Preotul Ioan Miron nu cugetă ortodox

În acest articol nu ne propunem să judecăm păcatele preotului Ioan Miron și ale discipolilor lui, nici să îi osândim întrucât numai Dumnezeu va face acest lucru. Însă ne simțim obligați să atragem atenția asupra derapajelor grave săvârșite de acestă grupare schismatică , în ceea ce privește Credința Ortodoxă. Vom face acest lucru prin dezvăluirea predicii preotului Ioan Miron ce a rostit-o în fața discipolilor lui, imediat după ce a participat la sinaxa de la Satu Mare din 19 mai 2018.

Una din teroriile (sunt multe) , promovate de către preotul Ioan Miron și implicit de către discipolii lui, este cea referitoare la Sfintele Taine săvârșite de preoții ecumeniști. Tehnica de bază folosită de preotul Ioan Miron pentru a convinge pe cineva, este de da citate ”la kilogram” din Pidalion , din scrierile Sfinților Părinți sau din Sfânta Scriptură indiferent dacă citatele redate de aceștia au sau nu vreo legătură cu contextul respectiv.

Preotul Ioan Miron își atribuie o anumită exclusivitate asupra Sfintelor Taine ale lui Dumenezeu, negând și desconsiderând cu totul autoritatea sinodală a Bisericii. Consideră că hotărârile unui eventual sinod ortodox sunt pur formale. Acest lucru îl vădește pe preotul Ioan și membrii grupării lui ca fiind schismatici.În viziunea acestuia, dacă vreun sinod ce s-ar întruni în viitor, ”ar îndrăzni” să spună altceva decât gândește preotul Ioan Miron, ei bine, acel sinod este catalogat ca fiind neortodox. Practic punctul de referință după care ne ghidăm devine preotul Ioan Miron.  Totodată preotul Ioan Miron promovează principiul exclusivismului religios, conform căruia doar un număr limitat de oameni are acces la Credința Ortodoxă și la mântuire (vezi pctul 14 din predica de mai jos). Ne punem deci întrebarea: cum s-a îngrădit de episcopul ecumenist dacă nu a înțeles Credința Ortodoxă? Cumva a fost caterisit pe bună dreptate și în mod canonic, deoarece a dorit să-și facă o grupare având o teologie ce doar seamană cu Credința Ortodoxă dar are ”mici modificări”?

Argumentele invocate de grupul condus de preotul Ioan Miron sunt:

-Este cu neputință ca minciuna să se amestece cu adevărul

-Ereticii nu au Taine

-Ereticii au harul dar nu este lucrător

-preotul este preot până la moarte. Cand este caterisit preoția nu mai lucrează dar harul preoției îl are în continuare

După cum spuneam mai sus să urmărim ce spune pr Ioan Miron la  ”predica” inchizitorială ce a urmat după sinaxa de la Satu Mare. Iată punctele principale, înregistrarea integrală a predicii o puteți asculta mai jos:

1.Cei care nu cred cele de mai sus nu îl au pe Hristos cel adevărat și sunt morți

2.Pr Ioan Miron ne anunță că azi s-a împlinit cuvăntul apostolului , adică s-au ridicat proroci mincinoși precum Gheron Sava și părinții athoniți. Sunt niște înșelători.

3.cei de la Sinaxa de la Satu mare nu au vrut să audă cuvântul lui Dumnezeu vestit de acest preot Ioan Miron.

4.cei de la sinaxa de la Satu Mare nu vor să audă cuvântul lui Dumnezeu. Personajul Ioan Miron , cu un mare dispreț îi enumeră : ieromonahi , stavrofori cu cruci, schimonahi, greci , sârbi, români. Până ce p Ioan Miron a luat cuvântul la sinaxă toți s-au bucurat și au aplaudat. Când a luat cuvântul acest preot educat la seminarul ecumenist, toți au vrut să-l sfâșie deoarece a vestit cuvântul lui Dumnezeu.

5.cei de la Sinaxă doar voiau să se înșele unii pe alții și nu au înțeles nimic timp de doua ceasuri din ce a spus p Ioan Miron.

6.oamenii nu mai vor să primească pe Iisus Hristos oamenii nu vor să asculte decât minciuni. Afirmă că Sfântul Ciprian al Cartaginei spune că ”ereticii sunt afară din Biserică și Duh Sfănt n-au”.

7.Ereticul nu este în Biserică și nu poate săvâși Sfinte Taine: nu pot boteza, nu pot sfinți apa etc.

8.cei de la Sinaxa de la Satu mare au spus că ”hulitorii de Dumnezeu sunt tot una cu drept slăvitorii. Până sunt caterisiți ei pot face orice.”

9.cei de la Sinaxa de la Satu Mare sunt vinovați că nu au vrut să audă deși p Ioan Miron ”le-a vestit”și ”nu au putut să audă pentru că sunt morți și morții nu aud”..

10.la Sinaxa de la Satu Mare p Ioan a citit din Pidalion ”că cu aștia numa așa merge”, ”ca și cu copiii mură-n-gură”

11.cei de la sinaxă au fost curioși să vadă de unde citește p Ioan Miron ”că ei au trecut peste lucrurile astea și au citit numai ce le-a convenit lor”

12.cei de la sinaxa de la Satu Mare ”nu au vrut să primească hotărârile ecumenice” . Sunt niște hulitori de Dumnezeu.

13.discipolii pr Ioan Miron nu trebuie să mai aibă nicio părtașie cu cei care nu acceptă interpretările grupului condus de acesta. ”nici în grai nici în cuvănt pentru că sunt hulitori de Dumnezeu” . ”Nici măcar contradicție pentru că sunt lupi în blană de miel, răpitori și ucigători de suflete”

14.”poporul a văzut că nu sunt numai ei și exsită cineva, cinci-șase chiar dacă sunt puțini, care se opun”

15.cei de la Sinaxa de la Satu mare nu vorbesc de la Duhul Sfânt ci de la diavol

16.La sinaxa de la Satu Mare p Ioan și discipolii au reușit să mărturisească adevărul și să se delimiteze de ceilalți participanți

17.Discipolii sunt îndemnați ”sa avem grijă mare ca nu cumva să fim înșelați, ca nu cumva de pe pozițiile astea drept-slăvitoare să ne lenevim. Acestă pozitie au ținut-o sfinții întotdeauna și nici o cirtă și nicio iotă nu au lăsat”.

18.”sunt 3 criterii prin care îl dovedești pe eretic: contrazice Sfintele Scripturi, contrazice Sfintele Canoane și te contrazice pe tine”

19.cei de la Satu Mare spuneau că ereticii sunt în afara Bisericii și peste 5 minute spuneau că săvârșesc Taine și că sunt în trupul tainic al Bisericii”…”și ca să-l vădesc l-am întrebat dacă ereticii sunt în trupul tainic al Bisercii”… ”și apoi timp de 30 de minute a luat-o ca Iliescu prin bălării ca să nu răspundă drept …și iar l-am întrebat și n-a răspuns drept”…”după aia a zis ca unt în trupul Bisericii și că sunt mădulare bolnave ale Bisericii”

20.”ereticul cand s-a unit cu erezia s-a scos pe sine afară”

21.”Valasamon spune ”cum să sfințească tainele ereticul dacă nu are preoție?Și dacă nu are altar?”

22.cei de la Satu Mare nu vor să primească cuvantul adevărului. ”cu aștia nicio părtășie să nu avem”

23.”eu găndesc că suntem binecuvântați și grijiți de Dumnezeu că nu am putut să fim trași în lucrurile alea.”

24.participanții la sinaxa de la Satu mare aplaudau pe înainte-mergătorul lui antihrist.”Îi vedeam pe toți cum se duc la pierzare”…”Doamne nu m-ai lăsat să vorbesc de la mine niciun cuvănt ca nu cumva să spună lumea că zic învățăturile mele”

25.”cei de la Satu mare s-au întors cu spatele la Dumnezeu”

26.”cei de la Satu Mare au mințit pe față ca oamenii să se depărteze de mine.Oricum oamenii s-au depărtat de Dumnezeu , nu le-a plăcut cuvântul lui Dumnezeu și le-a plăcut învățătura mincinoasă.Spunem lucrul acesta pentru că astăzi se prăznuiesc Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecuumenic…și Sfantul Ciprian al Cartaginei este într-un duh cu noi (și Sfinții de la Sinod) nu ne-au lăsat să ne dăm la o parte și să ne clătinăm”

27.referitor la sinaxa de la Satu Mare ”din acea adunare eretică am ieșit mărturisind cuvintele sfinților, cum că ereticul nu are Duh Sfânt și este afară de Biserică și ale lui toate neprimite și spurcate sunt.Și după aia am plecat și i-am lăsat acolo pentru că așa spun sfinții. Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic 318 asta au făcut.Au mărturisit dreapta credință împotriva lui Arie.Asta am făcut și noi și uite-așa și numai așa putem să ne mântuim.”

28.”Când noi ne unim cu învățăturile Sfinților Părinți și nici nu adăugăm și nici nu schimbăm pentru că în Sinod ecumenic Biserica este infailibilă, este fără greșală…Și apoi le-am citit ce spune Biserica în Sinod ecumenic și ei au spus că nu ne trebuie asta.”

29.”spun Sifnții că nu ăla care te lingușește te mântuiește ci ăla care te ocărăște te mântuiește”

Judecând după cele 29 de puncte principale extrase din predica de mai sus, iată concluziile ce dovedesc că atitudinea acestui preot și a grupării conduse de el este neortodoxă și schismatică:

1.Ca și protestanții, adeventiștii sau martorii lui Iehova, părintele Ioan Miron pretinde că el spune numai adevărul și ca să convingă auditoriul că este așa, citează din Pidalion,Bibilie și Sfinții Părinți . Cine ascultă predica amintită mai sus observă clar că este un amestec de citate și concluzii personale, nicidecum 100% citate de la Sfinții Părinți.Nu am măsurat exact, dar ponderea este cam 50% citate patristice și 50% interpretarea lor într-o manieră proprie și personală.  Principiul după care se călăuzește preotul Ioan Miron este: cine nu este cu mine este împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte preotul Ioan Miron consideră că cei ce nu primesc interpretările și teologia lui proprie , sunt morți adică nu aud și nu văd adevărul revelat nouă de Dumnezeu acum aproximativ 2000 de ani.

2.Într-un mod foarte fin , preotul Ioan Miron prezinta concluziile proprii ca fiind cele ale Bisericii și ale Sfinților Părinți. Un simplu exemplu: pretinde sus și tare că ereticii nu sunt in Biserică, nu au taine fiindcă așa spun Sfinții. Dar oare inainte de Sinodul eretic din Creta din 2016 acești preoți și ierarhi nu erau cumva tot eretici? Ne întrebăm :erau ortodocși sau erau eretici? Dacă erau ortodocși cum de aveau cuget ecumenist, cum de făceau rugăciuni cu ereticii sau compromisuri dogmatice cu ereticii? Dacă dimpotrivă erau eretici cum de l-au putut hirotoni pe preotul Ioan Miron dacă nu aveau taine? Că doar ereticii nu au taine nu? Oare ce explicație inventează p Ioan la acest lucru? Preotul Ioan Miron introduce o inovație ce nu are niciun suport teologic ortodox și anume că ereticii sunt de două feluri:eretici care au semnat erezia în mod public pe hârtie și eretici care nu au semnat în mod public pe hârtie. Unde găsim acestă împărțire la Sfinții Părinți? Nicăieri. Apoi preotul Ioan Miron merge mai departe cu inovația și pretinde că înainte de sinodul eretic din Creta 2016 , Dumnezeu a făcut iconomie cu acești eretici și i-a ținut în Biserică și le-a dat Sfintele Taine. Adică există și cazul în care ereticii se pot găsi în Biserică și să aibă și Sfinte Taine.Deci preotul Ioan Miron se contrazice pe sine: iată că sunt cazuri când căderea automată și imediată din har nu este valabilă. Conform preotului Ioan ,atunci când te lepezi de Hristos sau cugeți eretic, în secunda următoare nu mai ești membru al Bisericii, ți se anulează botezul iar dacă ești preot nu mai ai Sfintele Taine și ești caterisit. Preotul Ioan Miron a elaborat o teorie pe care el insuși o contrazice. Este foarte normal , întrucat toate religiile inventate de om au fisuri de logică având ca sursă înșelarea demonică.

