Ecumenistul Mihai Silviu Chirilă atacă preoții ortodocși de la Rădeni

1.Un scurt istoric pentru cititorii mai noi :

 • Mihai Silviu Chirilă, de origine ervreiasca( deci nu se știe dacă este botezat ortodox), este un vechi colaborator al Patriarhului Daniel si al Mitropoliei Moldovei. Ca redactor-coordonator la Editura Trinitas a Patriarhiei si la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, a fost platit o bună bucată de vreme din banii Patriarhiei si ai Mitropoliei Moldovei.
 • S-a autointitulat ”teolog” , fiind însă contestat de către ortodocșii din Biserica Română. Scopul cu care în mod fraudulos s-a intitulat teolog, a fost de a face călatorii în afara țării unde s-a prezentat ca fiind reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române și al ortodocșilor din Romania. După cum se va vedea mai jos , nu ar avea niciun sens ca un inventator de noi dogme să-i reprezinte pe ortodocși în afara țării. Un eretic nu poate sa-i reprezinte pe ortodocși.
 • Este neclar ce studii a facut, ce facultăți a absolvit.
 • Așa-zisul teolog, înființează în anul 2014,un partid politic intitulat Forumul Alternativa Creștină . Prin acest demers, dorește să arate Sinodului BOR și lumii întregi, că este demn de luat în seamă, că el ca persoană fizică contează, că are adepți și că are o anumită ”greutate” datorată numărului de adepți care îl urmează pe calea înșelării. Oare Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe au înființat partide politice? Sau au înființat alte grupări cu caracter eretic sau schismatic? Nicidecum. Acestă practică de a înființa partide politice și grupări este total străină de credința ortodoxă.
 • Începând cu mijlocul anului 2016, după sinodul eretic din Creta, se alătură luptei pentru credință a monahilor din Sfantul Munte, sustine conferințe împreună cu gheron Savva Lavriotul și monahul Efrem Prodromitul. Apoi se desparte de aceștia și de credința ortodoxă, pornește pe cont propriu,se rupe de Biserică și întemeiază o grupare ecumenistă ce are la bază o nouă teologie după cum se va vedea mai jos.

2.O nouă credință, o nouă religie

În ianuarie 2018 Mihai Chirilă elaborează o nouă religie , în esență afirmând că oricine vorbește împotriva sinodului eretic din Creta 2016 se mântuiește, este considerat ortodox și Dumnezeu îl va așeza in Rai chiar dacă se roagă împreună cu ereticii.

Iată ”dogmele” noii religii intitulată ”Proiect de rezoluție împotriva ecumenismului”:

 • ”Ne ferim a-i considera eretici pe toți membrii Bisericii Ortodoxe Române care mai au încă comuniune cu ierarhii ecumeniști” susține gruparea condusă de Mihai Chirilă.Sfantul Ioan Gură de Aur spune : „Sunt vrăjmași ai lui Dumnezeu și cei care se află în comuniune cu ereticii.” Sursa : PG. volumul 99, coloana 1048.

Așadar noua religie inventată de gruparea condusă de Mihai Chirilă intră în conflict cu Sfinții Părinți. Mihai Chirilă prin religia pe care a inventat-o , numită ”Proiect de rezoluție” promovează ideea că ceea ce contează sunt doar vorbele și declarațiile nu și faptele. Noua religie inventată de el , permite comuniunea bisericească cu ereticii . Ce ne spune Sfântul Athanasie cel Mare în P.G. volumul 26, coloana 1188BC : „Ne îndepărtăm de cei al căror cuget este neortodox și este normal și datoria noastră să ne ferim și de comuniunea noastră cu ei.”

