Preotul Ciprian Staicu abate atenția de la ereziile și hulele pe care le spune la predici

“Dacă cineva schimbă ceva în sfintele și dumnezeieștile dogme patristice, acest lucru nu trebuie să-l luam drept clarviziune, ci drept crimă și abatere de la dogmă și păcătuire împotriva lui Dumnezeu” Sfântul Chiril al Alexandriei 

În urma faptului că ereziile, hulele și blasfemiile preotului Staicu au fost aduse la lumină prin mila lui Hristos, preotul Staicu nu arată nicio urmă de pocăință , ci caută într-un mod viclean să se auto-justifice pe sine, prin atacuri la persoană. Mai mult, pretinde că ar putea să dea un ”răspuns ortodox” ca să își justifice ereziile dar se abține să o facă. Tot ceea ce reușește preotul Staicu, este doar o încercare nefericită de a abate atenția de la ereziile și hulele pe care le-a spus de-a lungul anilor la ”predici”. Preotul Staicu eșuează în încercarea de a calomnia un mirean și familia lui, încercând fără succes să abată atenția enoriașilor săi de la hulele, blasfemiile și ereziile spuse de-a lungul timpului la ”predici” sau în cadru privat. Nu cei care demască ereziile preotului Staicu sunt o  problema a întregii Biserici, ci preotul Staicu și ereziile lui sunt problema! Degeaba încearcă să se abată atenția în altă parte, ereziile pe care le-a spus preotul Staicu rămân în continuare! Afirmă că cei ce îl acuză de erezii cu probe, sunt ei înșiși eretici, dar nu aduce nicio dovadă în acest sens, trebuie doar să îl credem pe cuvânt. Ereticii nu pot fi crezuți pe cuvânt decât dacă mărturisesc în mod public că se dezic de ereziile pe care tot în mod public le-au spus! Afundându-se și mai tare în minciună, preotul Staicu , încearcă fără succes să sugereze că acele erezii pe care le-a spus sunt scoase din context. În cele ce urmează , să analizăm dacă într-adevăr ereziile respective sunt scoase din context, după cum încearcă preotul Staicu să se justifice.

Dovada 1 erezie :

Se aude foarte clar cum preotul Staicu spune :”Fiul este născut din veci!”. În Crez spunem : ”… Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii…” . Învățătura de credință ortodoxă este că nu se inventaseră vecii sau veacurile, nu se inventaseră secolele, dar Fiul Lui Dumnezeu era Născut, Exista nu din veci ci mai înainte de toți vecii. Cum ar putea fi scoasă din context această erezie pe care o rostește cu glas tare preotul Staicu? Pe cine vrea să înșele că erezia pe care a rostit-o este scoasă din context? Se dovedește că preotul Staicu nu poate aduce justificări la ereziile respective, dar nici nu arată vreo urmă că ar avea vreun regret cu privire la vreuna din ereziile rostite sau că ar vrea să se pocăiască în vreun fel. Cum am putea să fim în comuniune cu un astfel de preot ? Ar însemna să fim părtași la erezia lui, ar însemna ca împreună cu preotul Staicu să negăm Sinodul I Ecumenic din anul 325, unde Sfinții Părinți au statornicit că Dumnezeu-Fiul este născut mai înainte de veci. Putem spune fără exagerare că preotul Staicu a deformat în mod conștient Simbolul de credință ortodox și odată cu acesta și Adevărul pentru care Sfinții Părinți care s-au luptat ca noi să avem acest Adevăr astăzi. Până nu se va lepăda în mod public de această erezie, preotul Staicu se găsește în starea de erezie! Iar cine se roagă împreună cu preotul Staicu, mărturisește în Fața lui Dumnezeu că îmbrățișează aceeași erezie împreună cu el!