3.Gruparea schismatică de la Turda, are comportament papistaș: nu mai este nevoie de niciun sinod, papa Ioan Miron știe ziua , ora , minutul și secunda de când nu mai este har in BOR și de când nu mai sunt taine! Ce înșelare demonică să te crezi stăpânul Tainelor lui Dumnezeu! Din păcate această grupare nu a înțeles faptul că preoția nu este magie,nu este ceva gen abracadabra, preoția nu este nici a episcopului, nici a preotului, preoția este a Bisericii. Biserica este cea care îi dă preoția episcopului și preotului și numai Biserica însăși poate să ia harul preoției de la episcop și preot, când există anumite motive și datorită acestor motive preotul sau episcopul este caterisit, adică Biserica îi ia preoția pe care i-a dat-o.

4.Preotul Ioan Miron înfierează cu mândrie și cu ură pe cei care nu sunt de acord cu interpretarile lui despre teologia ortodoxă. Cine nu este de acord cu el este un netrebnic. Sfinții părinți de la sinoadele ecumenice plângeau atunci când redactau concluziile de anatematizare a ereticilor. Nu aveau bucurie pentru că îi tâiau de la trupul Bisericii. Pr Ioan spune despre cei de la Satu Mare că a fost o adunare eretică! Iată unde duce mandria și delirul religios!

5.Din cauza mândriei , p Ioan pretinde că este tâlcuitor al profețiilor. Își închipuie că s-au ridicat proroci mincinoși la sinaxa de la Satu Mare. Nu iși vede propriul păcat pe care îl săvârșește atunci când păcălește niște bieți oameni(ne referim la adepții lui) care nu au înțeles Credinta Ortodoxă și de care abuzează preotul Ioan, el fiind de fapt prorocul mincinos.Preotul Ioan este pur și simplu un blasfemiator și ceea ce este și mai grav este că îi trage și pe alții în iad după el, culmea , folosind canoanele din Pidalion și spusele Sfinților Părinți. Diavolul are oamenii lui pe care îi instruiește constant și din păcate preotul Ioan este unul dintre ei.

6.Preotul Ioan pretinde că acești monahi(Sava, Hariton,Alipie etc) au stat degeaba în Sfantul Munte atâția zeci de ani , străduindu-se să urmeze duhovnicilor, sfinților nevoitori și cuvioși ai Ortodoxiei. Chipurile, degeaba monahii aghioriți au depus toată truda, că oricum nu au priceput nimic. Sunt praf! Doar acest personaj Ioan Miron din Turda (că doar zona Turda nu se compară cu Sfântul Munte , iar seminarul ecumenist unde a studiat pr Ioan este deasupra tuturor cărților și tuturor învățăturilor predate nouă de Sfinții Părinți). Ce să mai spunem despre noi mirenii? Noi nu avem decât ”norocul” și ”șansa” să-l urmăm pe acest ”vizionar” înrâurit de diavol și de propria mândrie, care este singurul om de pe planetă…dar ce spun eu planetă…din galaxie…care a înțeles cum stă treaba cu Ortodoxia, cu Sfintele Taine și cu adevărul revelat nouă de Dumnezeu.Vă sună cunoscut? Suna a ”biserica” adventistă sau a Martorii lui Iehova. Realitatea este că Dumnezeu ne-a arătat acest exemplu negativ despre acest preot Ioan Miron, exemplu care arată ce fel de roade culege cineva în urma mândriei demonice. Acest preot împreună cu adepții lui se află în cea mai vârtoasă înșelare , culmea , pretinzănd că sunt cei mai mari și mai aprigi mărturisitori ai credinței ortodoxe curate. Învățătura pe care o primim din exemplul preotului Ioan că nu este suficient să ne îngrădim de ereticii ecumeniști. Trebuie să nu mergem pe drumul fanatismului și al zelotismului.

7.P Ioan Miron se victimizează în fața adepților lui pentru a câștiga simpatia lor. Spune că la sinaxa de la Satu Mare, cei de acolo au vrut să-l sfâșie(punctul 4 din discurs). Nici vorbă de așa ceva. Este invidios că nu a convins pe nimeni, este supărat că deși ” umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” nu a putut păcăli pe nimeni cu fanatismul lui.

8.Acest conducător de grupare folosește tehnica exagerării pretinzând că el știe cugetele altor oameni. De unde știe gândurile și mintea lor? Mândria demonică de care este stăpânit îl face să creadă că are puteri de ”superman”(punctul 3 din discurs).

9.La sinoadele ecumenice, cei care au fost invitați în calitate de vinovați (ereticii) , până în momentul în care s-a pronunțat verdictul, au fost tratați cu tot respectul: Sfinția Voastră, Părinte, Înalt Prea Sfințite etc. Abia după pronunțarea sentinței în mod oficial acei eretici deveneau simpli mireni.

La preotul Ioan Miron se remarcă usurința cu care jignește și etichetează pe oricine nu este în acord cu înșelările lui (punctul 4,10).Pe participanții la sinaxă îi consideră nedemni de vreun respect, își arată disprețul față de ei precum fariseii și cărturarii din vremea Mântuitorului. Este aceasta oare o atitudine duhovnicească, este o atitudine similară cu a Sfinților Părinți? Nicidecum. ”După roadele lor îi veți cunoaște” și ” Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele” spune Sfântul evanghelist Matei. La fel și preotul Ioan se dă de gol, ne arată ce se găsește de fapt în inima lui, ne arată fanatismul, exagerările și zelotismul cu care se hrănește.

Să mulțumim Domnului că ne-a dezvăluit cine este acest personaj, care sunt tehnicile lui de manipulare și cum blasfemiază pe Dumnezeu! Dacă nu ar fi vorba de Pidalion și de Sfinții Părinți nu ar fi nicio deosebire intre discursul acestuia și discursul adventiștilor. Părintele Ioan este promotorul unei nou curent protestantist, se pune pe sine deasupra Sfinților(vezi punctul 26 de mai sus unde afirmă că Sfântul Ciprian este în duh cu el și nu invers;adică noi ca ortodocși ne străduim să fim în duh cu Sfinții Părinți nu invers),  protestează și își arată frustrarea împotriva tradiției și a credinței ortodoxe pretinzănd că doar el și adepții lui sunt ”cei aleși” restul fiind o adunătură de eretici. Adevărul este că cine citește pe Sfinții Părinți intră in contact cu bunătatea, blândețea, înțelepciunea și smerenia lor. În totală antiteză cu Sfintii Părinți ,preotul Ioan Miron se pune pe sine deasupra acestor sfinți(unii dintre ei fiind pe calendarul nou), își arogă dreptul de a dispune de Sfintele Taine, stabilește cine și cand are har in Biserică folosindu-se de spusele Sfinților Părinți și nu în ultimul rând punându-se pe sine deasupra Sinodului Bisericii.

Înregistrarea integrală a predicii : https://soundcloud.com/user-716606887/p-ioan-miron

 

73 Comments

  • Voi cei care sunteti adeptii acestui preot inselat comiteti blasfemii si in comentariile pe care le postati pe internet. Exemplul este în comentariul tau. Cum să rămână Biserica o simpla adunare? Aceasta propozitie este o blasfemie. Biserica nu va fi biruită nici de porțile iadului.Atunci dacă ar rămâne o simplă adunare ar însemna să fie biruita.Dar voi v-ati obisnuit sa spuneti aceste blasfemii , a intrat deja in firea voastra.
   Adventiștii nu citeaza din Biblie? Și la ce le folosește? Tot in erezie rămân. La fel si p Ioan Miron și adepții lui în schismă.

  • Caterisirea trebuie sa aiba loc sinodal, pentru ca ereticii sa fie exclusi din Biserica si sa nu mai poata savarsi Sfintele Taine.

   “De cei sfinţi, prihănitoare limbă este aceea ce nebuneşte pe acest fel de cuvinte le bârfeşte, neînţelegând că porunca canoanelor fără de punerea în lucrare a persoanei a doua, adică a soborului, este nesăvârşită, fără mijlocire şi mai înainte de judecată, nelucrând de sineşi. “

   Dar in chip de guru, parintele Ioan Miron si parintele Marian Tudor, il prefera pe Floca, cu gandire paistasa, in locul Sfantului Nicodim Aghioritul. Floca acesta are doctrina papistasa pe fata, considerand caterisirea pedeapsa juridica, o mare blasfemie! Catrisirea ci totul altceva inseamna. Nu e cum spune parintele Tudor, ca un preot pacatos, e preot pana la moarte chiar daca e caterisit. Nu. Sfantul Nicodim Aghioritul arata ca dupa caterisire, chiar daca preotul are pacate personale, preotul acela NU mai poate Sfinti Tainele! In schimb, parintele Tudor vine cu inovatii papistasesti apud Floca si ne invata ca caterisirea nu e nimica – e doar apa de ploaie, ca cei caterisiti pentru pacate de fapt nu sunt caterisiti, in schimb inventeaza teoria ereticului prin semnatura, care cade papistasete automat din har, si i se ia prin plesnire din degete, pardon, din pix puterea de a savarsi Tainele.

   Iar mentorul si formatorul acestei grupari nu este nimeni altul decat un alt guru, Theodor Leontescu, care si-a facut debutul cu o carte ce il are pe coperta pe Marele Arhitect! http://www.glasulstramosesc.ro/blog/o_piatra_pentru_goliat_o_carte_foarte_buna_despre_inselarile_stiintei_si_indoctrinarea_maselor/2016-09-28-176

   Cam dubios personajul plin de elemente masonice, face niste aberatii in materie de Fizica elementara si se crede ca are descoperiri dumnezeiesti in transa. Iata cu cine se aliaza fara sa stie, bietii oameni habauci, cu gandire fanatica si scandalagie! Toti adeptii au gandire sectanta, si si-au facut formator de opinie, pe Leontescu, un personaj dubios, care la fel ca papa, declara fara Taine pe cione au muschii lui chef.

   • Preotul Ioan Miron vine cu o inovație care nu este ortodoxă: ereticii se impart în două categorii: cei care au semnat pe hartie și cei care nu au semnat. Semnatura este criteriul după care cineva iese din Biserică si se face pe sine eretic. În rest, oricine in mod verbal spune erezii nu poate fi considerat eretic in viziune p Ioan Miron.

  • Iertati-ma pentru comentariile lungi, dar consider necesar sa le amintesc acestor infumurati inchipuiti, parintele Marian Tudor, parintele Ioan Miron si pacaliciul lor adulat, Leontescu, ca blasfemiaza in continuu invatatura Bisericii, preferand canonisti papistasi in locul Sfantului Nicodim Aghioritul – o minte indeumnezeita, care , ATENTIE, E MEREU IN CONSENS CU SFINTII PARINTI! Cine il contrazice pe Sfantul Nicodim Aghioritul , il contrazice pe Duhul Sfant, care a lucrat prin mintea sa indumnezeita si contrazice intreg consensul Sfintilor Parinti. La Sfantul Nicodim Aghioritul toate sunt in consens cu Sfintii Parinti, absolut toate, pentru ca intotdeauna talcuirile sale fac apel la consensul Parintilor!

   DOAR la Chirila mai intalnim juridice din-astea. Leontescu si Chirila sunt doua fete ale monedei schisma numita, unii sunt de stanga, altii sunt de dreapta, fiecare cu partidul lui!

   Lectia despre caterisire, care NU e pedeapsa juridica! Terminati cu blasfemiile!