 • Mihai Chirilă susține că este posibil să te rogi împreună cu ecumeniștii , poți să te împărtășești cu ecumeniștii, acest lucru fiind canonic și placut lui Dumnezeu. Noua religie a lui Chirilă susține că Sfinții Părinți au luptat contra ereziilor doar verbal, în timp ce în realitate se împărtășeau și se rugau împreună cu ereticii.Acest lucru este numit de Mihai Chrilă ”calea împărătească”sau ”calea echilibrată”. Iată ce ne spune un adevărat teolog , Sfântul Simeon Noul Teolog, în Cuvântul al șaselea : „Pe orice cleric a cărui credință, cuvinte și fapte nu sunt în acord cu învățăturile Sfinților Părinți să nu nu îl primim în casa noastră, ci să ne îndepărtăm de el și să îl urăm ca pe un demon, chiar dacă va învia și morți și va face nenumărate minuni.”
 • Membrii grupării lui Chirilă trebuie să execute ordinele conducătorului grupării sau ordinele subalternilor lui
 • este permisă împărtășirea cu ereticii(ecumeniști,catolici, musulmani, etc) această practică fiind considerată ortodoxă. Acest lucru se poate demonstra prin liturghiile săvârșite împreună cu episcopi și mitropoliți eretici(episcopul Longhin sau mitropolitul Serafim al Pireului). Despre aceștia, Sfântul Teodor Studitul, unul dintre cei mai mari stâlpi ai monahismului și întemeietor al vestitei Mănăstiri Studion din Constantinopol, ne spune: „Avem poruncă de la acest Apostol că dacă cineva va dogmatiza sau ne va îndemna să facem altceva decât ceea ce am primit, adică ceea ce au stabilit Canoanele Sinoadelor Ecumenice și locale desfășurate din când în când, să nu îl acceptăm pe acesta și nici să nu îl așezăm în clerul sfințit.”. Mihai Chirilă , în mod contrar , susține că deși mitropolitul Serafim slujește cu ereticii nu este nicio problemă. Noi pe cine credem? Pe Sfântul Teodor sau pe ”teologul” Mihai Chirilă?
 • în totală contradicție cu Biserica Ortodoxă și cu Sfinții Părinți, Mihai Chirilă și gruparea sa, susțin că o persoană poate fi ortodoxă și eretică în același timp (exemplu : aceeași persoană poate să fie 80% ortodoxă și 20% eretică;procentele pot fi diferite). Sau că există eretici totali și eretici parțiali și respectiv erezie totală sau parțială
 • la Liturghiile săvârșite de către preoții din gruparea ecumenistă , doar Mihai Chirilă ține predicile. În mod excepțional, doar dacă el decide, îi lasă și pe preoți să predice.
 • dacă vreun membru al grupării are o parere diferită de cea a lui Mihai Chirilă, atunci părerea lui Mihai Chirilă primează întrucât el se consideră ”teolog” și șef al grupării. Cu alte cuvinte Mihai Chirilă este infailibil și nu greșește niciodată. Cum trebuie să ne comportăm în fața unor înșelătpri precum Mihai Chirilă și adepții lui? Sfântul Apostol Pavel ne spune: „Și pe aceasta s-o știți, că în vremurile din urmă vor veni timpuri grele, că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, blasfemiatori… având înfățișarea credinței celei bune, dar tăgăduindu-i puterea ei. Îndepărtează-te și de aceștia.” (II Timotei 3, 1-2, 5)
 • gruparea consideră că buletinul de identitate este pecetea despre care se vorbește în Apocalipsă. Cei care chipurile luptă împotriva buletinelor și a cărților de identitate sunt ”premiați” sau ”avansați” la rangul de monah în schima mare precum este un fost pușcăriaș din Pitești. Există destui martori care l-au pe acesta cum ”povestea” despre ”luptele” lui cu diavolii precum și despre ”biruințele” pe care le-a avut în luptele cu demonii. A se citi scrierile Sfinților Părinți în legătură cu asemnea înșelări demonice.
 • Modul de înfruntare a ereziei de-a lungul întregii noastre istorii bisericești, potrivit consesum patrum (consensul Sfinților Părinți) este unul singur: să păstrăm dogma așa cum am primit-o, neschimbată și neîntinată, întrerupând comuniunea cu ereticii, mădularele stricate ale Bisericii, care în esență se retează pe ei înșiși de la vița cea adevărată și să așteptăm un Sinod Ortodox, care va condamna erezia și mai ales pe cei care o conduc și pe cei care îi urmează. Există multe canoane care interzic comuniunea (împreună-rugăciunea) cu ereticii,canoane pe care Mihai Chirilă și adepții lui le ignoră. Ce poate fi mai demonic decât să ignori Sfintele Canoane ale Bisericii dar în același timp să susții că ești un luptător pentru Ortodoxie?Iată cateva canoane: canoanele 10, 11, 45, 65 și 71 ale Sfinților Apostoli, canoanele 6, 9, 32, 33, 34 și 37 ale Sinodului de la Laodiceea (343), canonul 9 al Sfântului Timotei al Alexandriei, canonul 2 al Sinodului de la Antiohia, canonul 1 al Sinodului IV Ecumenic, canonul 2 al Sinodului VI Ecumenic și canonul 1 al Sinodului VII Ecumenic.

