Scrisoare către Staretii participanţi la Sinaxa Eparhiei Vâlcii întruniţi împotriva monahilor de la “ Mănăstirea Lacul Frumos”

Motto: “Deci slugile au venit la arhierei şi la farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om .
Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei?
Dar mulţimea aceasta care nu cunoaşte Legea este blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El noaptea, fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe om?
Dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi s-a dus fiecare la casa sa.” Ioan 7,45-53

Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Ps.52,4. Cuvintele acestea mi-au venit în minte după ce am auzit că la Sinaxa Stareţilor din Eparhia Valcii s-a semnat cu unanimitate împotriva Ierom. Grigorie. V-aş întreba părinţilor Stareţi şi măicuţe Starete: Ştiţi pentru ce aţi semnat împotriva Părintelui? Care este vina care I s-a pus în lipsa fără să fie chemat la Sinaxă? Dacă Părintele Grigorie a oprit pomenirea Arhiepiscopului pentru apărarea scumpei noastre Ortodixii de erezia ecumenismului care s-a legiferat la aşa zisul Sinod din Creta, după cum spun Sfintele Canoane (Canonul 15 Sinodul I-II Constantinopol- 861) şi după cum spune sfântul Apostol Pavel “ de omul eretic după prima şi a două mustrare: depărtează-te!”(Tit 3,10) nu să dialoghezi cu ei zeci de ani şi să te rogi cu ei si sa-i numeşti Biserici şi fraţi atunci semnăturile dumneavoastră nu au fost împotriva Părintelui Grigorie, ci au fost împotriva Adevărului Bisericii lui Hristos. L-aţi trădat pe Hristos şi Biserica Lui şi aţi aprobat prin semnăturile dumneavoastră punctul 22 din textul “ Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine”. Şi cei din mănăstiri şi preoţii de mir spun să stăm liniştiţi că nu este vremea să zicem ceva acum că nu s-a întâmplat nimic rău la aşa zisul sinod. Păi dacă nu ştiţi sau nu vreţi să ştiţi cât de gravă este erezia ecumenismului care s-a legiferat la Creta şi este băgat în seminar şi facultăţi de mai mulţi ani şi ies de acolo absolvenţi cu gândire ecumenistă care duce la pierderea mântuirii şi cât este de gravă este participarea la aşa numitul Consiliul Mondial al Bisericilor înseamnă că ignoranţa şi confortul lumesc şi-au făcut treaba.
Este mai comod să-ţi linişteşti conştiinţa că sinodul tâlhăresc de la Creta este în regulă, decât să-l studiezi şi să cunoşti Canoanele Bisericii şi Învăţăturile Sfinţilor Părinţi. Să taci că-i mai evlavios să faci ascultare să-ti vezi de post şi rugăciune cum zice şi părintele Stareţ de la Pătrunsa care l-a cunoscut bine pe Părintele Grigorie că este un călugăr adevărat şi iubeşte dreapta credinţă, o apară cu preţul vieţii, neinteresandu-l persecuţiile şi pierderea funcţiilor şi cu toată cunoaşterea a semnat împotriva.
Marea dezamăgire a venit şi din partea Mănăstirii Frăsinei de la care mulţi aşteptau o întărire duhovnicească pentru vremurile cumplite pe care le trăim cu strâmtorarea socială care începe cu îndosarierea electronică urmată de pecetluirea satanică şi strâmtorarea din biserica cu ereziile ecumenismului şi Consiliul Mondial al Bisericilor. Mănăstirile care trebuiau să fie ca un far călăuzitor au intrat în întuneric prin aceste semnături de trădare a lui Hristos, a Sfintelor Canoane şi a Sfinţilor Părinţi. Dacă noi vom tăcea pietrele vor striga. Când dreapta credinţă este primejduită nu avem voie să tăcem. Mântuitorul când i-a trimis pe ucenici la vestirea Evangheliei nu le-a zis să stea liniştiţi numai la post şi rugăciune, ci le-a zis : Mergeţi şi propovaduiti. La fapta, la lucrare i-a trimis.
