Despre secta Oastea Domnului

iosif_trifa

”Ostașii Domnului”- ortodocși sau sectari?

Imi amintesc că pe vremea lui Ceaușescu, șefa de personal de la locul meu de muncă avea un prieten despre care lumea zicea că e ”ostaș al Domnului ”, adică pocăit, și că nu făcea decât să profite de pe urma ei, el tăind frunză la câini într-un post în care ea îl pusese. De asemenea, îmi aduc aminte că imediat după ” revoluție ”, cândva prin vară, au ținut pe stadionul municipal un congres de vreo trei zile. Nu m-a interesat pentru că întreaga manifestație era una tipic pocăită. Anii au trecut și eu am trăit cu această ”impresie”, că ostașii Domnului sunt pocăiți, până când am văzut mai deunăzi pe net că ei sunt declarați a fi ortodocși. M-a uimit acest lucru pentru că eu nu știam că există în sânul bisericii noastre ortodoxe, grupări sau secte, cu excepția celor de la Pucioasa, dar ei se declară ortodocși pe stil vechi.

Ce este Oastea Domnului?

Conform Wikipedia, Oastea Domnului este o mișcarea din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, care a luat ființă în anul 1923, la inițiativa Preotului Iosif Trifa (vezi poza de mai sus; o poza “smerita si ortodoxa”) .

După definiția pe care i-a dat-o Părintele Iosif Trifa, Oastea Domnului este „Aflarea și vestirea lui Iisus Hristos cel răstignit”.

După 1948 mișcarea a fost trecută de regimul comunist în ilegalitate, iar în 1990 „Oastea Domnului” a fost reabilitată de Statul Român și de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe.

În zilele noastre, Oastea Domnului are sediul administrativ la Sibiu, unde dispune de Editură, Librărie și tipografie proprie. Aici se tipărește, cu binecuvîntarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, săptămînalul „Iisus Biruitorul” având ca supliment revista pentru tineri „Timotheos”.

Oastea Domnului este condusă de un Sfat Frățesc Operativ din care fac parte aproximativ 30 de membri, reprezentanți ai zonelor.

Oastea Domnului este prezentă aproape pe tot teritorul României dar și dincolo de granițele ei. Activitatea Oastei Domnului are ca bază așa numitul „voluntariat al laicilor”, chiar dacă din mișcare fac parte și numeroși clerici.

Întîlnirile membrilor Oastei Domnului au loc în biserici, case parohiale sau particulare, după Slujbele Bisericii. Programul acestor întîlniri frățești, cuprinde: rugăciuni, cântări, poezii religioase, cuvinte de învățătură și de mărturisire duhovnicească, cateheze și activități pentru copii și tineri. De asemeni, zonal sau regional, Oastea Domnului dezvoltă o bogată activitate socială în penitenciare, așezăminte sociale și umanitare.

Pr. Ioan Bria, reputat profesor și teolog ortodox, cunoscând și apreciind activitatea Oastei Domnului, a ilustrat plastic adunările Oastei Domnului cu conceptul: „Liturghia de după Liturghie”.

„Oastea Domnului este un copil al Bisericii. S-a născut și trăiește sub aripa Bisericii. Oastea Domnului nu e ceva mai mult decât Ortodoxia, ci e o familie restrânsă, o comuniune de frățietate evanghelică cu gândul precis de a trăi mai intens învățăturile Bibliei și ale Bisericii.

Ne trudim doar să ieșim din comunul vieții, să creștem în Domnul, pentru mântuirea sufletelor noastre. Oastea Domnului nu are nici o pretenție dogmatică sau canonică. N-avem nimic de adăugat canoanelor. Oastea nici nu a vrut și nici nu vrea să facă reguli peste sau în contra Bisericii. Dar Oastea Domnului vrea să trăiască, cu toata ființa, regulile existente ale Bisericii…” – fragment din Moțiunea din 12 septembrie 1937 (cu valoare de testament și hotărîre în legătură cu poziția și rolul Oastei Domnului în Biserica Ortodoxă).

Conform Dicționarului teologilor români, preotul profesor Ioan Bria ” de la 1 apr. 1973 până la 30 iun. 1994 a lucrat la Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Geneva, fiind coordonator pentru Studii misionare ortodoxe în Comisia Misiune şi Evanghelizare (1973- 1988), Director al Secţiei înnoire şi viaţa parohială (1989- 1990), apoi director executiv al Departamentului Unitate şi înnoire (Credinţă şi Constituţie, Institutul ecumenic de la Bossey, Laicii, Cult şi spiritualitate) în anii 1991 – 1994.

In această calitate a luat parte la marile reuniuni ecumenice; Adunările-generale de la Nairobi (1975), Vancouver (1983), Canberra (1991), conferinţele misionare mondiale; Bangkok (1973), Melbourne (1981); conferinţele Credinţă şi Constituţie; Bangalore (1978), Santiago de Compostella (1993).  A fost invitat să sustină prelegeri despre Ortodoxie şi Ecumenism la Institutele ecumenice din Lyon, Paris, Geneva.

Colaborator la numeroase reviste teologice din ţară şi din străinătate (Geneva, Atena, Salonic, Paris, Boston, New York); începând cu anul 1976 este profesor invitat la diferite Facultăţi de Teologie şi centtre ecumenice din Europa.  „Doctor honoris causa” al Facultăţii de Teologie din Preşov ( 1990).

Teologia sa se orientează spre mai multe directii: expunerea contemporană a doctrinei ortodoxe (pentru învăţământul universitar); conturarea unei “misiologii” ortodoxe, ţinând seama de contextul misionar şi cultural european actual, evaluarea critica a teologiei româneşti în epoca modernă şi contemporană; a iniţiat un curent în teologia misionară în jurul temei “Liturghia după Liturghie”.

Deci, nu mă miră faptul că el elogiază această grupare din sânul bisericii ortodoxe, cum nu mă miră nici faptul că a fost reabilitată împreună cu celelalte secte religioase, cu pretenții de culte, de către un fost Patriarh comunist, și că este ținută în brațe de un Prea Exagerat de Fericit Patriarh ecumenist.  Dacă te uiți pe net, vei vedea că această grupare ”ortodoxă” este promovată de cele mai multe ori de către site-urile și grupările evangheliste.

De ce cred eu că sunt sectari?

1. Au o atitudine tipic sectară

” A intra în Oastea Domnului înseamnă a intra în declaraţie de război cu Ispititorul diavol.

Ai intrat în Oaste? Ai intrat cu adevărat în Oaste? Vei avea îndată atacul lui Satana!