3.Atacul asupra preoților de la Rădeni-calomnii și minciuni

În ultimele luni Mihai Chirilă derulează o campanie de atragere  în gruparea eretică , a preoților ce slujesc la schitul Rădeni. Acești preoți sunt sunați periodic de către Mihai Chirilă și de către subalternii din gruparea acestuia, încercând să-i convingă să adere la gruparea ecumenistă a ”căii împărătești”. Mihai Chirilă lansează zvonuri cum că ”vine monahul Savva Lavriotul din Grecia și schimbă starețul schitului cu alt ieromonah”. În mod pervers, gruparea Chirilă, ”încearcă să explice” preoților de la Rădeni noua teologie, cum că cei care sunt încă în comuniune cu ecumeniștii nu sunt eretici.Aici ei desvinovățesc anumite categorii de oameni(ex:bătrânii) și se îndreptățesc și pe sine totodată. Se îndreptățesc pe sine deoarece preoți din gruparea Chirilă slujesc cu ecumeniștii în cadrul liturghiilor cu diferite ocazii. Din nou Tradiția Bisericii ne învață despre acest lucru(Limonariu):

Ne povestea nouã avva Gheorghe, preotul chinoviei Sholarilor, cã în Manadia trãia un bãtrîn tare sîrguitor; era însã simplu la credintã si se împãrtãsea oriunde se gãsea fãrã nici o deosebire. Într-o zi s-a arãtat un înger al lui Dumnezeu spunîndu-i:

– Spune-mi mie, bãtrînule, dacã vei muri, cum voiesti sã te îngroape pe tine, oare ca egiptenii, sau ca armenii, sau ca ereticii, ori ca ierusalimlenii? (adicã ortodocșii n.n.)

– Nu stiu, i-a rãspuns bãtrînul.

– Gîndeste-te, i-a spus atunci îngerul, si am sã vin peste trei sãptãmîni sã-mi spui.

Bãtrînul s-a dus la un altul si i-a spus ceea ce a auzit de la înger. Cînd a auzit acest bãtrîn s-a minunat de spusele lui. S-a uitat mult la el si miscat de Dumnezeu i-a spus:

– Unde te împãrtãsesti cu Sfintele Taine?

El i-a rãspuns si i-a zis:
– Unde mã gãsesc, acolo mã împãrtãsesc, ori la armeni, ori la egipteni, ori la eretici.

Atunci bãtrînul i-a spus:
– Sã nu crezi cã poti sã te împãrtãsesti în afarã de sfînta sobornicã si apostolicã Bisericã, care ține patru sfinte sinoade ecumenice; cel din Niceea, al celor trei sute optsprezece pãrinti, cel din Constantinopol, al celor o sutã cinci zeci de pãrinti, primul din Efes, al celor dou sute de pãrinti si cel din Calcedon, al celor sase sute treizeci de pãrinti. Cînd va veni îngerul spune-i: “Vreau sã fiu înmormîntat cum se îngroapã monahii ierusalimleni”.