   Iata lectia pentru sleahta de guru: parintele Miron, parintele Marian Tudor si Leontescu mandricescu:

   PIDALION 1844 cârma bisericii ortodoxe, edit. „Credința strămoșească“ , 2007 Pag.65-66
   Subnota 61 la Canonul 28 Apostolic

   Dar s-ar nedumeri cineva, dacă hirotonia, Botezul, Sfinţirea (Apei), şi celelalte ce ar fi îndrăznit cei ce cu dreptate, şi pentru arătate vinuiri de sobor s-au caterisit, de au oare putere şi fiinţă, ori de sunt cu totul fără putere, şi neînfiinţate, şi ca cum nici cum s-ar fi făcut și pentru aceasta de trebuie a se face din început de preot necaterisiți? Se vede că după oarecare, sunt fără putere şi cu totul fără fiinţă, şi pentru aceasta este trebuinţă a se face din început, ca cum nu s-ar fi făcut cu totul mai
   înainte. Căci, dacă hirotoniile, şi alte Sfinţite săvârşiri, ce le-ar face afară de enorie vreun Episcop, sunt fără putere, după canon 13 al Antiohiei, cu cât mai mult lucrurile cele îndrăznite, a celui cu dreptul şi după lege caterisit sunt fără putere şi fără fiinţă? Iar de ar zice cineva că după Dumnezeiescul Hrisostom (Voroava a 2-a a Epistoliei a 2-a către Timotei şi 11 a celei către Tesaloniceni 1 şi după 8 a celei către Corinteni 1). „Că darul nu pe toţi hirotoniseşte, prin toţi însă şi prin însuşi cei nevrednici lucrează; răspundem, că şi prin toţi cei necaterisiţi lucrează, dar nu şi prin cei caterisiţi, şi deshirotoniţi.” Am zis pentru lucrurile cele îndrăznite a celui cu dreptate şi pentru arătate păcate caterisit, cum că trebuie de al doilea a se face, ca cum ar fi înfiinţate, şi nu ar fi. Căci de ar fi aşa, trebuie ca acel caterisit, când se desvinovăţea, şi să se mai hirotonească de al doilea. Ci însă, după Canonul 56 al Cartaginei cel ce opreşte hirotonisirile cele de al doilea, acesta nu s-a hirotonisit de al doilea. Deci avea puterea preoţiei (deşi pe lucrare nu o avea din pricina caterisirii). Drept aceea şi lucrările cele de dânsul îndrăznite nu trebuie a le mai îndoi. Că cela ce cu dreptate s-a caterisit, şi dinlăuntru de sine-şi pentru nevrednicia sa, şi din afară de la sobor, a pierdut lucrarea preoţiei. Iar cel ce cu nedreptate s-a caterisit, numai din afară, şi nu de la sine-şi s-a lipsit de a lucra. Şi poate a se asemăna, precum zic oarecare, cela ce cu dreptate s-a caterisit, ca un meşter, a căruia şi mâinile de sine-şi s-a zgârcit, şi nu pot să apuce, şi uneltele meşteşugului său i le-au luat. Drept aceea, şi mâinile, să zicem, de şi-ar mişca, în zadar le mişcă, şi lucrul cel de dânsele făcut, se pare adică a fi, ci cu adevărul nu este; atât pentru ciunţia lor, cât şi pentru lipsa uneltelor. Iar cel ce cu nedreptate s-a caterisit se aseamănă cu meşterul, care mâinile îşi are sănătoase, nu are însă şi uneltele meşteşugului. Pentru aceea şi când i se vor da iarăşi, poate a le apuca şi meşteşugul a-şi lucra. Şi lucrul lui este cu adevărat lucru. Iar cel ce este ciunt, adică cel cu dreptate caterisit, nici mai-nainte de a i să da, nici după ce i se vor da uneltele, poate a le apuca, şi a face cu ele vreo ispravă. Iar de ar zice cineva că nu trebuie a se poftori hirotoniile şi Botezurile celui cu dreptul caterisit, căci Canonul opreşte îndoirile Botezului şi ale hirotoniilor, învaţă-se că opreşte cu adevărat, pe îndoirile Botezurilor celor adevărate, şi ale hirotoniilor asemenea, nu pe ale celor neadevărate, care sunt cele de cei cu dreptate caterisiţi făcute. Şi marele Vasilie însă în Canonul 3 zice, că diaconul cel odată caterisit, de ajuns are pe osânda caterisirii. Şi
   în scurt toţi clericii cei ce au păcătuit păcatul cel de moarte din treapta lor se pogoară zice în Canon 32 al său, şi nu li se mai dă lor clerul şi preoţia. Iar dacă nu li se mai dă, arătat că şi Sfinţitele lucrări care le-ar face, se socotesc ca cum s-ar fi făcut şi de mireni, în locul cărora ei s-au aruncat. Iar Manuil Malaxos notarul (la tălmăcirea Canonului ce au făcut la anul 1565 la cap. 30) Patriarhul Constantinopolului a poruncit câţi s-au hirotonisit de Arhierei caterisiţi, de au ştiut caterisirea lor, să fie şi ei caterisiţi să nu se hirotonească de al doilea. Iar de nu a ştiut, să se hirotonisească de al doilea de Arhierei necaterisiţi. Şi Teodor Studitul zice, că preotul caterisit nici un lucru ieraticesc face, ci este lumesc (mirean) ca şi mai-nainte, şi Dar al Sfântului Duh nu are pentru că s-a luat de la el. Şi de va da vreunuia preoţia, acela nu este preot. Acestea aşa zicându-se, de mine se socotesc acestea zise a fi cu îndoială, şi ce să zic hotărâtor, nu ştiu. Fiindcă nici acesta de faţă Apostolesc, nici cel 4 al celui din Antiohia, zic ceva pentru acestea, care din amândouă, Sfinte lucruri, cutezându-se de către cei ce cu dreptul sunt caterisiţi, se socotesc ca cum nu ar fi, ca şi cele de către eretici, după cel 46 Apostolesc, sau ca cum ar fi. Iar mai ales şi mai cu deosebire, pentru că văd pe cel 6 al Soborului 4 Ecumenic că zice că nu are tărie hirotonia celui hirotonisit nehotărâtor nu ca una ce nu ar fi și nu s-ar fi făcut nici pentru că ar fi neînființate și ca cum nu ar fi Taine cele ce se vor lucra de dânsul; ci ca una ce rămâne nelucrătoare, şi nu se pune în lucrare şi în faptă, şi nu pentru alta, ci numai pentru necinstea şi ocara celui ce a hirotonisit. Şi fiindcă cele asemenea din cele asemenea se cuvine a se încheia şi a se judeca. Apoi şi cele neîntărite care le rânduieşte Canonul 13 al celui din Antiohia, se cuvine a se înţelege şi a se lua precum Soborul 4 le-a înţeles şi le-a primit, şi nu precum cei mai de sus le-au înţeles şi le-au luat. Vezi însă şi în tomul 2 al practicalelor Sinoadelor foaia 993 că s-au adunat întreg Sobor în Constantinopol în zilele împăratului Ioann Comnino, şi al Patriarhului Mihail Oxitul în anul 1143. Care sobor prihăneşte pe Leontie, pentru că a botezat de al doilea pe cel botezat de un ierarh caterisit pentru vinovăţii arătate, fiindcă a socotit că nu este deplinit Botezul cel făcut de iereu caterisit. Ci şi Iosif Vrienie în epistolia cea către Nikita zice, că sunt Sfinte şi deplinite cele îndrăznite de către cei caterisiţi. Însă şi aceasta o mărturiseşte şi înţeleptul Evghenie Vulgarul în cercetările cele criticale ale gramaticii lui Neofit, aducând ajutător pe Nicolae Cabasila.

  • Si inca un comentariu si inchei:

   Indepartati-va de cei cu gandire guru-papistasa, care blasfemiaza pe Sfantul Duh! Iata inrudirea cu papa a gruparii sartite de pe fix, ce a instaurat politia Tainelor. Pe ei altceva nu ii intereseaza decat obsesia asta a lor, cu Tainele. Pentru ei doar la lozinca asta se rezuma ortodoxia. Sa invalideze Tainele. Dar Tainele nu sunt problema noastra. Vor cadea rapid in schimsa din cauza obsesiei lor, pentru ca se vor desparti de ceilalti preoti sau chiar ierarhi ingraditi de erezie, pentru ca au obsesia asta demonica cu Tainele invalide. Noi de fapt, nici nu am fi vrut sa ne pronuntam in aceasta problema a Tainelor, pentru ca nu e de competenta noastra, ci de a unui Sinod, dar ei ne-au silit!

   Dovada ca teoria invaliditatii automate a Tainelor celor botezati si hirotoniti in Biserica e de origine papistasa, cu obarsia la Conciliul II Vatican:

   “Teoria căderii automate din har a preotului este dogmatizată de Conciliul II Vatican, însă teoria este mult mai veche la papistași. Această teorie, de fapt anulează sinodalitatea Bisericii, modul sinodal de funcționare, de liturghisire a Bisericii. Sunt eretici pentru că, în afară de faptul că anulează sinodalitatea Bisericii noastre, validează și primatul papal. Papa ce spune? El spune că: eu am 100% preoția, cardinalii o au undeva pe la 70%, preoții pe la 50%, diaconii undeva la 30% și laicii sunt de aruncat. Asta este de fapt: papa îi hirotonește pe episcopi, îi caterisește. De fapt, ce face papa? Se duce un cardinal într-o zi la papa și îi spune: „Cutare cardinal te-a înjurat.” Și spune papa: „Așa a făcut? Îl caterisesc.” Din acel moment acel cardinal este caterisit. Pentru că a spus ceva, acela s-a și caterisit. Asta este căderea automată din har. Care va să zică, noi ar fi trebuit să fi pierdut harul cu mulți ani înainte. Eu aș vrea să-i întreb ceva pe cei care susțin că s-a pierdut harul de la cei care pomenesc, ca să înțelegeți cât de greșită gândire au. Ei susțin că după Sinodul din Creta, cei care pomenesc au pierdut harul, nu mai au preoție. Există însă unii preoți care au întrerupt pomenirea după șase luni. Să ne spună: aceștia au preoția sau n-o mai au? Săvârșesc Tainele sau nu se mai săvârșesc? Să ne răspundă. Ce este Sfântul Duh? Vine și pleacă?“ – Gheron Sava Lavriotul, Ramnicu Sarat, decembrie 2017

   • Problema Tainelor eate un diferențiator pentru grupările schismatice. În procesul de contruire a unei grupari trebuie sa ai diferentiatori ca sa atragi adeptii. Daca p Ioan nu ar fi venit cu acest radicalism cati oare l-ar fi urmat? Folosind frustrarea unora i-a atras in capcana lui. Odata intrat in secta cu greu mai iesi, pentru ca p Ioan iți impune modul lui de gandire, te subjugă și te domină. Foloseste calitatea de duhovnic pt acest lucru. Aici este o lucrare demonica. Cum ar putea acest om care mustește de ură și dispreț să fie credibil în ochii unui om normal?

 1. Voi care sunteti adeptii ecumenistilor nu prea stiti ce inseamba biserica. Daca tot il critici atata pe or Ioan, intreb si eu ca “adepta” a sfintiei sale- ereticii au harsau nu? Pe ce scara valorica il punetipe Hristos cand afirmati ca ereticii care sunt dusnanii lui Hristos mai savarsesc sfinte taine?

  • Din nou o intrebare blasfemiatoare. Noi , ortodocșii nu Îl punem nicăieri pe Hristos. El este Dumnezeu și noi creaturile lui nu Îl putem pune undeva.Nici dacă ne-am strădui.Hristos își are locul Lui ca și cap al Bisericii. Doar voi, care aveți o învățătură străină de Biserică (cu B mare se scrie), vă permiteți luxul de a face acest lucru.Doar voi vă închipuiți că aveți excusivitate asupra lui Hristos,asupra Sfintelor Taine, credeți că puteți dispune după bunul plac de Ortodoxie. S-a vazut cum vehiculați scrierile Sfinților, cum dați citate la kilogram doar ca să vă îndreptațiți schisma în care vă aflați.
   Poate ne spui și nouă dacă ereticii ecumeniști erau în Biserica înainte de Creta 2016. Că doar voi sunteți stăpânii Bisericii și faceți ce vreți cu membrii Bisericii. Așa face și papa…vai ce asemănare…
   Înainte de Creta 2016 ecumeniștii nu erau dușmanii lui Hristos? Răspunde la întrebarea asta. Sau…stai că de fapt trebuie să-l suni pe părintele Ioan ca să-ți dea raspunsul. Unii dintre voi ați participat doar la lecția în care v-a îndoctrinat cu harul după momentul Creta 2016. La lecția cu harul înainte de 2016 ați lipsit… și nu știți răspunsul.

 2. Părintele Ioan spune ca ereticul nu se afla niciodata in Biserica. Ereticul nu are niciodata taine si har.

  • Pai va contraziceti. P Ioan afirma ca inainte de 2016 aveau har si taine…prin iconomie cică…. acum ziceti ca nici inainte de 2016 Creta nu aveau har,taine etc? Deci admitem ca exista si situatii in care ereticii sunt in Biserica si au taine,har etc?