Ai intrat în Oaste? Apoi să ştii, dragul meu, că s-a sfârşit cu „liniştea“ ta de mai nainte. Se vor porni îndată contra ta hulele, batjocurile, prigoanele. Dar tu să nu te miri de lucrul acesta şi, mai ales, să nu te sperii! Acest lucru trebuie să se întâmple, e firesc să se întâmple.

Oare de ce? Pentru că diavolul se vede în primejdia de a-şi pierde un credincios. Până când omul petrece în fărădelegi, are „linişte“. Diavolul nu se ocupă mai de-aproape cu el; doarme diavolul liniştit, ştiindu-l cucerit pentru împărăţia iadului.

Dar îndată ce omul începe a se trezi la o viaţă nouă, se trezeşte şi diavolul şi mişcă toate meşteşugurile lui ca să nu-şi piardă credinciosul.

Aşa e şi cu tine. Până când ai trăit în „lume“, în păcate, ai avut „linişte“. Acum însă ai necazuri, pentru că Satana se vede în primejdia de a-şi pierde un credincios.”

Adică, în afară de cei din Oaste, toți ceilalți suntem niște păcătoși vânduți diavolului.

2. Prozelitism tipic sectar

” „Câţi ai adus cu tine?“

Un vestitor al Domnului se dăduse pe lene şi slăbise cu râvna. Din fierbinte, se făcuse rece. Din această amorţeală, îl trezi un vis.

Într-o noapte, visă că murise şi, ajungând în faţa lui Dumnezeu, fu întrebat: „Câţi ai adus cu tine?… Unde-s cei aduşi cu tine?“…

Vestitorul se uită în jurul său, dar nu văzu pe nimeni. O spaimă mare îl cuprinse. Inima începuse a-i bate cu putere. Dar Dumnezeu îl linişti zicându-i: „Mergi încă o dată în lume, dar bagă de seamă: când vei veni, să nu mai vii singur!“. Deşteptându-se din somn, vestitorul se puse iar pe lucru şi aduse la Domnul mulţime mare de suflete.

Să luăm pe sufletul nostru şi noi, ostaşii Domnului, această istorioară! Toţi care am aflat pe Domnul datori suntem să aducem la El şi alte suflete pierdute. În Ziua de Apoi, Domnul ne va întreba câte suflete am adus cu noi fiecare dintre noi.

Să căutăm neîncetat suflete pierdute şi să le aducem la Mântuitorul!”

Caut pe fraţii mei!“ Ce slujbă frumoasă este aceasta! Să o luăm pe sufle-tul nostru, mai ales noi, ostaşii Domnului! Fie-care ostaş din Oastea Domnului trebuie să fie – să se facă – un căutător de fraţi. Noi trebuie să stăm mereu sub porunca Domnului:
– Mergeţi la fraţii voştri şi vedeţi cum stau cu sănătatea cea sufletească!

Aşa se întâmplă – şi se va întâmpla – şi cu noi. Pe căutătorii de fraţi, lumea şi oamenii cei lumeşti îi întâmpină cu batjocuri. Când te apropii de oamenii cei lumeşti cu chemările mântuirii, de departe te întâmpină cu batjocuri de acestea: Iată vine „pocăitul“!… ; iată vine iar „sfântul“ ce-la!… ; iar vine pe capul nostru „călugărul“!… ; grijiţi, măi, că vrea să ne facă şi pe noi călugări şi sfinţi!…

Fiecare căutător de fraţi, fiecare ostaş din Oastea Domnului trebuie să se aştepte la bat-jocuri. Batjocura – asta-i cea dintâi armă pe care diavolul o foloseşte contra unui creştin viu şi luptător. Batjocura! Asta-i cea dintâi probă de foc pentru ostaşii Domnului şi căutătorii de fraţi. Cine nu poate suporta această probă – acela nu poate fi ostaş în „Oastea Domnului“.

Omul cel lumesc nu se teme de nimic aşa de mult ca de această primă armă a diavolului: de batjocură; însă omul cel duhovnicesc o respinge cu bărbăţie.

Cam aşa se întâmplă de multe ori şi azi. Atâţia şi atâţia dintre ostaşii Domnului au fost purtaţi cu cărţile în spate pe la posturile de jandarmi.”

3. Propovăduiesc „ adunările” de tip sectar

” Noi, ostaşii Domnului, să dăm viaţă adunărilor duhovniceşti din vremea primilor creştini! Ori-unde suntem doi-trei ostaşi, să ne strângem în numele Domnului! Să ne întărim unii pe alţii şi apoi să păşim în lume şi pentru mântuirea altora! Să-i scoatem pe oameni din iadul adunărilor lumeşti! Să-i scoatem din iadul cârciumilor şi petrecerilor şi să-i aducem în „catacombele“ Domnului! Să-i învăţăm să-şi petreacă şi ei în cele duhovniceşti! Să-i învăţăm să citească în Biblie, să-i învăţăm să cânte Domnului, să le dăm „vin“ din „butucul cel adevărat al viţei“ şi vieţii (Ioan 15)! Să-i „îmbătăm“ cu „beţia“ cea sfântă a Duhului Sfânt!

Prin adunările şi petrecerile noastre cele duhovniceşti să le arătăm oamenilor că noi ne putem petrece şi în Domnul. Să le arătăm că aceasta este petrecerea şi bucuria noastră cea adevărată.”

4.Se plâng că sunt persecutați

Eu, de câte ori citesc poşta ce vine de la fronturi, am o mâhnire grozavă, o durere grozavă. În fiecare zi, poşta ne aduce mereu plângeri ca aceasta:

„Nu mai putem face nimic. Preotul e contra. Şcoala ni s-a închis. A trebuit să ne lăsăm de adunare“…

„N-am mai putut ţine adunări de doi ani, pentru că s-a dus fratele care ne întărea“…

„Până nu vine cineva în mijlocul nostru, nu mai putem face nimic… , nu mai putem face adu-nare… şi ne răcim… , ne împrăştiem“…

Mă uit, duhovniceşte, peste fronturile Oastei. Şi mă bucur că văd aceste adunări. Părăsiţi de toţi, batjocoriţi de toţi, fraţii ostaşi se strâng pe la casele lor. Şi Domnul Se coboară între ei, îi mângâie ca pe copilaşii Lui şi îi întăreşte.

5. Exemplul Oastei este

„Miles Cristi“

Un vestit general francez, De Sonis, a lăsat să i se scrie pe mormânt numai două cuvinte latineşti: MILES CRISTI, ceea ce înseamnă „ostaşul lui Hristos“.