Dupã trei sãptãmîni a venit îngerul si a spus bãtrînului:
– Ce mai este bãtrîne? Te-ai gîndit?
– Vreau sã fiu înmormîntat cum îngroapã monahii ierusalimleni i-a rãspuns bãtrînul.
– Bine, bine, a zis îngerul.
Si îndatã si-a dat duhul bãtrînul.
Aceasta s-a întîmplat ca sã nu piardã bãtrînul ostenelile lui si sã fie osîndit la un loc cu ereticii.

Să analizăm întâmplarea din Limonariu. Personajul principal este ”un bătrân simplu la credință” și nu un personaj viclean care inventează și răstălmăcește credința precum acest Mihai Chirilă. Credeți că în cazul lui MSC va veni vreun înger ca să-l facă să se hotărască de care parte este?A ereticilor sau a ortodocșilor? A venit vreun înger în cazul lui Arie? Atunci nici în cazul lui Mihai Chirilă nu va veni. Limonariul ne spune foarte clar că nu există o categorie de mijloc între ortodocși și eretici. Mihai Chirilă și gruparea lui consideră că există ceva intermediar între starea de ortodox și starea de eretic. La fel precum papa susține că între rai și iad există purgatoriu. Mihai Chirilă nu este ”un bătrân simplu la credință” ci dimpotrivă, el este complex, este sofisticat , este … ”teolog”. Are ca scop înființarea de partide politice, își dorește ca oamenii să-l asculte și să-i urmeze învățăturile. Nu cumva mândria demonică este cea care îl împinge pe MSC să tragă către iad sufletele celor din gruparea pe care a creat-o singur?

Relatarea din Limonariu se încheie cu explicația ”Aceasta s-a întîmplat ca sã nu piardã bãtrînul ostenelile lui si sã fie osîndit la un loc cu ereticii.”. Deci dacă cineva este sincer și dorește mântuirea sincer , fără interpretări așa-zis teologice precum Mihai Chirilă, atunci chiar dacă nu știe despre ce este vorba cu erezia ecumenismului, Dumnezeu îl va ajuta să se decidă. Pentru că este vorba de decizie. Cine nu se decide și nu mărturisește inclusiv cu fapta, nu se mântuiește. Dimpotrivă, dacă cineva este viclean, nu dorește mântuirea în mod sincer , atnci are mari șanse să îmbrățișeze teoria lui Mihai Chirilă, o teorie a compromisului cu erezia, care nu face decât să adoarmă conștiințele celor care îl ascultă deoarece le dă impresia că nu mai sunt în erezie . Mihai Chirilă ”îi odihnește” în cuget pe cei care sunt căldicei în credință. Într-un mod drăcesc îi trage în iad pe cei care îmbrățișază această noua ideologie a compromisului. De ce face acest lucru? Pentru folosul personal, din mândrie și din dorința de a avea cât mai mulți adepți, pentru a-și satisface patima de a domina mulțimi de oameni cât mai numeroase . Ca ortodocși suntem obligați să demascăm aceste lucrări demonice.

Scopul acestui personaj malefic,Mihai Chirilă, este de a introduce în schitul Rădeni pe cei 2-3 preoti ce fac parte din gruparea lui, crezănd astfel că va pune stăpânire pe schitul Rădeni și pe clădirea schitului, considerând că acest fapt îi va da mai multă autoritate și îndreptățire pentru a impune noua religie eretică. Consideră că dacă ”cucerește” schitul Rădeni va atrage mai multă lume în gruparea eretică pe care o conduce. Afirmă că cei care nu îmbrățișază religia inventată de el, sunt căzuți și schismatici. Duhovnicul la care s-a spovedit atâția ani nu îl mai primește la Sfânta Spovedanie datorită acestei noi religii pe care a inventat-o, o religie contrară Ortodoxiei și contrară Mântuitorului Hristos.

Părinții marturisitori de la Rădeni îi transmit acestui ecumenist, că ei nu sunt în comuniune cu cei care DOAR se declară împotriva sinodului din Creta iar în faptă sunt în comuniune cu ecumeniștii . Părinții mărturisitori de la Rădeni , urmând Sfinților Părinți, refuză să fie în comuniune cu cei care se roagă împreună cu ereticii precum și cu cei care se împărtășesc cu ereticii precum gruparea Chirilă. Părinții mărturisitori de la Rădeni refuză să urmeze noua religie creată de acest personaj malefic pe nume Mihai Chirilă, deoarece ”dogmele” formulate de el sunt in totală contradicție cu dogmele Ortodoxiei.