 3. Dragă administrator,sunt un simplu preot ORTODOX în ascuns care nu pomenește Episcopul în LITURGHIE , deocamdată nu sunt caterisit și dat afară dar o să auziți cât de curând și despre mine, deoarece mă voi ridica și eu . Vă urmăresc pe toți cei care v-ați ridicat de mult timp și vorbesc aici despre preoți. Să nu vă fie cu supărare dar dintre toți preoții care cugetă cu adevărat ORTODOX este părintele IOAN MIRON. Am văzut cu mare bucurie că m-ai sunt și alți preoți care cugetă ORTODOX ca părintele IOAN MIRON.Aici în zona mea m-ai sunt și alți preoți care vă urmăresc de mult timp și discutăm foarte serios despre acest ecumenism care a intrat ca o molimă în BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ.AM văzut că țineți foarte mult la acest monah Sava. V-ați gândit vreodată că e pus intenționat să distrugă pe toți preoții care se ridica? De ce spun acest lucru:la început toți preoții care s-au ridicat au spus că nu mai este har la ecumeniști eretici,dar de când a venit acest monah Sava parcă le-a spălat creierul. Spun acest lucru, deoarece la început și părintele Staicu a susținut că nu mai este har la ecumeniști iar dacă mă veți contrazice să nu uitați că nu mint ce-a ce spun , deoarece chiar el spunea pe site-ul lui acest lucru.Sa mă iertați nu vreau să supar pe nimeni.DOAMNE AJUTĂ!

  • Sunteti in mare greseala daca aderati la gruparea schismatica a pr Ioan. Va zfatuiesc sa ramaneti in Biserica, evident sa intrerupeti pomenirea si sa lasati pe Hristos sa se ocupe de dvs mai departe. Altfel se “va ocupa” p ioan de dvs si veti cadea din lac in puț. Adica de la ereticii ecumenisti la sectantii blasfemiatori adica stapânii harului…

  • Parinte, ma bucur ca ati sesizat viclenia cu care lucreaza pseudo-ingraditii. Ei lucreaza cu jumatati de masura si spala creierii la oameni, asa cu li l-a spalat lor monahul Sava. Sa stiti ca mai sunt cativa preoti intr-un cuget cu parintele Ioan Miron si nu veti gresi daca va veti alatura lor. Noi, credinciosii va asteptam cu bucurie. Maica Domnului sa va aiba in paza !

   • Din lac in puț. De la ecumenistii eretici la sectantii fanatici ai preotului Ioan Miron care a fost prins cum modifica textele canoanelor. Stimata Aurora aveti argumente atunci cand faceti acele afirmatii? Sau doar calomniati?

  • Un simplu preot. Iertati-mi indrazneala, vrăjmași ai Domnului nu sant numai ecumenistii dar și cei ce sant în comuniune cu ei. Dacă mergem pe logica pr Ioan în momentul de față sante-ți lipsit de har fiind încă în comuniune cu ecumenistii. Întreruperea pomenirii episcopului la Liturghie fără sa-i precizați motivul nu e mărturisire, nu are valoare și e mai degrabă schisma decât mărturisire și e vrednică de caterisire. Dacă dumneavoastră sau alt părinte care poate încă pomenește ierarhul pro Creta va uniti cu pr Ioan,cine ce rehirotoneste?, ptc fiind în comuniune cu ecumenistii santeti vrăjmași ai Domnului și în afară Bisericii ,și prin urmare caterisit automat si lipst de har și taine.

   • Daca preotul Ioan Miron ar fi fost înțelept,nu ar fi ispitit pe Domnul cu problema harului. Ingrădirea de eretici este suficienta. Dar mandria multa l-a făcut să modifice intelesul canoanelor ca sa fie deasupra tuturor, ca sa fie deasupra autoritatii sinodale a Bisericii. Tot din acest motiv, ca sa fie el mai grozav si mai convingator, a trecut pe calendarul vechi. Unii Sfinti Părinti si Cuviosi au ramas pe calendarul nou si nu au procedat precum p Ioan. Dar el s-a pus pe sine deasupra sfintilor. Oare nu era mai bine sa fi fost mai smerit si sa ramana in dreapta credinta? In final s-a desprins de Biserica si a modificat textele canoanelor făcându-se de rusine. Asa se intampla cu toti cei care stau impotriva adevarului lui Hristos! Asa se intampla cu toti cei care modifica credinta ortodoxa! Sfarsesc prin a se face de ras!

  • Parinte ..Doamne ajuta!!! Cugetati ortodox….!!!…ma bucur….Sa va ajute Bunul Dumnezeu sa va alaturati noua …sant deocamdata 5 preoti care nu pomenesc si care spun asa cum ne invata canoanele si sfintiii parinti ca Harul nu mai coboara la eretici,la mincinosi…!!!!…va asteptam –luati legatura cu toti care stiti ca au cugetare ortodoxa si apoi cu parintele Ioan Miron–

  • Unde scrie ca exista ca ereticii se impart in doua categorii: unii care au semnat la sinod și alții care nu au semnat? la ce pagină , la ce rând? Conform cu ce mi-ați dat să citesc preotul Ioan Miron nu este preot pentru că a fost hirotonit de un episcop eretic iar dvs nu sunteți botezată. Aveți alte scrieri în care se specifică excepțiile de la scrisorile Sfântului Teodor? Sau unde scrie în care situații ereticii au taine? Ca doar cetațeanul Ioan Miron a fost hirotonit de un episcop eretic nu de unul ortodox. De aici tragem concluzia ca uneori…câteodată…este posibil ca ereticii să aibă taine. Fiindcă susțineți că dvs cunoșteți aceste situații , adică le-ați citit undeva, va rugăm să ne spuneți și nouă unde anume le-ați găsit. Altfel considerăm că este doar logica dvs și noi nu putem avea încredere în logica cuiva de pe internet. Dacă însă nu le cunoșteți va sfătuim mai bine să vă duceți la bucatărie și să va ocupați cu asemnea activități întrucăt la teologie nu vă pricepeți. Sunteți TEFAL. Adica Ortodoxia nu se lipește de dvs.

 4. MULTUMESC mult pentru predica ….Chiar doream sa stiu si alt punct de vedere in afara de cel al parintelui Ciprian…
  Nu inteleg in ce calitate faceti aceasta analiza ??? sunteti teolog ??? vad ca vorbiti la plural …vorbiti in numele unui grup …sau a unei comunitati???Am inteles ca par .MIRON a citit niste canoane …deci nu a zis nimic ca parere personala ???si atunci sunt gresite canoanele din PIDALION ???
  explicati ca nu e clar ….unde greseste ???

  • Susțineți cumva ca p Ioan Miron a citit din Pidalion și apoi a plecat? Dacă ați fost atentă la predică ați observat că introduce părerea personală.
   În articolul de mai sus scrie:
   5.cei de la Sinaxă doar voiau să se înșele unii pe alții și nu au înțeles nimic timp de doua ceasuri din ce a spus p Ioan Miron. La ce pagină scrie asta în Pidalion?
   19.cei de la Satu Mare spuneau că ereticii sunt în afara Bisericii și peste 5 minute spuneau că săvârșesc Taine și că sunt în trupul tainic al Bisericii”…”și ca să-l vădesc l-am întrebat dacă ereticii sunt în trupul tainic al Bisercii”… ”și apoi timp de 30 de minute a luat-o ca Iliescu prin bălării ca să nu răspundă drept …și iar l-am întrebat și n-a răspuns drept”…”după aia a zis ca unt în trupul Bisericii și că sunt mădulare bolnave ale Bisericii”

   Are sens să mai continui?

 5. Biserica este acolo unde Adevarul este martirisit! Tu ce sustii? Ca “biserica” mincinoasa unde”slujesc” ereticii este Biserica lui Hristos!Esti intr-o grava EROARE si smintesti si pe altii! Sf. Canoane si sf. Parinti ne invata ca Ereticii sunt in Afara Bisericii.

  • Ce ne facem insa ca preotul Ioan Miron sustine ca ereticii de acum doi ani erau in Biserica. Vad ca va contraziceti in “dogme”.

  • Tot Sfinții Părinți ne lămuresc cum are loc căderea din Biserică a ereticilor:

   ereticii necondamnați sunt mădularele putrede dinainte de tăiere – o comparație foarte potrivită folosită și de părinții athoniți.

   Iată și câteva citate:

   Sfântul Chiril al Ierusalimului spune:
   ”Mai înainte ereticii își mărturiseau rătăcirea lor pe față; acum însă este plină Biserica de eretici ascunși. Oamenii s-au lepădat de Adevăr, și neadevărul le încântă urechile. Se grăiește ceva care desfată urechile? Toți oamenii ascultă cu plăcere. Se grăiește ceva folositor sufletului? Toți se îndepărtează. Cei mai mulți oameni s-au lepădat de învățăturile cele drepte; este ales răul mai mult decât binele. Aceasta este deci “lepădarea de credință”

   Deci Sfântul Chiril al Ierusalimului spune că astfel începe lepădarea de credință, prin formarea cugetelor eretice. Putem spune că până la tăierea definitivă sunt încă în Biserică ca niște mădulare putrede. Doar de aceea evem și expresia că sunt „tăiați ereticii de la Trupul Bisericii” – atunci când Pidalionul menționează caterisirea lor. Mai multe dovezi probabil și exemple cu siguranță se găsesc în Procesele Verbale ale Sinoadelor (să nu uităm că Nestorie era numit Preafericit Patriarh în Procesle Verbale, iar după caterisirea și dezbrăcarea de preoție, de arhierie, e numit doar ereticul Nestorie – ca unul dezbrăcat de Darul primit de care nu a fost vrednic).

   Dar și așa, în tâlcuiri și note, găsim răspunsuri dacă avem răbdare să citim și să înțelegem ce citim prin mult sfat, nu prin monolog, ci prin dialog, iar dialogul presupune ascultarea și respectarea cuvintelor celuilalt.

   Apoi Sfântul Ignatie Teoforul vorbește la timpul viitor, vor cădea în afara Bisericii – deci ereticii se îndreaptă spre ieșirtea din Biserică. Acesta este un proces. în fața lui Dumnezeu, ei oricum sunt lepădați și îndepărtați – ca unii ce nu ascultă poruncile Sale pentru ca El să rămână întru ei, mai trebuia doar ca Biserica să facă actul de tăiere a putregaiului, în mod sobornicesc. Așa acționează și a acționat mereu Biserica.

   Sfântul Ignatie Teoforul vorbește și el la viitor:

   ”Un episcop care a devenit eretic nu mai este episcop, dar dacă credincioșii continuă să-l considere pe el episcop ortodox, dacă continuă să vină la slujbele din bisericile ce îl pomenesc pe el, să primească “darurile” sau „binecuvântările” lui, atunci vor cădea cu toții în afara Bisericii.”

   Și în mărturia Părinţilor Aghioriţi din sec. XIII, se vorbește tot la viitor (despre pomenitorii ereziarhilor ce trebuie, urmează SĂ FIE AFURISIȚI, pentru a împlini Canonul):

   „Dar să îngăduim asta ca o iconomie cumpătată? Cum să îngădui o iconomie care pângăreşte sfânta slujbă, după cum s-a spus, şi alungă Duhul Sfânt de acolo şi de aceea îi face pe credincioşi să nu fie părtaşi la iertarea păcatelor şi la înfiere? Şi ce ar putea fi mai vătămător decât o asemenea iconomie? Acea comuniune chiar şi într-un singur punct este o pierdere vădită şi o stricare a toată dreptatea. Căci cel ce-l primeşte pe eretic se supune aceleaşi osândiri ca şi acela; şi cel ce intră în comuniune cu cel afurisit să fie afurisit, ca unul ce încalcă canonul bisericesc.”

   Sfinții Apostoli tot timpul viitor îl folosesc: „să se cateriseaqscă poruncim” – adică să se taie de la trupul Bisericii.

   Prin urmare ereticii sunt putregaiul ce trebuie îndepărtat, iar acest lucru are loc în mod sobornicesc, nu e greu de înțeles cu puțină răbdare.

   Întrebările sofistice tocmai aceasta demonstrează: lipsa de răbdare, de studiu temeinic, de dialog, de sfat, toți încep să creadă că dacă au citit trei citate decupate, au supremă dreptate în părerea lor dedusă în mod simplist.

   • Aceeași atitudine de secta adventistă: o basculantă de citate după care urmează interpretarea personală a lor. Ereticii sunt în afara Bisericii cu cateva excepțiiȘ acelea pe care le menționează preotul Ioan Miron. Cu alte cuvinte dacă preotul Ioan(sau papa Ioan Miron) spune că ”cutare eretici se află în Biserică” atunci membrii sectei spun:”așa este stăpâne guru”. În rest toți pretind că sunt cinstiți, ortodocși etc. Este bine că adevărul a ieșit la suprafață.