Dovada 2 erezie:

Preotul Staicu rostește foarte clar : ” Și frumos însăilează , pe baza acestei realități istorice, un autor american, acel prea-frumos roman numit Cămașa lui Hristos. Pe care, cine nu l-a citit, încă nu prea știe ce înseamnă să fii ortodox și să urmezi lui Hristos.” Ce ar putea fi scos din context? ”Este scos din context” faptul că preotul Staicu afirmă că cine nu a citit romanul pastorului luteran Lloyd C. Douglas … ” nu știe ce înseamnă să fii ortodox”? Și că ortodocși sunt doar cei care citesc acel ”prea frumos” roman de ficțiune , scris de un eretic luteran? Evident , preotul Staicu nu are argumente ortodoxe, nu poate să justifice aceste ”recomandări” , pentru că împotriva adevărului nu poate nimeni să spună ceva! Minciunile și justificările nu pot sta în fața adevărului! Degeaba încearcă preotul Staicu să abată atenția de la ereziile pe care le spune public, creștinii nu se lasă prostiți!

Dovadă hulă la adresa Mântuitorului Hristos:

Am ascultat această hulă de zeci de ori , să fiu sigur că aud bine. Nu am vrut să fac o acuzație fără temei. Se aude foarte clar cum preotul Staicu spune: ”Ia să vedem cum e cu smerenia asta! De vreme ce Sfântul Isaac Sirul spune că smerenia este Haina Lui Dumnezeu. Din câte vă aduceți aminte din Evanghelie, când este singurul moment în care Hristos…sau despre Hristos se spune că și-a dezbrăcat haina? Atunci când L-au răstignit ! Ce se spune despre Hristos că a făcut atunci când ajungând la Ierusalim, a văzut în fața templului pe cei care vindeau, cumpărau, schimbau bani ca oamenii să aibă cu ce să-și cumpere animalele care erau apoi aduse ca jertfă? Zice că S-A încins pe Sine , și-a ridicat așa poalele hainei, și le-a pus la cingătoare și a pus mâna pe bici și a alungat pe toți de acolo…” . Este clar cum în mod eretic , preotul Staicu afirmă că Hristos și-a dat jos haina smereniei. Adică Dumnezeu ar fi lăsat smerenia la o parte atunci când a fost răstignit. Răspuns patristic către ereticul preot Staicu: Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni la capitolul 2 versetul 8 : ” S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte pe cruce.” . Deci și pe cruce Mântuitorul Hristos A fost smerit, degeaba încercă preotul Staicu să deformeze Adevărul Evanghelic! Degeaba încearcă preotul eretic Staicu să modifice Sfânta Scriptură! O erezie aduce cu sine o altă erezie, preotul Staicu nu face excepție de la această regulă!

Ce fac cei care sunt de față la respectiva predica cu erezii și ascultă aceste erezii din gura preotului Staicu? Nimic. Tac. În mijlocul Sfintei Liturghii, enoriașii preotului Staicu acceptă în mod tacit erezia despre haina smereniei lui Hristos . Sunt părtași și ei la hulirea Mântuitorului! Apoi la sfârșitul Liturghiei, preotul Staicu și enoroașii lui, se împărtășesc spre osândă, cu Trupul și Sângele Lui Hristos,  pe care mai devreme l-au hulit si despre care au spus erezii! Apoi, la îndemnul preotului eretic Staicu, semnează hârtii tip formular de mărturisire și le publică pe internet. Deși sunt părtași la erezia preotului Staicu, conștiințele lor sunt adormite în mod viclean de acele hârtii. Ce anume ar putea fi scos din context? Desigur că nimic nu este scos din context, preotul Staicu încercă în mod mincinos să abată atenția de la faptul că este și eretic și hulitor!

Preoții de la sinaxă și cei ce au comuniune bisericească cu preotul Staicu trebuie de urgență să întrerupă comuniunea cu acest preot eretic și blasfemiator, altfel se află și ei în erezia luterană, erezia ariană și implicit sunt de acord și cu celelalte erezii și hule spuse de preotul Staicu!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*