Există mărturii că foarte multi adepți ai acestei grupări, au realizat că Mihai Chirilă promovează o religie a compromisului cu erezia și au început să părăsească gruparea eretică. Mulți dintre ei s-au îndreptat către preoții ortodocși. De aici și atacul furibund al ”liderului” ecumenist Mihai Chirilă asupra schitului Rădeni.

Se cuvine la final să punem câteva întrebări, folositoare celor care vor să se mântuiască:

a)Cine a autorizat această grupare ecumenistă? Este cumva finanțată și susținută de către ereticii ecumeniști?

b)Mai este Mihai Chirilă plătit de Patriarhia Romană sau de Mitropolia Moldovei precum a fost în trecut? Din ce fonduri trăiește Mihai Chirilă?

c)Este Mihai Chirilă botezat în Biserica Ortodoxă sau este doar ”botezat” în Sinagoga evreilor?

d)Cine este în spatele acestei grupări ecumeniste? Cui slujește această nouă religie?

e)Care este diferența între ecumeniști și membrii grupării conduse de Mihai Chirilă?

f)Mihai Chirilă acordă schima mare unor discipoli care urmează învățăturile grupării. Este acest lucru ortodox?Poate un mirean să decidă dacă o persoană merită să intre în monahism?

g)A fost Mihai Chirilă hirotonit episcop în secret?

4.Concluzii:

-este evident faptul că Mihai Chirilă este eretic întrucât a inventat o nouă religie foarte apropiată de erezia ecumenismului

-această noua religie este în contradicție cu Sfinții Părinți și cu credința Ortodoxă

-cei care au cuget ortodox nu se lasă amăgiți de Mihai Chirilă care ”umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” cum aflăm din Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru

-”Cu cel ales, ales vei fi şi cu cel îndărătnic te vei îndărătnici” (Ps 17, 29). Zicem și noi: Cu cel ecumenist , eretic vei fi și cu gruparea lui Mihai Chirilă ești împotriva Ortodoxiei!

 

25 Comments

 1. Buletinul de indentitate este introducerea pecetluirii pe mana sau pe frunte, in el se ascund multe semne antihristice inafara de CNP, care acest “CNP” este format din 666 si prin aceasta indosariere, suntem trecuti in calculatorul numit “FIARA” din Luxemburg, de care ne vorbesc Cuviosii Parinti. Odata inscrisi acolo, deja toate datele noastre personale + {semnatura} ajung in posesia antihristilor, iar cand va veni vremea, in posesia “imparatului” antihrist! Daca pe cartela de identitate se afla numarul fiarei, este limpede ca aceasta inseamna lepadare, doar ca la aceasta se poate renunta, pe cand la pecetluire pe mana sau pe frunte cu laser sau cip, atunci nu mai exista cale de intorcere, atunci posesorul nr. fiarei, este controlat in totalitate de antihrist.

  • oare asa este? pe ce va bazati? unde exact se afla numarul 666 pe buletin sau pe permisul de conducere?Am privit la CNP-ul de pe buletin și am observat că nu conține 666 precum susțineți dvs.Asta nu înseamnă că suntem de acord să fim niște numere. Ceea ce exprimați este doar opinia dvs personală, nu este învâțătura Bisericii.

 2. Cine autorizeaza acest blog?s’au scris lucruri grave..pot fi probate?cine isi asuma responsabilitatea pt.cele afirmate?

  • Ce vi se pare neadevărat? aceste lucruri sunt foarte cunoscute în rândul ortodocșilor și nu trebuiesc probate. Din când în când este bine să ținem credincioșii la curent cu acțiunile eretice întreprinse de ecumeniști și să demascăm aceste grupări sau secte care vor să atragă pe ortodocși.