  • Vasilica

   sa nu fiti voi intr-o grava eroare, deoarece pierderea automata a Tainelor este de origine papistasa.

   Voi nesocotiti poruncile APOSTOLILOR SI ALE SFINTELOR SINOADE CARE ASA PORUNCESC:

   `Însuşi dumnezeieştii Apostoli arătat se tălmăcesc pe sineşi cu al 46-lea canon al lor, fiindcă nu zic că îndată acum cu lucrul se află caterisit oricare episcop sau preot care va primi botezul ereticilor, ci a se caterisi poruncind, adică a sta de faţă la judecată, şi de se va dovedi că a făcut acesta atunci să se dezbrace cu hotărârea voastră de preoţie, aceasta poruncim.”

   La lectia asta a lipsit papa gruparii anclicano-romane, parintele Ioan Miron?

   . In schimb, la fel ca mestereul Chirila, parintele Ioan Miron are aceeasi atitudine de dispret in predici sau articole fata de parintii aghioriti, care au facut studiu temeinic patristic, avand izvoarele autentice, zeci de ani, si nu obliga pe nimeni la nimic, cum face parintele Ioan Miron, care acuma a introdus interdictia de a mai discuta cu ortodoc;ii, ca nu cumva sa scape vreunul din lantul cu duh sectant!

   Parintii athoniti vor cu toti sa stea la masa discutiior oricat e nevoie, dar parintele Ioan Miron de acum pune in predicile sale interdictie pe mintile si convorbirile adeptilor sai!

 6. În curând vom încărca pe net filmarea cu ce anume a spus și ce i s-a răspuns pr. Ioan Miron la Sinaxa Ortodoxă de la Negrești Oaș. Și cei interesați vor putea pune față în față cele petrecute în mod REAL acolo cu cele afirmate de pr. Ioan la o zi după aceea.
  Iar modul lui de abordare va vădi dacă a citi din Pidalion este același lucru sau nu cu a înțelege ceea ce citim.
  Eu nu emit „păreri”, ci studiez cu atenție scrierile patristice și împărtășesc ceea ce aflu cu toți cei interesați, fără a forța pe nimeni, nici măcar să citească.
  Cât despre noii ucenici ai pr. Ioan, îi rog să aibă îngăduința să lase deoparte încrâncenarea, injuriile și altele asemenea, că totuși suntem, cred, cu toții, oameni care gândim, nu altceva.
  Cu respect, pr. Ciprian.

 7. bLestematiLor! cum veti scapa de gheena? daca voi (stiu ca sunteti Legiune de diavoli impielitati) dovediti ca eL care citeste din cele ale dreptilor luminati de DUHUL SFANT, tot eL fiind la vedere si spune ce au binecuvantat DUHUL SFANT prin ei, voi ce dovada da-ti DUHULUI SFANT CARE NE ESTE CU NOI si noua celor ce suntem cu EL! ziceti voi AdevaruL atunci! care ar’ fi Dusmanii nostri? papa lapte de la roma? daniel patriarhul lui mos craciun? ori Hristos care sa rastignit pentru noi OAMENii?

  • Wow! Zic wow fiindca personajul CINEVA este din Anglia.Asta da delir religios! Adevarul supara intotdeauna. Dar nimeni nu poate sta impotriva lui. Nici voi cei ce cugetati in mod blasfemiator si adventist!Aşa vă învațā pe voi acolo în secta blasfemiatorilor fanatici? Stati acolo in Anglia in noua biserica a stapanului inelelor…pardon stapanul tainelor…din Turda. Bine ca am scapat de voi. Are si p Ioan un merit: a colectat toți drogãlãii din UK. Deh lirele sterline sunt mai valoroase decat leii romanesti…

   • Pr.Ciprian tu esti cel care vb aiurea…mai bine ai tacea si ti ai pune semnul intrebari daca nu cumva are dreptate ce zice pr Ioan

    • Nu sunt parintele Ciprian. Daca ai sa intrebi intre adeptii sectei voastre ai sa afli ca nu sunt p Ciprian. Ai putea sa mai inveti niste gramatica: semnul intrebarii se scrie cu doi ii. Ups! Am uitat: voi munciti acolo in Anglia, nu ganditi si nu cititi fiindca va da informatie guru Ioan Miron cu pipeta. Vai de voi! V-ati lasat mantuirea pe mana unui guru! V-a invatat si yoga? Ortodocsii se uita la ce spun Sfintii Parinti spre deosebire de voi care doar va uitati la ce spune guru Ioan. Sfat:stati acolo in Anglia nu mai veniti aici. Vine guru la voi din cand in cand. Macar Romania sa ramana cat de cat ortodoxa si sa exporte cat mai multi sectari si fanatici care nu au citit o carte ortodoxa in viata lor.

 8. Nu vad nimic rau in ce spune pr.Ioan Miron…foarte bine ca a citit de la sfintii si din Pidalion..sunt cateva persoane care au inteles ce a spus parintele si au iesit afara dupa el…suntem si din Diaspora care suntem alaturi de dansul,nu spune nimic care nu este la locul lui …..Pr.Ciprian ma iertati dar le intelegeti toate pe dos…Lumea cu cat cauta si citeste mai mult cu atat pr.Ioan Miron are dreptate…

  • Mie unul mi se pare periculos faptul ca citeste din Pidalion si de la Sfintii Parinti si apoi adauga parerea lui. Iar voi pretindeti ca spune 100% din Pidalion. Se vede clar minciuna…dar voi fiind indoctrinati de guru Ioan normal ca nu vedeti. La fel si cei din secta lui Bivolaru erau sclavi ai acelui guru care le-a sucit mintile cu yoga sau cu mai stiu eu ce spirale…

 9. Doamna Alina, singurul lucru pe care nu îl știe pr. Ioan Miron este teologie ortodoxă.
  De ce spun asta? Iată cum am ajuns:
  Pentru că noi ne-am îngrădit de eretici și ne asumăm învățătura patristică referitoare la întinarea pe care o aduce împărtășirea cu Sfintele Taine asupra celor care nu gândesc ortodox, merităm să fim numiți eretici de pr. Ioan și înjurați de confrații dvs?
  Și aceasta pentru că am înțeles că sensul cel mai adânc întreruperii pomenirii nu este altul decât crearea atmosferei necesare – de pressing, să îi spunem așa, de neliniște bună – ca să se întrunească un Sinod și să condamne erezia, să caterisească pe eretici, să taie cancerul care vrea să molipsească Biserica?
  Fără sinodalitate nu există Biserică! O spune exact Sf. Ciprian, la care apelează pr. Ioan. O spune Sf. Ignatie al Antiohiei. O spune Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Maxim Mărturisitorul și TOȚI SFINȚII, FĂRĂ EXCEPȚIE!
  Iar faptul că acum sinodalitatea este la pământ nu înseamnă că așa va rămâne în veci, căci Capul Bisericii este Hristos, nimeni altcineva. Adică Hristos pe Cruce a înființat în chip tainic Biserica (iar văzut la Cincizecime) și dvs sau oricine altcineva considerați că va veni Parusia fără ca să rezolve Capul Bisericii problemele interne apărute în Biserică? Serios?
  Oameni buni, afirmații precum că eu înțeleg pe dos puteți să faceți câte doriți. Mie să îmi arătați, cu respectul cuvenit pe care eu vi-l acord din start, care este FAȚA ! Ceea ce mă convinge sunt argumentele, nu cuvintele aruncate în vânt, dar care aduc furtună pentru cei ce le … aruncă.
  În lupta aceasta nu ne-am angajat ca să fim ascultați: hai să îl ascultăm pe cutare, apoi pe cutare și tot așa, ci pentru că vrem să ne mântuim. Cei care înjură NU SE VOR MÂNTUI ! De ce? Pentru că înjurătura este un moment sau o stare de îndrăcire. Așa că să luăm aminte la noi înșine, să punem strajă gurii noastre și să ucenicim la Sfinții Părinți.
  Cu respect, pr. Ciprian

 10. – Se spune ca toate semnele celei de A Doua Veniri s-au împlinit…
  – Nu, nu toate, – a raspuns Parintele. Desigur si cei ce au o vedere simpla observa ca multe se împlinesc, dar celor duhovnicesti li se descopera mai înainte. Biserica era un cerc imens în întreg orizontul, iar acum este un cerculet. Iar în ultimele zile înainte de venirea lui Hristos Ea îsi va pastra acest chip: un singur episcop ortodox, un singur preot ortodox, un singur laic ortodox. Eu nu îti spun ca nu vor mai fi biserici, dar Ortodoxia se va pastra doar în acest chip. Tu ia aminte la aceste cuvinte, si întelege ca asa va fi în întreaga lume. (Staretul Nectarie dela Optina)

  Cum vine asta, domnilor? Isi pierduse oare staretul Nectarie ratiunea sanatoasa, sau cumva nu aflase ca ereticii sunt scosi din Biserica numai de sinoade? Poate ma lamuriti si pe mine.

  • Aceeași atitudine adventistă. Dai citat de la Sf Nectarie și apoi interpretezi tu cum vrei. Mai concret: tu cu mândria ta demonică intepretezi că ai înteles corect acest pasaj, gândind că acum sunt acele vremuri.Nu îți pui niciodată problema că ai putea să te înșeli și să greșești. Păi am ajuns acolo domnule? Suntem cumva în acele vremuri? Te crezi tâlcuitorul Sfântului Nectarie.
   Asta este una din tehnicile sectelor: să bage frica în membrii ei ca să-i domine mai ușor. Asta v-a facut și vouă guru. Apropo câte zile mai sunt exact până la sfârșitul lumii?V-a spus asta guru al vostru?Sau o saă vă spună la următoarea ”adunare”?

   • @admin

    N-ai inteles din pacate. Eu nu am spus ca sunt acum acele vremuri (de unde ai scos interpretarea asta numai tu stii), ci ca daca numai sinoadele scot pe eretici din Biserica NU au cum sa mai ramana, la orice moment de timp, in Biserica numai 3 oameni. Limpede? E vorba de logica simpla.

    • Mândria te vădește că faci parte din secta blasfemiatorilor. Oare eu nu am înțeles sau tu nu ai explicat bine? Voi niciodată nu greșiți. Voi tot timpul aveți dreptate!Zelotism și fanatism! Asta este ceea ce vă caracterizează! Ai o statistică cu numărul membrilor din Biserică de-a lungul veacurilor? Din nou te întreb:de unde ai certitudinea că Sfântul Nectarie nu se referea la anul 2020? Sau 2025? sau 2100?

     • “Din nou te întreb:de unde ai certitudinea că Sfântul Nectarie nu se referea la anul 2020? Sau 2025? sau 2100?” – n-are nicio relevanta, dar se pare ca esti prea incrancenat ca sa mai rationezi sanatos. Si Sfantul Teodor Studitul spunea intr-o scrisoare de-a lui ca Parintii invata ca Biserica, la un anumit moment dat, in Biserica pot ramane chiar si numai cativa credinciosi (este vorba de ceva ipotetic, intelegi?). O astfel de situatie, chiar si ipotetica, este imposibil de realizat daca numai sinoadele scot pe eretici din Biserica. Deci acesti oameni (Theodor Studitul, Parintii la care el se refera, Staretul Nectarie dela Optina) ori nu credeau ca sinoadele scot pe eretici din Biserica, ori isi pierdusera ratiunea (sa nu fie!).

      P.S. Apropo, eu nu am nicio legatura cu pr. Ioan Miron (sau “preotulTudor”). Pr. Miron este cu totul incoerent (ca si cei care ii stau impotriva dealtfel) atunci cand sustine ca Creta 2016 ar fi borna dela care ecumenistii sunt eretici – ei sunt eretici de decenii. Si l-am mai auzit astazi spunand aceeasi enormitate ca Ciprian-Ioan Staicu – anume ca sinoadele ecumenice sunt infailibile. Voi sustineti limpede papistasia sinodala. I-auzi ce ziceau patriarhii la 1848:

      “Încă la noi nici Patriarhii, nici Sinoadele nu au putut vreodată a aduce lucruri noi, căci păzitorul Credinţei este însuşi trupul Bisericii, adică poporul însuşi, care voieşte ca veşnic neschimbată să-i fie credinţa, şi la fel cu a Părinţilor săi, …..”