Voia să spună generalul, prin aceste cuvinte, că toată gloria sa şi toate biruinţele sale le-a câştigat prin credinţă, considerându-se pe sine ca un umil ostaş în marea Oaste a celor credincioşi Domnului Hristos.

Să trăim şi noi, ostaşii Domnului, o viaţă de luptători şi biruitori, pentru ca, la sfârşitul vieţii, să ni se pună pe crucea de la capul mormântului numele ce l-am purtat: „ostaşul Domnului Hristos“.

Louis-Gaston de Sonis a fost romano-catolic, nicidecum ortodox.

6. Cei care intră în Oaste poartă un semn distinctiv ( o medalie)

Pentru cei intraţi în Oastea Domnului avem şi un fel de medalie, al cărei chip îl dăm mai jos. E un fel de semn al celor intraţi în Oastea Domnului.

Ţinem să spunem că medalia nu este obligatorie. Ţinem să spunem că şi fără medalie poate fi cineva un bun ostaş al lui Hristos. Folosim medalia să putem atrage şi prin ea pe alţii în fronturile mântuirii sufleteşti. Alături de medalie, trebuie să strălucească în lume, mai ales, faptele noastre cele bune.

Cei ce vor să aibă medalia, trebuie însă să facă un fel de Declaraţie sufletească. Şi iată de ce: Între cei înscrişi în Oaste avem şi foarte mulţi dezertori. E şi firesc să fie aşa, căci şi între cei doisprezece Apostoli s-a aflat un Iuda. Astă-vară am văzut, într-un sat, un astfel de dezertor care mersese cu medalia pe piept la… joc!

Spre a împiedica astfel de lucruri, cerem un fel de declaraţie sufletească de la cei ce vor să o poarte. Nu cerem în această declaraţie să pună omul jurământ că va ţine regulile Oastei. Îi cerem însă jurământul că, îndată ce va dezerta din rândul nostru şi va părăsi regulile noastre, nu va mai purta nici medalia, nici numele de ostaş al lui Hristos. Noi n-avem lipsă de ostaşi mulţi. Mai bine puţini şi dospiţi, căci „puţin aluat dospeşte frământătura“.

Dăm mai jos această declaraţie sufletească.

Cei ce vor să aibă medalia, vor citi declaraţia sufletească de mai jos, şi anume: unde Oastea are îndrumător, o vor citi în faţa îndrumătorului Oastei; unde sunt numai ostaşi singuratici, se va citi în faţa lor; iar unde nu sunt ostaşi, noul ostaş o va citi în faţa lui Dumnezeu şi a conştiinţei sale.

Semnul cruciuliţei e foarte potrivit şi pe timp de călătorie. Prin trenuri, pe la târguri etc. , fraţii care poartă acelaşi semn se vor recunoaşte în-dată şi se vor bucura în Domnul.”

Un ritual mai degrabă masonic decât ortodox.

7. Impun aceleași opreliști membrilor lor ca și sectarii

Reguli cu privire la băuturile alcoolice

Cu privire la băuturile alcoolice, regulile Oastei sunt următoarele:

Un bun ostaş al Domnului face cel mai bine dacă se rupe dintr-o dată, cu totul, de orice fel de băuturi alcoolice. Omul poate trăi şi fără băuturi îmbătătoare (ba încă trăieşte mai mult şi mai bine).

Oastea Domnului opreşte cu totul de la orice fel de băuturi alcoolice:

1. Pe cei pătimaşi, pe cei beţivi, pentru că în cei pătimaşi băutura a stricat cu totul orice hotar de oprire şi stăpânire. Pentru beţivi, cel dintâi pahar deschide larg uşa spre beţie.

Pentru cei pătimaşi nu este o altă cale de scăpare decât ruperea cu orice fel de băutură, pentru vecii vecilor.

2. Oastea Domnului opreşte apoi de la orice fel de băuturi alcoolice pe toţi cei necăsătoriţi (fie tineri, fie văduvi), pentru că aceştia trebuie să stăruiască în virtutea înfrânării poftelor. Băuturile alcoolice sunt cel mai mare duşman al acestei virtuţi. Virtutea înfrânării poftelor se potriveşte cu alcoolul întocmai ca uleiul cu focul. E ca şi când ai pune foc în ulei. „Nu vă îmbătaţi de vin întru care este desfrânare“ – zice Apostolul Pavel ( Efeseni 5, 18 ).

Un ostaş al Domnului nu va umbla pe la cârciumi şi nu va gusta nici un fel de băuturi pe la cârciumi, pentru că acolo sunt ispitele cele mai mari.”

Reguli despre petreceri

Un ostaş al Domnului nu se duce la petreceri, jocuri şi baluri, pentru că aşa cum se fac pe-trecerile în ziua de azi (cu beţii şi jocuri nebune), sunt aproape cu totul atrase de diavolul în slujba lui. Sunt destule alte societăţi care se întrec în a face jocuri şi baluri pe seama membrilor lor (după o astfel de petrecere am văzut, astă-vară, mame culegându-şi fiii – membri ai societăţii – de prin cele cârciumi şi şanţuri).

Societatea noastră nu se ocupă cu „aranjări de petreceri şi baluri“. Petrecerea noastră e să ne întâlnim mereu în Domnul: să ne petrecem citind în Scripturi, în cărţi şi gazete bune, să cântăm cântări duhovniceşti ….

Reguli despre sudalme, înjurături… Un ostaş al Domnului nu înjură şi nu foloseşte nici un fel de cuvânt de sudalmă. Despre acest păcat scriem pe larg în altă parte.

Cei ce suduie nu numai în Oastea Domnului n-au ce căuta, ci ei ar trebui scoşi şi din rândurile creştinilor.

Reguli despre fumat…

Un ostaş al Domnului nu fumează. De ce?

Întâi pentru că fumatul este un lucru urât şi urâcios. Îl rog pe fiecare fumător să se gândească şi să se întrebe: Oare ar putea sta cu ţigara în gură în faţa Mântuitorului? Oare rămâne, petrece şi călătoreşte împreună cu noi Domnul, când întruna tot pufăim şi scuipăm?”