  • Irina. Iertare. Se pare ca esti un pic naiva si, deci, un pic nevinovata. Cred ca nu realizezi dar lupta este realmente “la oase!”. Crunta si sangeroasa. Pentru cei ca tine merita sa se scrie acest tip de articole. Cel care a scris acest articol si care se semneaza admin a fost foarte civilizat. In realitate, pentru pagubele pe care le produce, Mihai Silviu Chirila trebuie sa primeasca un altfel de tratament. Irina, deocamdata internetul te poate duce si la filme porno dar te poate ajuta sa te si dumiresti. Informeaza-te cat se mai poate. Romica.

 3. Facem precizarea că acest articol nu reprezintă un atac la persoană. Este necesar celor care caută adevarata credință ortodoxă, ca să poată evita pe înșelători care doar pretind că sunt ortodocși, în realitate urmarind doar interesele proprii.

 4. Scuze, Fiara din Bruxelles..
  Cum se poate ca unul ce are cod numeric personal, sa se considere rob al lui Hristos, cand bine stim ca prin Cnp, suntem inscrisi in Cartea\Calculatorul numit ”fiara” de la Bruxelles. cum să fie cineva înregistrat într-un computer universal si sa stea fara griji? Computerul este idolul principal al epocii noastre. Dar este un idol inteligent, progenitura a antihristului. Iar când sufletul ajunge în el primind un număr omenesc(CNP), diavolul îl înscrie în cartea sa a morții, Dumnezeu are Cartea Sa a Vieții, iar diavolul o are pe a sa, despre aceasta spunea în predicile sale Sfântul Ioan de Kronstadt: ,,Este imposibil să fii înscris și într-o carte și în cealaltă așa cum este imposibil să slujești la doi stăpâni” Eu personal dupa ce am ars buletinul si certificatul de nastere, precum si celelalte documente, am simtit o libertate si o pace pe care nu pot sa le spun in cuvinte, de aceea este obligatoriu sa renuntam la ele si sa nu mai stam pe ganduri nici o clipa, indiferent de situatie, caci de ne prinde moartea astfel, avand cunostinta de cauza, vom fi judecati ca unii ce s-au lepadat de Dumnezeu si robi ai antihristului, nemaiavand nume. Asatar va indemn cu toata certitudinea si trairea, sa renuntati la tot ce este al “statului” antihristic, si sa alegem Crucea in locul painii. Cu pilda si rugaciunile Sfintilor Brancoveni sa ne dea Dumnezeu Mantuire!

  • Nu sunt de acord cu CNP, acte cu cip etc. Insa pot sa spun ca esti inselat rau de tot. Acum ca ai ars buletinul esti mantuit! Probabil esti din grupul celor inselati ai lui Emanuel Iscru. Poti sa arzi buletinul, permisul, cardurile cu cip sau cu banda magnetica,cartea de alegator etc. Daca nu ai si dreapta credinta degeaba. Faptul ca stai in erezie alaturi de Mihai Chirila este o certitudine ca nu te vei mantui.Oare ce este mai periculos? Sa ai CNP sau sa fii in errzie alaturi de Chirila si gruparea lui?
   P.s.: afirmi ca virgula computerul este progenitura diavolului. Dar vad ca il folosesti din plin scriind mesaje aici…

 5. Cifrele 10, 11 şi 12 din CNP reprezintă un număr din intervalul 001 – 999, alocat aleator fiecărei persoane, astel încât un anumit număr din acest interval să fie atribuit unei singure persoane într-o singură zi.”

  Partea cea mai interesanta este obtinerea numarului de control care din cate am vazut e “desconspirata” doar in cazul Romaniei…

  “CIFRA DE CONTROL
  Ultima cifră din CNP (cifra numărul 13) este una de control (al validităţii CNP-ului). Această cifră rezultă în urma unui calcul matematic foarte simplu. Pentru a afla această cifră, pe baza primelor 12 cifre al CNP-ului, se foloseşte numărul 279146358279. Fiecare cifră a CNP-ului se înmulţeşte cu cifra corespondentă din acest număr, rezultatele se adună, iar suma rezultată se împarte la 11. Restul împărţirii dă cifra de control. Dacă restul este 10, cifra de control este 1.”