     • Egoismul este cea mai rea patima, nu te lasa sa-ti vezi pacatele tale. Toate greselile exterioare le mai vezi, insa egoismul nu te lasa sa te vezi pe tine, mereu spui ca altii sunt vinovati. Cand ai egoism, orice s-ar intampla, tu nu cedezi. Cu toate ca ai greseli, mereu spui “Nu”, esti intunecat de patima asta, ca toate trebuie sa fie cum zici tu. Nu exista otrava mai rea decat otrava aspidei si a vasiliscului si nu este o rautate mai mare decat iubirea de sine. Iubirea de sine inseamna : criteriul intotdeauna sa fiu eu. Eu asa gandesc, eu asa simt, cum il inteleg eu, ce ma va odihni. Daca exista iubire de sine, exista toate patimile, si ea singura este in stare sa ne piarda. Nici chiar faptele bune ale iubitorului de sine nu sunt placute lui Dumnezeu. Orice egoist e in strafunduri un antihrist, omul egoist una gandeste, alta vrea si alta face, ajunge ca un demonizat care rataceste prin pustie.

     • Slava-desarta este atat de periculoasa pt ca nu are in sine adevar. Omul cuprins de slava-desarta traieste in inchipuirile sale si din pricina asta nu vede adevarul. Slava-desarta se bucura de sine si nu are puterea sa se bucure de celalalt. Voia egoista a omului duce spre el insusi, se infunda in el insusi. Cel care are iubire de sine nu poate avea odihna, fiindca nu este liber launtric. Cel ce a ajuns sa-si taie voile sale, a aflat locul odihnei. Intristarea este rezultatul singuratatii si cad in ea cand nu accept pe celalalt. Intristarea care decurge din egoism, cand nu accept sa impart cu celalalt nu doar perna si patura, dar nici intreaga Manastire. Celalalt ma deranjeaza chiar daca se gaseste in coltul opus al manastirii. De obicei insingurarea deplina si fuga la pustie o cer cei care sunt atat de egoisti si au atatia draci, incat obosesc tare si nu pot sa-l mai rabde pe celalalt. (Monah Aghiorit)

     • Cristian D.

      Ai aterizat si tu de la stilisti sau ti-ai facut “marturisirea personala“ asemanatoare stilistilor si vii acum la facut adepti. Mai era unul ca tine mai demult, unul micros sau tomicros care umbla cu sofisme din acestea stiliste, care neaga botezurile, Tainele, preotia, brambura.

      Sinoadele tocmai asta exprima, ce s-a crezut dintotdeauna, in toate timpurile si de catre toti. Nu vin cu nimic nou, doar explica inavatura Bisericii primita de la Hristos si data mai departe Apostolilor.

      Te contrazici flagrant. Sinodalitatea Bisericii e intemeiata de Mantuiotorul care le-a spus Apostolilor: “Luati Duh Sfant”. Tu ne spui sa nu ascultam de Sinoade. Practic ne spui sa nu ascultam de Biserica pentru ca Biserica a zis sa nu ascultam de Biserica. Cam acesta e rezumatul a ceea ce spui. Ai grija cum sucesti frazele, ai un sil alunecos, elegant, bun de agatat adepti. Dar ceea ce spui de fapt nu e de la tine, ci de la arhiconi, pe care cine este stapanit de ei nu ii poate percepe, ca gandesc si emit judecati in locul lui.

      Pentru toti sectantii, stilistii, neo-stilistii, neo-schismaticii: Nu vreti deloc sa vedeti ansamblul. Va agatati de cioturi si nu priviti toata panorama. Ramaneti ca o cartita bezmetica in galeria ei.

     • @Mihail

      “Tu ne spui sa nu ascultam de Sinoade. ” – eu cred ca orice om care inca mai are ratiune sanatoasa nu intelege nicidecum asa ceva din ce am scris eu. Sinoadele Ortodoxe pot lustrui, reformula, preciza mai detaliat, tocmai ceea ce au crezut toti, in toate timpurile si in toate locurile. Dar Trupul Bisericii este cel care primeste sau nu textele sinodale – NU exista notiunea de sinod infailibil in materie de credinta! Constiinta vie a Trupului Bisericii stie inca dela inceput ca ereticul e eretic, nu trebuie sa-i confirme un sinod, care, ce te faci, poate fi de partea ereticilor. Ceea ce intr-adevar trebuie sa primeasca crestinul dela sinoadele ortodoxe este ICONOMIA aplicata ereticilor (un exemplu aici este cazul celor care, macar pentru o vreme, nu au privit cu ochi buni faptul ca la sinodul VII Sf. Tarasie a permis intoarcerea pe aceeasi pozitie in Biserica a majoritatii covarsitoare a ierarhilor iconoclasti ai vremii).

     • @Mihail

      “Te contrazici flagrant. Sinodalitatea Bisericii e intemeiata de Mantuiotorul care le-a spus Apostolilor: “Luati Duh Sfant”.” – cand marturisim despre Biserica ca este Soborniceasca spunem in fapt ca este Catholica sau Universala (ce au crezut toti, in toate timpurile si in toate locurile), nicidecum sinodala.

     • Fratilor (sau guys) pt ca unii dintre discipolii p Ioan sunt in UK…putem reveni la subiect? Cum ar fi fost situatia in Romania daca cei care s-au ingradit de erezie nu isi puneau problema cu harul? Ne-am ingradit si gata. De ce sa mai ispitim pe Dumnezeu unde sunt tainele lui? Dar nu si nu!unii sunt mai cocosi decat altii. Vin cu teoria harului sau cu teoria partasiei… si apoi se incurca in dogme. Intr-unul din filmele publicate de la sinaxa din Satu Mare, p Ioan care zice ca nu spune nimic de la el afirma:”ereticul niciodata nu are har”. În alt context spune ca da, ereticii pana la sinodul din Creta au avut taine si har. Celalalt luminat Chirila, vorbeste despre eretici completi si eretici incompleti, despre erezie totala si despre erezie partiala. Dar un lucru mi se pare grav: oare vreunul dintre acesti inovatori in teologie va putea oare sa zica vreodata “fratilor am gresit ma iertati. Nu e asa cu tainele si cu harul. Nu e asa cu partasia la erezie. Ma iertati ca v-am dus in eroare.” Eu cred ca nu vor putea sa faca acest lucru deoarece isi vor pierde adeptii, vor pierde locul de lider, rolul de “invatator” si de guru. Oare vor muri asa in inselare sau in erezie?

 11. Fraților, constatăm că trăim cu adevărat vremurile din urmă:

  1. Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele;
  2. Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie,
  3. Lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine,
  4. Trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu,
  5. Având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te şi de aceştia. – II Timotei, cap 3

  Apoi și atitudinea administratorului (care arată bine calea patristică, dar în loc să arate dragoste față de cei mai neputincioși și necatehizați,frații noștri cu tendințe zelotiste, se bucură de căderea lor! Oare Hristos nu așteaptă întoarcerea păcătosului ca să fie viu? – NU E ACESTA EGOISM CARE SE BUCURĂ ÎN LOC SĂ PLÂNGĂ PENTRU CĂDEREA FRATELUI CU ACELEAȘI FRĂMÂNTĂRI CA ȘI NOI ȘI SĂ ÎL INVITE cu blândețe la dialog?) Îl iertăm și pe administrator, înțelegem că e greu să nu te pierzi cu firea, dar să ia aminte că uneori cu astfel de atitudine poți îndepărta în loc să apropii. Majoritatea, e adevărat, că au ideile lor fixe, urmându-l pe părintele Ioan Miron, dar dacă un suflet s-ar folosi dacă aș avea o atitudine mai blândă, mai imparțială, nu ar fi mai bine să fac răbdare?

  Apoi administratorul spune că Sfinții plângeau când scriau anatemele! Iată, avea deci o ocazie de a le urma Sfinților, nu patimilor! Sfinții plângeau când scriau anatemele, iar dumnealui se bucură că s-au împuținat creștinii autentici! Memoria e cam scurtă se pare, după cum se observă câteva rânduri mai jos…

  Ucenicii părintelui Ioan sunt niște oameni simpli, care, ca foarte mulți alții se încred mai mult în om, decât în Dumnezeu. Greșeală frecventă în acest veac. E adevărat că nici ei nu răspund părinților athoniți cu respect și cu răbdare, desconsiderându-i prin omiterea adresării cuvenite unui părinte, dar ce facem răspundem cu aceeași monedă?

  Iertați și vă rugați!

  • Asa este precum ati scris mai sus. Însă consider ca adeptii p Ioan sunt in așa hal defectați incat, este binele ortodocsilor din Biserica ca ei sa stea acolo unde sunt,adica in schisma. Daca acestia ar veni inapoi printre noi ortodocsii, ar aduce cu ei atitudinea fanatica si atunci ne-am molipsi din nou de aceasta nebunie. Dar sunt convins ca vor sta acolo pentru ca p Ioan nu are cum sa se smereasca si sa recunoasca ca a gresit.P Ioan are grupare acum și nu o să renunțe la ea. In acest sens spuneam ca ma bucur ca am scapat de membrii acestei grupari. Ia sa ne gandim: cum ar fi acum sa ne pomenim in Biserica cu acestia? Ar incepe din nou scandal, cearta etc. De aceea consider ca este mai bine sa stea in secta lor si nu in Biserica alaturi de noi.

 12. Glasul Stramosesc cu presedinte onorific Theodor Leontescu si gruparea Caii Imparatesti a lui Chirila. Bun venit pe taramul sectelor religioase – miscari de salvare a neamului, etc… Doamne da-le celor amagiti de ei, dar, sinceri pocainta!

 13. @admin, @Mihail

  For since their strength lies not in their own teachings, they hunt for it in our weak points. And therefore they apply themselves to our – shall I say “misfortunes” or “failings”? – like flies to wounds. But let us at least be no longer ignorant of ourselves, or pay too little attention to the due order in these matters.

  (Sf. Grigorie Teologul)

  • Urmariti-va gandurile, o sa vedeti ca totdeauna indreptatesc ceva pe care il aveti inlauntrul vostru, ceva care este rau si vreti sa il acoperiti. Unde sa intre Dumnezeu, daca eu nu m-am golit? Nu m-am golit de lucruri, de oameni, de pareri, de idei, de cunostinte. Nu-ti lega inima de nimic si de nimeni si gandul tau se va linisti intru tine. O mie de ganduri bune, drepte corecte, pozitive, care sa te duca la Dumnezeu, daca iti vin, nu te insoti cu ele, nu le primi, pt ca al o mie-unu-lea va fi demonic. Scoate toate intelesurile din launtrul tau, toate ideile tale, pt ca sunt patimase. Sa-ti golesti mintea de toate gandurile si inchipuirile, ca sa te poti ruga curat. Gandurile noastre corespund dorintei noastre, gandul este ceva pe care il iubim si cu care ne-am obisnuit in viata noastra, gandul este o persoana, o voie, un lucru pe care l-am imbratisat, l-am iubit, l-am trait.

   • Cand invatatura cea adevarata nu e de partea ta, apelezi la tot felul de petarde lacrimogene, incercand sa arati ca emitentul ideilor care tie nu-ti convin are niste probleme (dupa cum spunea Sf. Grigorie). Cat o fi de greu sa intelegeti ca ecleziologia voastra a fost “vomitata” pe hartie de Ciprian de Oropos si Fili in 1984? Care Ciprian, apropo, era cu adevarat schismatic si necanonic. Iubitilor, treziti-va! Si eu l-am considerat la inceput pe Savva Lavriotul un al doilea Visarion Sarai, pana cand am vazut ca lucrurile scartaie … RAU!

    Si tot nu mi-ati spus cum pot ramane numai 3-4 credinciosi in Biserica la un moment dat, daca ereticul e scos din Biserica nu de staruinta in erezie, ci de sinoade?

    • “Vomitată”…mai are sens sa raspund unuia ca tine? Esti un demn urmas al sefului tau…sa-i spun guru? Nu e vorba de nicio ecleziologie, este vorba de autoritatea sinodala a Bisericii pe care voi o incalcati cu buna stiinta punandu-ve pe voi deasupra. Dar din cauza patimilor si a rautatii voi cei din gruparea Ioan Miron ati anulat-o. Acuma voi credeti ca faceti legea in Biserica.Aveti impresia ca Biserica a ramas goala si doar voi ati mai ramas. Daca Biserica ar fi plina cu specimene ca voi nu s-ar mai numi biserica ci iad cu diavoli. Daca esti asa de ortodox de ce nu ai venit la sinaxa sa diwcuti aceste lucruri? Raspuns: pentru ca vrei si tu sa-ti faci o grupare? Cu adepti si tot tacamul?