Toate acestea și încă multe altele le găsiți pe site-ul lor oficial : http://www.oasteadomnului.ro/

Părintele Gheorghe Anițulesei:

 

Sursa : https://mucenicul.wordpress.com/2011/11/18/ostasii-domnului-ortodocsi-sau-sectari/

61 Comments

 1. Acest articol al “Ortodoxos” este de un penibil care sfideaza atât logica elementara cât și ideea de trăire ortodoxa autentică .
  Si asta din cel putin 3 motive :
  1. Obscuritatea autorului si implicit a intenției sale ;
  2. Articolul se bazeaza pe discreditarea fără dicernământ și fără o analiza riguroasă a operei și muncii preotului Bria ;
  3. Autorul nu a citit sau daca a citit a citit cu ochi răi cartea părintelui Iosif Trifa -“Ce este Oastea Domnului.”
  Penibilul rezida din faptul ca tot ce a citat acest obscur autor din opera întemeietorului pământesc al Oastei Domnului nu face altceva decât să demonstreze forța duhovnicească uriașă a acestui mare slujitor al Bisericii Ortodoxe Române și nicidecum ceea ce afirma autorul !
  “Ortodoxia” autorului se zbate undeva intre fariseismul ambalajului său și o lipsă de discernământ duhovnicească ! Oare el nu vede că ceea ce lipsește astazi creștinului ortodox formalist este tocmai ceea ce părintele Iosif a condamnat ? Oare nu avem azi creștini care vin la biserică dar sunt fără Iisus Cel Răstignit ? Oare nu vedem azi relele ce ne vin in Biserică (apostazii, ecumenism, sincretism) tocmai pt ca L-am pierdut pe Iisus Cel Rastignit ?
  Strecurați țânțarul și înghițiți cămila !
  Imi pare rau “Ortodoxos” ca promovati ambiguitatea, obscurantismul, lașitatea si lipsa de discernamânt unora pe care doar dvs îi știți !
  V-ați pus vreodată întrebarea dacă nu cumva parintele Cleopa a greșit ? Doar nu era Dumnezeu ! Si nici tot ce spus nu era infailibil !
  Ați citit ce a scris parintele Bria ? TOT ce a scris ? Ca va permiteti sa-i intinati memoria ?
  Liturghie dupa Liturghie !
  Ce nu e in duhul ortodoxiei aici ?
  Sau ce e, mai bine zis ? Cluburile ? Discotecile? Crâșmele ? Neoprotestanții ?
  Părintele Iosif Trifa e un uriaș al neamului românesc ortodox ! Si mare rău pricinuiți defăimându-l pe nedrept și cu rele intenții ! Mai ales in modul acesta jalnic si penibil ! Nedemn chiar !
  Un om ca părintele Iosif se naste o data la 1000 de ani !
  Oh ! De l-am putea toți intelege si urma !!!!
  Asa sa ne ajute pe toti Dumnezeu !!!

 2. Chiar nu trebuia postat comentariul ostasului Ovidiu.
  Ortodoxia lui de exterior pute a multa slava desarta.

  • Ești ignorant domnule Pamvo. Nimeni pe lumea asta nu-si poate da cu părerea despre ceva fără o cercetare riguroasă. Habar nu ai despre ce vorbești.

  • Ce cuvinte ar mai putea fi spuse? Dacă dupa atâtea căte s-au spus tot nu ați înțeles că această grupare în sine este ceva rău și neortodox…

 3. Nu sunt ostas ci sunt teolog care am studiat teologia 10ani si va zic ca intr-adevar in Oastea Domnului unele chestii sunt exagerate dar depinde acum si la care grupare ne raportam ca nu toti sunt la fel..Sibiu-Suceava..Aia care fac ei singuri Botezul si nesocotesc pteotia si se fac ei insusi preoti..
  Totusi comentariul lui ortodoxos este deplasat si exagerat..

 4. Nici voi nu vă mântuiți si nici pe alți nu lăsati sa se mântuiasca..Biserica ortodoxa romana decade cu fiecare an ce trece.Sunt tot mai putin tineri in biserica si tot mai multi în cluburi,baruri,discoteci..Asta este bine?..Se împlineste cuvântul profetic al pr Iosif.”Daca biserica nu va accepta Oastea Domnului ,Dumnezeu s-ar putea sa le-o ia si sa le dea lucrări de rătăcire(şi au si venit).Daca Biserica o va accepta va ajunge la faliment”(si nu e departe).Câti tineri ortodocsi din ziua de azi nu se ridica împotriva cinstirii sfintilor(moastelor,ai crucii etc.) .Sunt foarte multi..în biserică nu îi mai atrage nimic.Într o Românie cu atâtea probleme,datorate netrăirii Cuvăntului lui Dumnezeu de ce împiedicati solia lui Dumnezeu? Ce este rau în felul ei de vietuire? Ca promoveaza “toata viata lui Hristos sa i o dam”(cum spune si Sf Liturighie)..Ca renunta la vin,jocuri betii ,lucruri lumesti?Acesta era modul de viata al primilor crestini..Si la asta a chemat si par Iosif “Înapoi la viata primilor crestini”..Învatatul Gamaliel spunea”daca Lucrarea aceasta este de la Dumnezeu n-o veti putea-o nimici.Sa nu va pomeniti ca luptati contra lui Dumnezeu(Fapte 5-38,39).N au putut sa o deafiinteze comunistii oricât au încercat(membrii OD au facut cumulat peste 1000)de ani de închisoare..Nu veti putea sa o distrugeti nici voi ,nici nimeni oricât ar încerca pâna când Domnul nu-şi va încheia misiunea ce a avut-o cu ea..Un singur lucru sa retineti :SĂ NU VĂ POMENIȚI CĂ LUCRAȚI ÎMPOTRIVA LUI DUMNEZEU..Slăvit sa fie Domnul!

  • Vreți să spuneți că prin intermediul unei înșelări precum este gruparea “Oastea Domnului” veți aduce tinerii din discoteci și cluburi la Ortodoxie? Dacă membrii grupării sectare Oastea Domnului nu au înțeles credința ortodoxă cum ar putea să-i facă pe cei din cluburi și discoteci să o înțeleagă? Tinerii din cluburi și discoteci pot fi atrași cu un conportament ortodox. Nicidecum cu unul tip cenaclu Oastea Domnului. Pt detalii despre ce înseamnă comportament ortodox cititi ce au făcut Sfinți contemporani cu drogați sau cu alții care aveau asemnea patimi. Acel exemplu al unor sfinți este cel de urmat nicidecum înșelările cu Oastea Domnului.

 5. Hristos a Inviat!

  Oare de ce ne mai trebuie aceasta oaste daca noi suntem primiti in Oastea Domnului la Botezul Ortodox? A zis bine Pr. Cleopa – Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

  Sfantul Paisie a spus ca mai intai TREBUIE sa se sfinteasca omul si apoi sa vorbeasca despre altii/altele. Asta aviz celor care nu-si fac curat in propria “gradina” si aici ma includ si eu.

