1. Pentru Tzara, pentru Credintza = Ortodoxa, pentru Rege.

    01.09.2016

    O singură Tzara, o singura Credintzta = Ortodoxa, un singur Rege.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*