  Aici avem mai multe “oculteturi”:
  – e cifra a 13-a un numar drag ocultilor
  – de ce se imparte la 11, numar drag ocultilor si nu la 10 de exemplu (tot cu rest de la 1 la 9 ar fi dat)?
  – cum s-a ales numarul 279146358279? Observand simetria de inceput si sfarsit l-am intors invers 972853641972 si am adunat fiecare cifra a lui la el insusi si am obtinut 11 14 11 9 9 9 9 9 9 11 14 11
  … avem iarasi 11, 7*2=14 (7 iarasi folosit in diverse oculteturi) si 999 care intors (doar e cu oculteturi, nu?) e fix 666… “coincidenta sau nu, e cel putin bizar. De ce se adauga “coada” aceasta de control dupa “impreunarea” sex-ului, datei de nastere, localitatii si “numarului de ordine” cu numarul 279146358279?!? Numarul 279146358279 se descompune in 3*3*71*436848761. Are cineva idee cum a fost ales numarul 279146358279?

  De ce se calculeaza cifra de control folosindu-se exact nr. 279146358279 care se utilizeaza in cazul CNP-ului fiecarui cetatean din Romania?
  279 din marginea stanga = 279 din marginea dreapta
  De ce există aceasta simetrie la margini?
  Pentru ca in ambele extremitati se calculeaza diferit spre deosebire de celelalte cifre.
  Adica: 2+7+9 = 18 (666) in stanga si 2+7+9 = 18 (666) in dreapta
  Cum se calculeaza in cazul celorlalte cifre?
  Pai, 146358+ se aduna cu inversul lui adica:
  853641
  999999 (666666)
  Deci, urmatoarelor 12 cifre din acest CNP: 185081544004 îi corespund urmatoarele cifre cf.calculului matematic: 666666666666

  • In acest mod ORICE numar reprezinta 666. Chiar si cifra 1. Daca la cifra 1 adaugam 665 obtinem 666 deci in concluzie cifra 1 contine nr 666.

   • Gabriel, am un amic luptator ortodox detinatorul unui site ortodox cunoscut si veritabil. Imi e drag de acest amic. Dar o tine langa cu CNP-ul, asa ca tine. I-am zis in fata: “Tragi cu tunul dupa muste! Mai ajusteaza-ti tirul dupa pericolele reale!”. Nu zic ca nu le stie. Le stie foarte bine.
    Sfantul Paisie Aghioritul spunea ca in razboi nu sari tu primul sa-ti dezvalui armamentul si strategia. Astepti sa vezi ce miscari face inamicul si apoi folosesti ce se potriveste. Si in Grecia, si in Romania, ortodocsii de buna credinta au sarit la bataie pe problema pasapoartelor si documentelor cu cip si biometrice. Inselator, sistemul a batut de fatada in retragere si a inceput munca de persuasiune, sa-si castige masele si sa-i lase pe luptatori in offside ca pe niste extremisti, fanatici. Apoi sistemul antichristic isi va urma cursul. Spune-mi te rog, de cand ai devenit talcuitor? Cat de bun talcuitor esti? Eu am in casa talcuirea Psaltirii de catre sfintii parinti dar n-am niciun gand deocamdata sa citesc aceasta talcuire. Ar trebui sa-mi fie de ajuns Psaltirea (pe care nu o citesc cat trebuie).

 6. Acest mincinosde chirila e omul ecumenistilor care s-a prefacut a fi aparatorul preotilor ingraditi de erezie . in realitate el vrea sa comande pe toti si sa-i duca in directie gresita . Din pacate a pacalit vreo trei preoti care il urmeaza in erezia numita . Cine nu-i sub comanda lui e numit schismatic ! Nu cu asta au fost speriati preotii de catre Mitropolie ? Vedeti , au acelasi vocabular , folosesc aceeasi arma :

 7. Dar la poza mică de pe buletin in dreapta sus vede cineva că pe cap ne scrie card invers citit drac?Sau sex,sexe,sex care in latină înseamnă 666…Nu mai fiți naivi…Rugați-va și pentru cei căzuți…Doamne ajută!!!