  Oare de cand se merge la razboi cu diavolul cu chitara in mana? E caraghios, tare!

  Daniel

  • Omul trebuie sa se sfinteasca dar trebuie sa spuna si adevarul! Adevarul trebuie spus chiar daca persoana care marturiseste nu s-a sfintit.

 6. “Răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înţelept în ochii lui.” Pildele lui Solomon, Capitolul 26: 1-12

  Mitropolitul Nicolae CORNEANU – Despre Oastea Domnului (interviu):
  https://www.youtube.com/watch?v=S6BIS_uPoC4

  “Dacă ai fi cunoscut şi tu, în ziua aceasta, cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt de ochii tăi.” Sfânta Evanghelie după Luca, Capitolul 19: 42

  • Acest lucru este grăitor. Mitropolitul Corneanu s-a împărtășit la papistași și apoi s-a demonizat. Văd că vorbește la superlativ despre această grupare Oastea Domnului. Un demonizat și un lepădat de Hristos, laudă gruparea de înșelați.

 7. Creștinătatea de azi a ajuns la o asemenea decădere încât cei ce sunt creștini doar cu numele nu numai că sunt lipsiți de vedere duhovnicească, dar se și laudă cu orbirea lor, fapt pentru care adesea trâmbițează în public concluzii greșite.

  Nu exista mai multe Biserici. Nici macar doua.
  Afirmatiile pe care le faceti nu sunt ortodoxe si arata faptul ca nu ati inteles Ortodoxia.

  Nu aveti cum sa descoperiti Ortodoxia prin cei care nu au descoperit-o la randul lor,precum cei din Oastea Domnului. Sfatul nostru este sa mai cautati Ortodoxia. Inca nu ati descoperit-o. Cautati-o la Sfintii Parinti. Dupa ce o veti afla,veti vedea ca cei de la Oastea Domnului nu sunt ortodocsi in cuget.

  • M-am oprit din citirea comentariului tau hulitor si blasfemiator atunci cabd afirmi ca Biserica Ortodoxa este o cloaca. Esti mai rau decat diavolii intrucat ei nu au acest curaj de a huli Biserica lui Dumnezeu. In schimb tu indraznesti sa faci acest lucru! Vai de tine, daca nu te pocaiesti, vei sfarsi in iad unde il vei intalbi si pe inselatul iosif trifa! Asta este “ortodoxia” la care te-a adus secta oastea domnului. Nu ai inteles nimic din credinta ortodoxa! Esti in afara gandirii Bisericii!

   • Domnule administrator, îmi cer iertare încă o dată pentru cuvintele pe care l-am scris la adresa Bisericii. De felul meu am fost în viață destul de impulsiv și dur. Însă vorbele alea n-au fost scoase din ură și nici din răutate, ci din negândire și dintr-o atitudine agresivă, specifică mie in anii care au trecut. Recitindu-le, imi dau seama ca nu mă mai reprezinta. Regret acele cuvinte. Te-aș ruga încă o dată să le ștergi… pentru că nici eu nu mi le mai pot reciti, nu doar dumneata.
    Sper să găsesc înțelegere. In rest, cele doua situații in care doi preoți ortodocși ne-au țepuit foarte grav – pe mine și pe oamenii mei – care am muncit multă vreme fară sa fim plătiți și contrar ințelegerii și prețului scăzut pe care l-am stabilit împreuna la inceputul lucrarii, au fost reale. Dacă ar fi fost să judec întreaga Biserică dupa comportametul acestor doi oameni, nu aș mai fi căutat niciodată Biserica. De regula nu generalizez în felul de a gândi, însă in ceea ce am scris despre Biserică am greșit. De data asta prejudecațile și vechile atitudini agresive m-au doborât și am scris ceea ce nu trebuia.
    Imi cer iertare înca o dată, cu rugamintea de a șterge textele pe care l-am scris.
    Va multumesc pentru ințelegere…

 8. Mă contrariază poziția pe care o formulați față de Oastea Domnului în articolul postat în 15 dec. 2015. De ce? Pentru că fac parte din această mișcare și cunosc bine specificul ei. De aceea, constat că multe din afirmațiile pe care le faceți sunt neadevărate. Nu obișnuiesc să fac polemică dar vă rog să acceptați reacția mea firească. Nu am intenția să fac o analiză a articolului dar doresc să menționez următoarele:
  – în primul rând, chiar din startul articolului, forțați o apropiere între Oastea Domnului și mișcările protestante și neoprotestante, sugerând că Oastea Domnului a ținut, imediat după revoluție, un congres de vreo trei zile pe stadionul municipal! Oastea Domnului nu organizează congrese și nici nu a avut, în istoria ei, întruniri pe stadioane;
  – este incorect să acuzăm Oastea Domnului de ecumenism numai din cauză că prof. Ioan Bria apreciază correct această mișcare ortodoxă, silindu-vă să reliefați orientarea ecumenică a domniei-sale;
  – niciodată nu am întâlnit la credincioșii ortodocși din Oastea Domnului ideea că, în afară de cei din Oaste, toți ceilalți sunt niște păcătoși vânduți diavolului. Da, cei din Oastea Domnului afirmă, în concordanță cu învățătura Bisericii Ortodoxe, că trebuie purtată o luptă continuă cu diavolul dar asta nu înseamnă a nega necesitatea și dreptul de a purta această luptă pentru toți cei care vor să-L urmeze pe Iisus Hristos. Așa au luptat Sfinții Părinți și, prin scrierile lor, suntem îndemnați să facem la fel. Atunci, pentru că ostașii se străduiesc să lupte contra păcatului, putem afirma că au o atitudine tipic sectară?
  – dacă Mântuitorul Iisus Hristos, apoi Sfinții Apostoli și mulțimea de Sfinți Părinți au avut ca misiune principală salvarea oamenilor din păcat și moarte, putem afirma că ostașii fac prozelitism sectar atunci când doresc să arate la cei din jur pericolul morții veșnice sau, mai optimist, șansa vieții veșnice?
  – este un lucru rău că, după pariciparea la Sf. Liturghie, ostașii se întâlnesc la adunarea care se organizează duminică seara, de regulă în biserică? Oricum, la slujba Vecerniei, sunt prezenți, înainte sau după adunare. Credincioșii ortodocși sunt frați unii altora și nu cred că este rău să petreacă duhovnicește împreună;
  – da, înainte de revoluție, frații ostași au fost persecutați, unii cu ani grei de detenție. Pe mulți i-am cunoscut personal dar niciodată nu sau plâns că au fost persecutați. Dimpotrivă, au fost plini de recunoștinșță că au primit putere să rabde toate încercările;
  – chiar este de neînțeles de ce un ortodox nu poate fi numit ostaș al lui Hristos în ideea în care chiar Sf. Apostol Pavel ne îndeamnă ( îndemnându-l pe Timotei ) să ne luptăm ca niște buni ostași ai lui Hristos;
  – de ce a purta un semn distinctiv, o medalie, care este de fapt o cruciuliță, reprezintă un ritual mai degrabă masonic decât ortodox? Mai ales că nu este obligatorie purtarea acestei cruciulițe, în timp ce ritualurile, în general, pretind anumite elemente obligatorii;
  – celelalte aspecte, referitoare la consumul excesiv al băuturilor alcoolice, la fumat, la unele petreceri lumești, sunt tratate de către ostași la fel ca orice credincios ortodox. Ar fi bine dacă le-am aborda așa cum le-au abordat Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe, de exemplu așa cum ne învață Sf. Ioan Gură de Aur.
  În încheiere, aș vrea să vă întreb de ce doriți să arătați Oastea Domnului ca fiind o sectă? Nu ar fi mai bine să o înțelegem așa cum este? Oastea Domnului este o familie mai mare de credincioși din Biserica Ortodoxă, credincioși care se luptă să împlinească Dreptatea lui Dumnezeu în viața lor. Atât și nimic mai mult.
  Prof. Gh. Pintilie