    • Cristian D. probabil nu e din gruparea parintelui Ioan Miron, el e un `pionier` al propriei `marturisiri` rumegata indelung, si cu logica inrudita cu stilistii din aripa Matei de Brejtina. El contesta si `iconomia` inventata de parintele Ioan Miron, pana in 2016 si zice ca Tainele nu au mai lucrat de mult, ca Tainele lucreaza alandala, dupa cum `se ilumineaza` mintea vreunui guru din acesta, care a apucat de picior un `citat de aur` si nu ii mai da drumul din clestele rastalmacirii din mintea lui, nu socoteste dupa cum ne arata Biserica. Cristian D. isi expune, plin de `datorie` concluziile, de fapt enunta teologia Conciliului II Vatican, cu caterisirea automata… Dar se face o grava confuzie intre har, unitatea de Credinta prin pomenire si Taine… Reiterez, si vor pricepe doar cei ce au urechi de auzit: “De cei sfinţi, prihănitoare limbă este aceea ce nebuneşte pe acest fel de cuvinte le bârfeşte, neînţelegând că porunca canoanelor fără de punerea în lucrare a persoanei a doua, adică a soborului, este nesăvârşită, fără mijlocire şi mai înainte de judecată, nelucrând de sineşi.”

 14. Cu privire la Tainele savarsite de preotii caterisiti, ele sunt valide doar daca caterisirea e nedreapta. Ciatul de mai jos NU are legatura insa cu cei care isi indreptatesc mersul la pomenitori de eretici, ci doar vreau sa subliniez, ca nu spun de la mine, caci deja mi-era teama sa gresesc, atunci cand spun ca caterisirea nu e doar pedeapsa juridica, ci e chiar decadere la propriu din har, atunci cand e facuta cu dreptate si de Sobor, pe motiv de cadere in erezii sau pacate morale.

  In citatul de mai jos e vorba de pacatele morale (Pentru erezie avem Canonul 15, I-II care ne arata datoria de a nu ne face partasi la eresuri ce strica Adevarul si invatatura Bisericii)

  Mitropolitul Augustin de Florina:

  Zic unii: „Nu vreau să merg la biserică pentru că preotul este aşa şi pe dincolo…”.

  Dar cel care invocă un astfel de argument şi contestă autoritatea preoţiei nu are dreptate. Preoţia, aşa cum învaţă Biserica Ortodoxă, nu-şi pierde valoarea, dacă preotul care săvârşeşte Taina nu este în regulă. Ar fi fost vai şi amar dacă preoţia depindea de judecăţile subiective ale fiecăruia. Toţi preoţii ar fi fost expuşi moral contestării, iar Tainele pe care le-ar fi săvârşi ‒ lipsite de valabilitate (nule) şi nelucrătoare. Trebuie să ştim că şi cel mai nevrednic preot, atât timp cât are hirotonie canonică şi __n-a fost caterisit canonic, poate să săvârşească Tainele; şi Tainele sunt valide ca şi Tainele pe care le săvârşeşte cel mai sfânt cleric. De altfel, aşa gândesc şi în aceeaşi măsură acţionează oamenii şi în legătură cu cadrele şi reprezentanţii stăpânirii lumeşti. Pentru a fi serviţi de către preşedintele comunităţii sau de alţi funcţionari ai statului, nu examinează cum este, ci dacă deţin în mod legitim puterea. Sau, ca să amintim un exemplu concret: dacă presupunem că unul împarte lire şi știe că lirele acestea sunt monezi autentice, nu controlezi dacă mâinile aceluia care le împarte sunt curate sau necurate, ci te grăbeşti să iei lira. Valoarea lirei nu depinde de cel ce o ţine. Lira are propria ei valoare. Şi chiar dacă va cădea în noroi, nu-şi pierde valoarea.

  Mă înţelegeţi, creştinii mei? Din gura preotului, oricine ar fi el, de câte ori săvârşeşte Tainele, din gura lui ies lire, cuvinte de aur, pe care, dacă le crezi, pot să te mântuiască, pentru că au putere de mântuire.

  (Ne vorbeşte Părintele Augustin, Mitropolitul de 104 ani – Predici ale Mitropolitului de Florina, Părintele Augustin Kandiotis, vol. XIII, traducere de Valeriu Paloş, Editura Metamorfosi, 2013, pp. 107-108)

  Cer iertare pentru inflacarare si ma rog lui Dumnezeu sa nu ne lase sa gresim, sa ne ratacim, sau sa hulim pe Sfantul Duh, sa strambam dogmele, de dragul parerilor noastre personale. De dragul faptului ca ne e rusine sa ne recunoastem greselile si sa ne cerem iertare, lucru pe care diavolul ni-l insufla serpeste.

  Dumnezeu este cel care il cade din har pe preot pentru pacate morale sau cugete si popovaduire eretice, iar prin Sobor se pecetluieste dezbracarea de preotie a celui nevrednic, pentru ca asa a fost intemeiata Biserica. `Luati Duh Sfant. Carora le veti ierta pacatele, vor fi iertate si carora le veti tine, tinute vor fi.` Dumnezeu il decade intai din har, dar pentru ca El a intemeiat Biserica, caderea din har e cu lucrare savarsita atunci cand o pune Soborul in lucrare. Adica Soborul asculta de Dumnezeu si de Legea Sa.

  La inceput, i-am simpatizat si eu pe adeptii teoriei invaliditatii Tainelor la pomenitorii de semnetari ai ereziei, nu pentru ca as fi fost total de acord cu ei sau cu atitudinea lor inchizitoriala si fanatica, ci opentru ca erau fermi convinsi ca trebuie sa ne ingradim de erezie, de ecumenisti, pentru ca speram ca putem duce aceasta lupta impreuna, imi era drag zelul lor de a se feri de eretici si am sperat ca vom fi impreuna. Dar lupta lor a cazut in derizoriu din cauza obsesiei invaliditatii Tainelor, care s-a exacerbat si a primat in locul unitatii dintre ortodocsi, dintre cei care s-au ingradit de erezie. Iata ca s-a nascut buza prapastiei schismei, caci ideea asta a lor cu invaliditatea Tainelor, mi-as fi dorit sa fie mai deschisi la dialog si nu asa sariti de pe fix ca acum. Dar oricum, si de ar da mici semne glasul constiintei lor ca ei gresesc, ei il vor inabusi cu mandrie. Pocainta e lectia cea mai grea din Ortodoxie, pentru ca inseamna sa te faci cel mai mic si mai de ocara in fata tuturor. De nu ne vom smeri si lasa ocarati de oameni, chiar de vechii adepti, in fata lui Dumnezeu, pentru ca ne e rusine de cele ce am gresit, si ne indarjim mai departe in inima ascunsa si vicleana, putem pati ca Iuda, care a refuzat pocainta!

  Hristos a fost pe nedrept batjocorit de toti, iar noi nu vrem sa ne cerem iertare si sa acceptam ca am gresit in fata altora, pentru ca ni se sifoneaza imaginea de infailibili! Asta e trista realitate.

  Nu dorim jertfa, nu dorim Crucea, nu dorim ocarea si dispretul celorlalti, ci dorim laude si lingusire!

  Iata o istorioara, foarte potrivita pentru toti ereticii si schismaticii care nu se pocaiesc de ratacirea lor, condusa si dirijata de diavol:

  Iar, a doua zi, a venit diavolul şi a început să se tânguiască de departe, în chip de om, ca şi cum plângea şi, venind la bătrânul, i-a făcut plecăciunea. Iar bătrânul, mai întâi nu l-a vădit pe el, ci numai în mintea să îl ocara. Apoi Sfântul i-a zis: „M-am rugat Domnului Dumnezeului meu, precum ţi-am făgăduit şi te primeşte la pocăinţă, de vei plini cele ce prin mine îţi porunceşte Stăpânul şi Atotputernicul.” Iar diavolul a zis: „Şi care sunt cele ce a poruncit Dumnezeu să le fac?” Iar bătrânul a răspuns: „Ţi-a poruncit Dumnezeu acestea: Să stai într-un loc trei ani nemişcat, privind spre răsărit şi strigând, ziua şi noaptea, Dumnezeule, miluieşte-mă pe mine, răutatea cea veche, zicând aceasta de o sută de ori. Şi, iarăşi, de o sută de ori, să zici: Dumnezeule, miluieşte-mă pe mine, urâciunea pustiirii, şi, iarăşi, de acelaşi număr de ori: Dumnezeule, miluieşte-mă, pe mine înşelăciunea cea întunecată. Şi când le vei face acestea, atunci te vei număra a fi cu îngerii lui Dumnezeu, intru aceeaşi slujbă în care ai fost şi mai înainte.”

  Iar Zerefer, lepădând îndată acel înşelător chip al pocăinţei, a râs tare şi a zis bătrânului: „O, călugăre, de-aş fi voit a mă numi eu însumi răutatea veche, urâciune a pustiirii şi înşelăciune întunecată, apoi aş fi făcut aceasta de la început, ca să mă fi mântuit. Acum, să mă numesc eu însumi răutate veche? Nicidecum. Şi cine ar zice aceasta? Pentru că, până acum, eu sunt minunat în isprăvi şi toţi, de teamă, se supun mie: cum, dar, aş putea să mă numesc eu singur urâciune a pustiiri, ori înşelăciune întunecată? Nicidecum călugăre, nu, că încă stăpânesc pe păcătoşi şi ei mă iubesc, eu sunt în inimile lor şi ei umblă după voia mea, iar a fi rob netrebnic şi prost în pocăinţă, asta nu voiesc, bătrâne, nu, nu asta să nu fie, că, adică, din cinstea cea mare, să ajung intru atâta necinste.”

  Iata de ce refuza sa se schimba adeptii ideilor gresite si cusute cu ata alba: ca nu cumva sa fie in necinste. Cum ar fi pentru preotul Ioan Miron, sau pentru preotul Marian Tudor sa isi ceara iertare public pentru ideile lor eronate, vehement propagate? Pai le-ar sari toate babutele fanatice in cap, i-ar ocari, ar da cu pietre in ei si i-ar face tradatori. Dar ar fi de datoria lor sa accepte sa culeaga ce au semanat si sa treaca prin focul smereniei si al pocaintei. Cu adevarat ar fi un lucru minunat. Caci bucurie se face pentru cei ce se pocaiesc. Caci idealul vietii crestine e desavarsita smerenie, nu lingusirile adunate de la babute apucate, dornice de idoli televizati!

  Cum e dragi frati, ce immpreuna ne-am ingradit de erezie, chiar nu va intrebati niciodata: “Oare eu nu sunt in inselare? Oare eu nu gresesc?” Va considerati infailibili? Si eu recunosc ca am gresit de multe opri, la inceputul luptei cu erezia, dar am incercat sa nu ma las in voia gandului propriu, ci sa pun totul in cumpana.

  Da-ne Doamne smerita cugetare, lumineaza mintea noastra ca sa nu gresim!

 15. pune ce postez eu nenorocitule, tu faci discutii doar cu cei care-ti convine! si ei poate sa fie tot de ai tai in cazul acesta, si tot odata iti transmit cum debiteaza mintea ta draceasca ,,eu drogat,, tu eretic! iar daca vreau! ma postez pe ce tara vrea inima mea spurcaciune.

  • Acum intelegeti ce discipoli îl urmeaza pe marele marturisitor Ioan Miron? Acum intelegeti de ce spunem ca este secta acolo la Turda si nu niste oameni ortodocsi?

  • cineva
   Tu nu esti ”cineva”, esti un nimeni dupa felul in care te exprimi!
   Orice ai avea de exprimat se poate face intr-un limbaj decent!
   Nu uita ca esti in spatiu public nu la tine acasa, desi, chiar si acolo ar trebui sa te exprimi altfel! Rusine!

 16. la asa comentarii si minciuni ….asa replica ….
  O meriti din plin…..
  SI NU E CAZUL SA-I CATALOGHEZI TU PE UCENICII PERINTELUI IOAN . ti se raspunde in limba in care vorbesti…
  .CUM INDRAZNESTI TU SA FACI UN PREOT ORTODOX …guru ???
  urmeaza ti calea pe care vrei si nu te mai lega de altii

  • Mi se raspunde in limba in care vorbesc…adica se intoarce si obrazul celalalt nu? Ati modificat si Evanghelia sau doar Pidalionul?