 8. MSC ,a profitat de posibilitatea ce a avut.o și o are ,de a scrie pe diverse site-uri, de reda,interpreta,tălmăci și rastalmaci toate precum a voit..de la un luptător ce părea sincer și chiar era apreciat ,a ajuns sa sminteasca multe suflete..ne a durut și ne am rugat pt dansul,când a “deviat”,gândind ca e doar o ispita..dar a denigrat mult pe foștii lui frați și neavând obstacol decât arareori,a reusit pana la urma sa facă o imagine total falsa preotilor de la radeni și părinților Athoniti ,imagine care a rămas de “buna”pana azi în mintea multora de bună-credință și a multor ecumenisti..sunt persoane care s.ar mai ingradi,dar nu mai au încredere ca aceasta e calea potrivita,pornind de la neadevărurile și devierea cu “părtășia “ale lui Msc..am înțeles ca nici pana acum ,o parte din enoriașii de la orășeni nu cunosc ca sunt “părtași la erezie”..apoi a mai venit și ispita cu pr Pamvo și uite asa ne a prins papa și biometric :dezbinați,după un început atât de frumos..preoții de la fost “radeni”au ramas stabili,pe drumul bun,cu ajutorul Domnului. .dar,păcat,puteam sa fim mult mai multi..

  • Nu trebuie sa dam vina in totalitate pe MSC. El a realizat faptul ca oamenii cunisc Credinta Ortodoxa foarte putin si atunci manipuleaza la maxim. La fel ca ecumenistii. Si ecumenistii stiu ca in ultima suta de ani au invatat poporul o Ortodoxie pietista, papista si acum actioneaza in acest sens manipuland oamenii. Daca cei pe care ii manipuleaza MSC ar fi stiut Ortodoxia, nu i-ar fi spus in fata? L-ar fi trimis la plimbare pe chirila….

 9. Asa este,adevărat. .mulțumesc, ,acum ,toată puterea și atenția la actele biometrice, altă urgie îngăduita de Dumnezeu pt cernere,alta etapă. .oare cați dintre noi înțeleg, și dintre cei care înțeleg vom avea putere sa renunțăm la salarii,la pensii etc..sa ne străduim sa rămânem în turma cea mică măcar în ceea ce privește mărturisirea credintei..cu patimile și răutățile ce le am adunat,va fi cumplit de greu la vămi, măcar erezia,cea de a 19 a vamă, sa mi ajute Maica Domnului să o pot trece, prin lupta de acum, ,slava Domnului pt toate…

  • Singura putere pe care o avem este sa-L tradam pe Hristos. Ne trebuie doar vointa, hotarare si credinta. Daca avem asa ceva atunci puterea despre care vorbesti va veni de la Hristos.

 10. Eu nu sunt un bun crestin dar urmaresc pe youtube mai multe canale…toate canalele despre ortodoxie smintesc oamenii, oamenii ar trebui sa mearga la duhovnici nu la canale de youtube, pentru ca nu toate invataturile sunt bune pentru toti chiar si sa fie adevarate!

  Despre MSC: am urmarit un video al lui acum 2 ani cred si mi-am dat seama ca e ceva la el care nu prea se leaga! Acum insa imi dau seama…acest mascarici e semnat cu SRI-ul sau cu vreun serviciu secret (pentru ca sunt mai multe) de aici nu gasiti diplomele lui, etc.!!! El este un pion care face propaganda acerba pro Rusia, pentru ca rusilor le este frica sa nu-si piarda influenta in Romania!!! A incercat cu acel partid cum este AUR acum…i-am spus si pe canal ca nu e ortodox, el face politica nu ortodoxie!!! Nu poti amesteca politica cu ortodoxia, pentru ca binele nu se amesteca cu raul…Doamne ajuta!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*