  • Oare Sfintii Părinți faceau parte din grupări gen Oastea Domnului? Oare cei ce fac parte dintr-o asemnea grupare sunt mai presus decât Sfinții Părinți? Mai deștepți? Mai luminați? Nu este Biserica de ajuns? Dacă vreți sa fiți ortodox atunci urmați pe Sfinții Părinți întocmai, nu faceți inovații.

 9. Mai citiți la Sfinții Părinți că ceea ce face Oastea Domnului,Sfinții Părinți încurajau,mai documentati-va,Ortodoxia se trăiește deplin,nu va place învățătura sănătoasă,Pr Cleopa,Arsenie etc,chiar au spus că Oastea este buna atâta timp cât este în Biserică,Oastea Domnului s-a născut,a fost și va fii pe veci in Biserică,lăsați grupurile de tip sectar,asta este o alta poveste și mai lăsați fariseismul,Domnul nu ne-a pus pe noi judecători sa judecam,mai citiți la Sf Ioan Gură de Aur,Sf Maxim și la alții care vorbesc despre naștere din nou,despre laicitatea mirenilor și cum ar trebui sa fie un Creștin Ortodox. Slăvit sa fie Domnul și Doamne Ajuta.

  • Aveti multa inselare. Confundati Biserica Ortodoxa cu secta infiintata de acel Trifa. Nu aveti cuget ortodox ci sectar!

 10. Va rog sa argumentați ce înseamnă să ai un cuget Ortodox,citiți în Istoria unei Jertfe să vedeți că de la început Oastea Domnului se lupta împotriva sectarismului,păcat că și în Ortodoxie exista sectarism,multe cântări de la mănăstiri sunt luate din cântările acide de Traian Dorz,va rog să mă iertați daca va greșim.

  • Cuget ortodox inseamna a cunoaste dogmele credintei si invatatura ortodoxa. Cititi pe Sfintii Parinti ai Bisericii. Straduiti-va sa intelegeti ce inseamna Biserica. Apoi singur veti realiza ca Oastea Domnului este o secta care nu are legatura cu Ortodoxia. Nu trebuie sa va spun eu. Cautati un preot cu adevarat ortodox la care sa va spovediti si cu care sa va sfatuiti. Nu unul care pretinde ca este ortodox. Straduiti-va sa aflati Ortodoxia. Rugati in mod sincer pe Mantuitorul Hristos sa va calauzasca la Ortodoxie. In loc sa cititi pe Sf Vasile cel Mare, Sf Ioan Gura de Aur dvs cititi tot felul de beletristica fara valoare. Ortodoxia nu este Arsenie Boca, Petrache Lupu, Nil Dorobantu si alte inselari. Cine face o comparatie intre cartile Sfintilor Parinti si cartile inselatilor contemporani vede diferenta. Daca este sincer Hristos il va calauzi la Biserica sa. Daca este viclean atunci il va lasa in inselarea lui, in cazul de fata Oastea Domnului.

 11. Ostașii fac exact ceea ce făceau cei dintâi apostoli cum ne e scris in Sfintele Evanghelii,când se adunau psalmodiau,se rugau,predicau și țineau Liturghia,ceea ce de altfel și Ostașii fac la fel,Oastea Domnului nu este mai presus decât Sfinții Părinți,dar daca majoritatea Creștinilor Ortodocși ar fii câtuși de puțin că ostașii,oare ce s-ar întâmpla,Preoții au nevoie de ajutor,credincioșii fac parte din Biserica,Dumnezeu nu ne vrea tăcuți și doar Clericii să își facă treabă,Ei își fac partea lor iar noi partea noastră,este o conlucrare intre Clerici și mireni,de ce sunt Preoți Ostași,de ce Prea Fericitul Patriarh o accepta,PS Daniil care este parte din Sf Sinod a depus chiar legământ in casa Fr Traian,mai cercetați înainte de a aduce acuze,da mare om este și Fr Valer Irina,Domnul sa îi de-a sănătate că a dus lupta cea bună.

  • Membrii sectei Oastea Dimnului pretind ca fac ce faceau Sfintii Apostoli. In realitate nu sunt ortodocsi deloc. Sfintii Apostoli au infiintat grupari in interiorul Bisericii? Sfintii Apostoli tineau cuvantari de cenaclu? Cititi predicile Sfintilor si comparati-le cu aiurelile fara substanta ale gruparii respective. Priviti la episcopul Longhin: vorbeste contra ereziei si ii pomeneste pe eretici la Liturghie.Asa faceau Sfintii? Vorbeste contra ecumenistilor si se roaga impreuna cu ei. Doar vorbeste…

 12. Daca sunt in înșelare cum pretindeți,de ce au făcut și au suferit atâția ani de grea temnita ostașii că de altfel și Sfinții închisorilor,cine suntem noi a judeca,sunt Preoți Induhovniciti care văd lucru bun ceea ce fac ostașii,in Sfântul Munte,sunt părinți athoniti care îndeamnă să nu mai prigonească oastea,creștinismul Ortodox nu se trăiește doar după litera ci și prin duh,așa trăiau Sfinții Părinți. Maica Domnului sa ne mântuiască prin rugăciunile ei. Ziceți că nici Pr Arsenie Boca nu a avut cuget Ortodox,macar de ar citi Sfinta Scriptura și să încerce să o trăiască “Ortodocsii” după Sfinții Părinți,Ortodoxia nu înseamnă doar dogme ci ortodoxia este trăire.