  • Elena Adriana

   nu e cum pare la prima vedere. Insusi Cuviosul Serafim Rose a vorbit de comportamentul de tip guru si de guruism in randul preotilor.

   http://www.cuvantul-ortodox.ro/cuviosul-seraphim-rose-despre-raportarea-la-duhovnici-si-la-autoritatile-duhovnicesti-si-despre-calauzire/

   “Parintele Serafim atragea atentia asupra asa-zisului ‘guru-ism’, care este ispita de a-i trata pe unii oameni aflati intr-o pozitie de autoritate, raportandu-ne la ei ca la niste guru sau ‘Stareti’ (=”batrani” duhovnicesti harismatici, nota noastra). Primejdia aceasta il inspaimanta foarte tare, pentru ca vedea in ea un defect de temei al caracterului american: un defect ce face ca anumiti insi – preoti de parohie sau monahi – sa pretinda o autoritate duhovniceasca care, de fapt, nu este a lor, pentru ca ei insisi nu s-au curatit si preschimbat prin pocainta, iar pe ceilalti ii face sa-si lase voia libera si chiar cele mai importante amanunte din viata in seama acelora. Parintele Serafim a subliniat in repetate randuri ca adevaratii Stareti sunt extrem de rari, ca nu meritam asemenea calauzitori duhovnicesti si ca, chiar daca i-am avea in mijlocul nostru, nu am sti cum sa ne purtam fata de ei” (P. Alexey Young, acum Ierom. Ambrozie Young);

   Iar parintele Ioan Miron interzice discutiile intre fratii ortodocsi, care s-au ingradit sincer de erezie si doresc impreuna sa gaseasca calea potrivita de a lupta cu aceasta, frati ortodocsi care ar trebui sa se puna impreuna pe studiu temeinic si sa dezbata toate cu rabdare, exclusivismul acesta nu e comportament de tip guru? Iertati-ma.

   Stiu, deocamdata sunteti necatehizati. Sa luam o pauza cu totii si sa ne catehizam. Putem incepe cu Sfantul Iustin Popovici.

   http://tineretulortodox.md/wp-content/uploads/2011/03/Sf.-Iustin-Popovici-Biserica-Ortodoxa-si-Ecumenismul.pdf

   http://tineretulortodox.md/wp-content/uploads/2011/03/Sf.-Iustin-Popovici-Credinta-Ortodoxa-si-Viata-in-Hristos.pdf

   https://www.scribd.com/doc/311587402/Iustin-Popovici-Sf-Omul-si-Dumnezeul-om-pdf

   Intelegem ca deocamdata multi nu pricepeti, si de altfel si noi toti suntem doar niste amatori. Asa ca nu ar fi mai bine sa ne apucam sa citim in loc sa dam cu pietre unii in altii? Ce ziceti?

   Sa ne rugam Sfantului Iustin Popovici si sa ii citim cuvintele, iar duhul Sfinteniei sale ne va mangaia si pe noi daca ne vom stradui putin. Sa lasam dogmele, sa facem o pauza, si poate ne va ajuta Dumnezeu sa ne dumirim mai tarziu, cum e cu Tainele, cum e cu ascultarea de Dumnezeu si de oameni si cu toate celelalte.

   Avea Sfantul Teolipt al Filadelfiei, duhovnic al Sfantului Grigorie Palama, un cuvant despre citirea Evangheliei: sa citim din Evanghelie zilnice nu neaparat pentru a ne insusi cunostinte rationale, ci pentru a ne lasa cuprinsi de duhul smereniei, al blandetii si al dreptatii care izvorasc din cuvintele Mantuitorului, sa invatam din purtrea Sa gingasa si dreapta in acelasi timp.

   “Fără bunătate şi gingăşie viaţa este iad. Simţind bunătatea Preabunului şi Preagingaşului, eu sunt cu totul în rai”.

   “În lupta pentru ortodoxie, eu am mers pe calea Sfinţilor Părinţi direct spre Adevărul ortodox al lui Hristos şi niciodată nu am făcut pe placul oamenilor, căci dacă aş fi făcut pe placul lor, atunci nu aş fi fost nici ultima slugă a lui Hristos.”

   -Sfantul Iustin Popovici

 17. Sf. Maxim Grecul în ”Scrieri dogmatico-polemice”, p. 183:
  ”Cine își ține cu tărie părerea lui greșită și se împotrivește puternic, având în conștiință convingerea despre adevărul rătăcirii sale, fără nici o nădejde de schimbare, acela este eretic. Iar dacă el procedează așa din neștiință, atunci este numit rătăcit, nu eretic. Sfântul Mucenic Iustin Filosoful spune despre el însuși: „Pot să mă rătăcesc, însă eretic nu voi fi”.

 18. In conferinta de la Bucuresti Gheron Sava explica ca trecerea pe vechiul calendar nu este o problema, atunci cand cei care au trecut pe vechiul calendar sunt in comuniune cu cei de pe noul calendar.

  La minutul 2:26:00, parintele Sava spune ca daca preotii se hotarasc sa treaca pe calendarul vechi, dar pastreaza comuniunea cu cei de pe calendarul nou, nu este nicio problema! Ascultati:

  https://youtu.be/KKH_ZZt0_gc?t=8762

  Parintele Ioan nu a gresit ca a trecut pe calendarul vechi, ci greseala sa este incapatanarea de a nega Tainele la toti cei care isi pomenesc ierarhii ecumenisti. Dar in aceste conditii, a pornit din start pe picior gresit cu aceasta conceptie (caci el a intrerupt comuniunea de slujire cu parintii in acelasi duh cu parintele Sava, dupa cum marturiseste aici http://www.glasulstramosesc.ro/blog/parintele_ioan_miron_face_cateva_precizari_cu_privire_la_dezinformarile_din_ultimul_timp/2018-02-06-594 , facandu-i `mincinosi care spun ca ereticii au har’ (se refera de fapt la savarsirea Tainelor).

  Pornind pe picior gresit cu aceasta conceptie fanatica despre Taine, si cu atitudinea sa de tip guru, probabil ca in mod constient sau inconstient, si trecerea pe vechiul calendar a folosit-o tot ca strategie de marketing (desi in sine trecerea pe vechiul calendar nu e o greseala, daca se face cu tact si in comuniune cu cei ramasi pe calendarul nou).

  Deci, pe glasul stramosesc, parintele Ioan Miron marturiseste ca a intrerupt comuniunea (din cauza ideilor sarite de pe fix cu Tainele invalide si `harul mut`), refuzand sa slujeasca cu parintii din Romania, cu parintele Sava si ceilalti parinti aghioriti , probabil si cu parintii din Serbia si din alte tari ortodocse, chiar daca acestia s-au ingradit de erezie. Se cam profileaza inceputul unei orientari schismatice…

  Se mai explica in conferinta ca problema calendarului are legatura cu unitatea Bisericii. Este afectata unitatea Bisericii, pentru ca ortodocsii sarbatoresc Sfintii si Praznicele pe date diferite. Dogma este unitatea Bisericii, care e afectata, nu calendarul in sine. De aceea, acum e important ca ortodocsii de pe vechiul calendar sa fie in comuniune cu cei de pe nou. Daca nu ar fi fost ecumeniste, sau daca si-ar fi revenit din ecumenism, Bisericile locale ar fi revenit la calendarul vechi si astfel unitatea dintre ortodocsi se refacea. Dar au preferat sa ramana pe calendarul nou, folosind calendarul innoit drept prilej pentru ecumenism si slujbe impreuna cu papistasii!

  Suntem intr-o etapa ce ne-a prins necatehizati si trebuie sa abordam toate problemele cu tact, sa intelegem cum trebuie ingradirea de erezie, sa nu ne apucam nici de sofisme `chirilste` cu partasia la erezie, nici sa botezam si sa mirungem din nou pe cei care s-au ingradit mai tarziu de erezie. Cel mai corect ar fi ca toti ortodocsii sa fie pe vechiul calendar, dar mai e pana acolo… Primeaza unitatea dintre credinciosi, si bineinteles, ingradirea lor de erezia ecumenista, indiferent pe ce calendar sunt.

  Lupta pentru pastrarea vechiului calendar a fost o lupta buna atat timp cat s-a facut cu intelepciune si nu s-a ajuns la deviatii schismatice, creandu-se sinoade paralele si faramitate de catre cate un singur ierarh sau dandu-se anathema unii pe altii (EX. Galaction Cordun, Victor Leu, faramitatii matheiti, care de care mai `adevarati` etc.)

  Lupta pentru vechiul calendar a fost sustinuta in mod patristic si corect de ROCOR si de catre mai multi marturisitori aghioriti de-a lungul deceniilor.

 19. „Sa cadem la Domnul cu smerenie si sa lucram in Adevar si in Dragoste.”

  Mitropolitul Augustin de Florina credea ca daca ne vom ruga cu staruinta si sinceritate, Dumnezeu va avea grija in Pronia Sa, de revenirea tuturor ortodocsilor la vechiul calendar si refacerea unitatii liturgice dintre ortodocsi!

  Mustra in acelasi timp samavolniciile si calcarile de lege ale vechilor calendaristi ce ajunsesera zelotist-schismatici!

  Mitropolitul Augustin de Florina: „Problema calendarului nu loveste dogma, dar ataca unitatea Bisericii. Sa revenim la vechea randuiala de dinainte de 1923

  Ce trebuie sa se intample?
  Raspundem curajos. Din nefericire aceasta simpla tema astronomica s-a impotmolit si este foarte spinoasa. Repet, nu loveste in dogma. Cu toate acestea, a atacat unitatea Bisericii, care trebuie sa fie pazita cu orice sacrificiu. Vechi-calendaristii, din nefericire, nu cedeaza. Raman neclintiti pe pozitiile lor, ii caracterizeaza zi de zi cu vorbe grele pe ierarhi, construiesc biserici unde liturghisesc clerici caterisiti de catre tribunalele bisericesti. E groaznic!
  In sfarsit, exista parerea de a reveni la situatia dinaintea lui Hrisostomos Papadopoulos, chiar daca am fi caracterizati inapoiati. Mai bine sa fim caracterizati inapoiati, decat necredinciosi si eretici.
  Iar pentru ca tema nu e cu putinta sa fie rezolvata unilateral de catre Biserica Ortodoxa a Eladei, sa urmarim rezolvarea acesteia de catre un Sinod Panortodox, la care sa participe reprezentantii tuturor Patriarhiilor Ortodoxe si ai Bisericilor Autocefale. Acest lucru este necesar pentru a se examina chestiunea canonicitatii hirotoniilor tuturor episcopilor si celorlalti clerici ai Bisericii vechi-calendaristilor, de fapt acesta va valida si va invalida. Indraznesc sa spun ca o multime dintre ei nu au fost hirotoniti canonic si ma tem ca vor reclama marea obraznicie de a ne calomnia ei pe noi ca anticanonici. Smerita mea opinie este ca pentru solutionarea chestiunii acesteia trebuie sa revenim la vechea randuiala de dinainte de 1923. Desigur, pentru convocarea unui Sinod Panortodox pentru rezolvarea acestei chestiuni, asa cum se prezinta situatia astazi, exista multe greutati. Dar sa cadem la Domnul cu smerenie si sa lucram in Adevar si in Dragoste.
  Acestea am avut de raportat Sfantului Sinod Permanent in continuarea referatului meu din 1989. Si, plin de durere pentru intreaga situatie bisericeasca, vazand ca se adauga din ce in ce un nou material explozibil in lucrurile noastre bisericesti, indraznesc sa ma indrept catre Domnul cu o rugaciune din inima, o rugaciune luata din troparele Prohodului Domnului:

  Pace Bisericii
  Si mantuire poporului Tau
  Daruieste-le prin Invierea Ta.”

  (sursa: PelerinOrtodox, traducere: Fratia Ortodoxa Misionara „Sfintii Trei Noi Ierarhi”)

 20. „Pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.” Matei 16, 18

  „Apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem?

  Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă.” – Matei 17 19,20

 21. La momentul acesta si cu astfel de comentarii nu mai este nevoie de diavol, pentru ca, din pacate,prin aceste atitudini, noi facem lururile lui. Fratilor, suntem ortodocsi botezati si ne sfasiem cu atata ura? In plus suntem toti plini de mandrie si ne aratam teologi si cu discernamant.

  Iertati-ma, insa sa stiti ca, pe langa Dreapta Credinta trebuie se avem si Dragoste, fara de care nu este nadejde de mantuire.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*