Hristos nu mai contează acum. Contează decât episcopii care ne mint si ne bagă pe gât ecumenismul, nu ne iubesc şi dacă nu faci ce vor ei nu ce vrea Hristos, ne condamnă.
Aici în Vâlcea, cu atâtea mănăstiri mă simt ca într-un pustiu. Totul acum în Biserica a devenit un formalism, un simplu ritual nu o cunoaştere şi trăire ortodoxă, simple servicii. Nu mai vrea nimeni sa se jertfeasca pentru Adevar.
Fraţilor, fără suferinţă, mărturisirea Dreptei Credinţe şi pocăinţă nu există mântuire. Fricoşii nu se mântuiesc. Frică avem toţi, dar să nu fim laşi. Chiar dacă avem frică să mergem înainte, să mărturisim Adevărul şi Hristos ne va întări. Cu o moarte toţi suntem datori, nimeni nu scapă, dar depinde cum ne pregătim Calea, cu Hristos sau fără Hristos care s-a jertfit pentru noi. Dacă va vor da afară din mănăstiri, călugări, preoţi de mir din parohii, nu va temeţi pentru că rămâneţi cu Hristos dacă mărturisiţi Adevărul şi pământul lui Dumnezeu este mare. Aici pe pământ nu mai avem mult de trăit. Timpul s-a scurtat. Se apropie Judecata finală şi Veşnicia. Chiar nu vedeţi semnele vremurilor când mai marii lumii se pregătesc de al III-lea război mondial, că există un Guvern Mondial Satanic care controlează totul şi pregătesc încoronarea lui antichrist? Părintele Iustin Pârvu din 2008 a spus că este vremea muceniciei. Noi acum, după 8 ani, vrem să trăim şi să dormim liniştiţi când este o situaţie fără precedent asa cum a spus-o Duhul Sfânt prin Sfântul Ioan Evanghelistul în Apocalipsa capitolul 13 şi chiar Mântuitorul, că o asemenea strâmtorare nu a mai fost şi nici nu va mai fi vreodată.
Haideţi fraţilor să ne trezim, să fim uniţi într-un cuget ortodox nu să ne acuzăm unii pe alţii şi să dăm semnături împotriva făcând pe placul dracilor şi slugilor lui. Îmi pare rău de arhiereii nostri pe care i-am iubit şi-I iubesc că au părăsit dulceaţa Domnului Iisus Hristos pentru lăturile ecumenismului. Tare mult m-aş bucura să-i văd că se întorc şi mărturisesc public împotriva ecumenismului aşa cum face Preasfinţitul Longhin, singurul care mărturiseşte cu curaj Adevărul. Dragostea lui pentru Hristos, pentru Adevăr şi pentru oameni i-a dat o asemenea putere.
O ultima întrebare pentru toţi care sunt de acord cu aşa zisul sinod: Când veţi spune Crezul Ortodox, cum veţi face ? Una ziceţi din gură şi altă credeţi? Sau veţi schimba cu totul : „cred în mai multe Sobornicesti şi Apostolesti Biserici”? Apoi Hristos al cui cap mai este? Sau deja L-aţi tăiat?
Aţi dat semnături să înlăture de la mănăstirea Lacul Frumos o obşte mică ce ţine dreapta credinţă, respectă rânduiala slujbelor ca la Sfântul Munte Athos nemancand carne fiind inlocuit cu un stareţ de la Mănăstirea Cozia care scurteaza slujbele şi din 15 august introduce carnea la trapeza.
Acum, unde este Dreptatea? După Sfintele Canoane şi Sfinţii Părinţi este la Părintele Grigorie şi la cei de un cuget cu Sfinţia Sa!
După noile canoane de la Creta şi inovaţii spuneti că este la dumneavoastră şi la preasfintitii ecumenişti.
Dumnezeu este singurul care alege şi face dreptate.
Un mădular al Bisericii lui Hristos si un simplu om de rand:
OLARU MIHAELA- RM. VÂLCEA

P.S. Am auzit că în septembrie ar veni în Rm. Vâlcea , cred că pe 27, Patriarhul ecumenist Bartolomeu. Acest lucru nu mă bucură. Nu este o binecuvântare ci o pângărire după atâtea erezii pe care le-a făcut inclusiv pomenindu-l pe Papa la ectenii. Atât îl iubeşte pe Papa încât a uitat ( în caz că a ştiut ) de Hristos , Sfintele Canoane, Sfinţii Părinţi şi de turmă.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*