  • Dvs aveti ca referinta oameni simpli, oameni care au facut puscarie. Un ortodox are ca referinta Credinta Ortodoxa. Pe ea se sprijina in fiecare clipa. In ceea ce priveste trairea…cun poti trai ceva ce nu cunosti? Cum poti sa stii ce sa faci daca nu ai cunostinta de regulile lui Dumnezeu si de calea mantuirii?

 13. Întîlnirile membrilor Oastei Domnului au loc în biserici, case parohiale sau particulare, după Slujbele Bisericii. Programul acestor întîlniri frățești, cuprinde: rugăciuni, cântări, poezii religioase, cuvinte de învățătură și de mărturisire duhovnicească, cateheze și activități pentru copii și tineri. De asemeni, zonal sau regional, Oastea Domnului dezvoltă o bogată activitate socială în penitenciare, așezăminte sociale și umanitare. Acest fapt ai scris fratia ta,deci ce greșeală se face?

 14. Așa e când pierzi vremea toată ziua pe internet,nu ai timp sa îți vezi propria ta ograda,nu ai vreme sa vezi nevoințele celor aflați în nevoi,stam să arătăm cu degetul și sa judecam,nu asta ne cere Hristos. Un post binecuvântat va doresc.

 15. Din fericire ei au trăit Ortodoxia mai mult decât noi,ei nu judecau și arătau cu degetul,ei Iubeau,erau oameni simpli sau nu,că și Preoți,Monahi au suferit în inchisori,acolo sau școlit in dreapta credință drept măritoare. Îmi cer iertare daca am spus ceva ce va supăra,departe gândul acesta sa aduc jigniri. Domnul sa ne de-a gândul bun în marea sa milostivire.

  • Nu ti se pare nornal sa demascam inselarile si ereziile? Propui sa le bagam sub pres? Din nou iti spun: citeste vietile sfintilor si ai sa vezi ca ei asa procedau. Sfintii sunt modelul nostru de urmat nu Iosif Trifa, Arsenie Boca sau altcineva. Asta este gandirea Bisericii. Daca tu vrei sa ai idolii proprii si personali e treaba ta insa nu cugeti ortodox.

   Daca te vei documenta vei descoperi cat de departe sunt idolii moderni de Sfintii Parinti. Paradoxal nu?

 16. Fapte,nu vorbe,drept este sa demascam ereziile,dar noi ne asemănăm Sfințiilor,noi trebuie să facem partea noastră,nu poți da la o parte munca titanica a Pr Iosif Trifa,ce a făcut Sfinția Lui ptr acea perioadă nu poți da la o parte,lumea se afla in ceata,era perioada de după război,a chemat oamenii la pocăință,să își schimbe viața,sa lase viața cea păcătoasă,a pus Biblia în mana oamenilor simpli,oamenii au învățat să citească datorita Pr Iosif,vând a fost foamete a ajutat oamenii,copii,văduvele aveau alinare,ce lucru mare și demn de un Creștin Ortodox,citește fratia ta Istoria unei Jertfe și pe Sfinții Părinți și fă o paralelă,citește ce făceau Sf Ioan gură de Aur,Sf Vasile cel Mare,Sf Marcu Ascetul și alții….Bucurii și Mântuire va doresc.

  • Nu pot sa citesc scrierile p Trifa. Nu este ortodox. Un alt exemplu: icoanele ii infatisaza pe Sfinti cu barba. Iosif Trifa apare mandru in poze cu … cioc?!?! Un ortodox nu isi face idol dintr-un personaj precum acest Trifa. Care a foat caterisit… in fine.. nu vreau sa dezbat pt ca pierdem timpul cu lucruri neimportante si neortodoxe. Am avut dreptate: va este extrem de greu sa va lepadati de idolatrie sau gherontolatrie… aviz amatorilor!
   Ia uite aici niste “cantari ortodoxe”:
   https://m.youtube.com/watch?v=U0p0zJoDQ04

   https://m.youtube.com/watch?v=0YucuUO5mjA
   Faptele sectare vorbesc. Habar nu aveti Ortodoxia!

 17. Din fericire nu toți Sfinții au barba domnule cunoscător al dreptei credințe,mai documentati-va,nimeni nu își face un idol dar cum ne învață Scripturile,aduceti-va aminte de mai marii vostrii și urmti-le credință,dar sa va reamintesc că și Sf Ioan gură de Aur a fost caterisit și nu o dată,credinta nu sta in a avea sau nu barba,Pr Ilie Lăcătușu a cărui moaște sunt întregi a acum doar mustață,nu mai aruncați cu pietre că poate avea efect de bumerang. Păcat că aveți același duh la a lui Saccsiv și restul ce au văzut în schisma,păcat. Maica Domnului sa va lumineze.

  • Nici Iosif Trifa nici Ilie Lacatusu nu sunt sfinti. Dvs din mandrie va puneti in locul Sinodului Bisericii, in locul lui Dumnezeu si ii canobizati facandu-i sfinti. Eu daca nu ii consider Sfinti gresesc?

 18. Psalmul 150
  1. Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.
  2. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui.
  3. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută.
  4. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; lăudaţi-L pe El în strune şi organe.
  5. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare.
  6. Toată suflarea să laude pe Domnul!

  • Asta era inainte de intruparea Mantuitorului Hristos. Sunteti cumva evreu? Aveti religia iudaica? Incetati cu panarama!

 19. Nu ii credem sfinți,au fost drept măritori ai Dreptei Credințe,va rod sa va documentați care sunt principiile după care se canonizează un Drept Măritor Creștin,nu sunt evreu,sunt un păcătos Creștin Ortodox,care are neputințe și cum spunea Pr Cleopa,sunt un putregai. Muzica fara instrumente a fost interzisă în cadrul Sfintelor Slujbe,nu în afara lor,deoarece este lăsat de Dumnezeu spre lauda.

 20. Ce înseamnă patristic din punctul frăției ? Să înțeleg că Patriarhul este eretic,schismatic,că doar este ecumenist,?

 21. Să înțeleg că sunteți cu nepomenitorii? Acuma înțelegem și noi in ce tabăra sunteți,trebuie totuși mare atenție și înțelepciune. Domnul sa ne lumineze.

  • Nu inteleg termenul de “nepomenitor”. Nu este patristic. Sunt ortodox membru al Bisericii. Nu membru al vreunei grupari. Biserica este Una. Asa cum marturisim in Crez noi ortodocsii. In Crez nu spunem cred intr-una soborniceasca si apostoleasca Biserica din care face parte Oastea Domnului si penticostalii …martorii lui iehova etc.

 22. Iertati-ma dar așa lăsați de înțeles,aveți postări cu Gheron Sava,articole despre Episcopul Artemie și altele,asta lăsați să se înțeleagă că sunteți cu nepomenitorii,totuși Oastea Domnului face parte din Biserica Ortodoxă că și de altfel și ASCOR și altele ,drept este că pomenim in Crez pe penticostali și pe alți eretici,dat asta nu înseamnă să nu îi iubim,știm că nu este bine și nu se afla in comuniune cu Biserica Ortodoxă.Bucurii.

  • Daca pomeniti pe eretici sunteti eretic. Asa spun Sfintele Canoane si Sfintii Parinti. Dar probabil pt dvs aceste lucruri nu au valoare.
   Ati gasit ceva gresit la gheron Sava? Daca da unde ca sa corectam.

 23. Îmi cer iertare,acuma am văzut,am scris greșit,drept este că NU pomenim pe eretici,doar că îi iubim ,in Crez credem in Una Biserica Apostolica. Iertați greșeală de scris.

  • Problema dvs este ca nu ati descoperit Ortodoxia. Sunteti intr-un formalism din pacate. Iar gruparea oastea domnului va tine captivi amagindu-va ca sunteti ortodocsi si ca sunteti bine. Sunteti in inselare si in minciuna. Straduiti-va sa corectati acest lucru aici in lumea aceasta. Dincolo va fi prea tarziu. In acesta viata puteti face schimbare, dincolo nu se mai poate. Dati startul la cautarea ortodoxiei. Aflati ce inseamna credinta. Cititi vietile sfintilor sin incercati sa ii imitati. Insusiti-va cugetul acelor sfinti. Cititi Patericul, Limonariul, Filocalia, Everghetinosul. Cititi pe Sf Ioan Gura de Aur si pe Sf Vasile cel Mare. Acolo este credinta. Dupa ce cititi cele de mai sus, cugetati bine la ele si apoi faceti o comparatie cu Oastea Domnului si cu alte inselari pe care le aveti in acest moment. Credinta Ortodoxa vă va mantui si vă va pazi de alte inselari sau erezii. Altfel sunteti o prada usoara. Apartenenta la grupari vă duce către iad. Căutati oameni cu adevarat ortodocsi care sa va ajute. Psalmul 17 :
   “Cu cel cuvios, cuvios vei fi; şi cu omul nevinovat, nevinovat vei fi.Şi cu cel ales, ales vei fi; şi cu cel îndărătnic Te vei îndărătnici.”.

 24. Admin..citez
  “Nu pot sa citesc scrierile p Trifa. Nu este ortodox. Un alt exemplu: icoanele ii infatisaza pe Sfinti cu barba. Iosif Trifa apare mandru in poze cu … cioc?”

  Esti atat de pueril incat esti demn de ras.
  Un mare om si mare ortodox ca preot Iosif Trifa,recunoscut de milioane de ortodoxi, iti permiti tu,un nimeni sa il desconsideri..?
  In afara de Mitropolitul Balan(in al carui spirit clar esti) si al comunistilor fara Dumnezeu (acelasi spirit),toata Biserica l-a recunoscut.
  Si fiind in gandirea lui Balan este clar ce ortodox esti tu mai Admin.

  Singur te infunzi in adancurile minciunilor si zbaterilor tale.Esti un suflet agitat ,dovada modul tau de exprimare :”Gata cu panarama!”(doar un exemplu).

  Acesti oameni sunt sfintii din era noastra. Ce ortodoxie mai mult decat jertfa sa fie? Zeci de ani de inchisori groaznice (Ai citit despre experimentul Pitesti?) si morti pentru credinta. Dar tu iti permiti sa ii desconsideri..
  Ai face fata macar la un interogatoriu cu securistii? STIM DEJA.
  Spui de Sfintii Parinti de parca nu din acestia s-au nascut acesti oameni de jertfa.
  Parca Sfintii parinti nu au facut misiune in afara bisericii si nu au avut grupuri de credinciosi cu care au facut aceasta.
  Daca Adunarea e aparuta dupa razboi,dupa 1920, tu te intrebi de ce nu erau Sfintii Parinti in Adunarea Oastei..

  Nu mai continui. Intr-adevar, unde este intuneric mu poate fi si lumina.

  Lasati-l, a recunoscut fatis ca nu recunoaste Biserica Ortodoxa cand spune ca pr Iosif Trifa nu e ortodox,cand el este recunoscut de Biserica.

  • Vad ca vii cu niste ”argumente” foarte “solide”:
   1.”Esti atat de pueril incat esti demn de ras.”

   2.”Un mare om si mare ortodox ca preot Iosif Trifa,recunoscut de milioane de ortodoxi, iti permiti tu,un nimeni sa il desconsideri..?”
   Recunoscut…ca ce?ca ostaș? milioanele astea de unde le-ai scos? din mintea ta intunecată? de la Institutul Național de Statistică? Chiar crezi ca în Romania sunt milionae de înșelați ca tine și ca Oastea Domnului? Dacă tu ești înșelat crezi că toți suntem la fel ca tine? ce gandire puerilă mai este și asta?

   3.”…toata Biserica l-a recunoscut.”
   L-a recunoscut ca înșelat.În primul rând nu înțelegi ce este Biserica. Biserica nu reprezintă adunarea de înșelați. Care va sa zică în mintea ta cea plină de înșelari Biserica recunoște o grupare schismatică, o grupare de înșelați precum OAstea Domnului? dece Sfinții Părinți nu au înființat grupari în interiorul Bisericii? Pentru că Sfinții Părinți nu au ajuns la măsuri așa de înalte precum acest înșelat Iosif Trifa? ce nebunie! Sfinții Părinți erau în conglasuire cu Biserica și cu Mântuitorul Hristos care a înființat Biserica. Apoi, in jurul anului 1920 , un ”iluminat” de demoni pe nume Iosif Trifa vine si el să înființeze o secta. Pâi dacă Hristos a înființat Biserica la ce ne trebuie o altă grupare? nu mai e bună Biserica lui Dumnezeu? nebunie.

   Apar pe internet tot felul de filme in care sectanții Oastea Domnului cânta cu chitări , cu orgă si alte instrumente muzicale. Iarăși se introduc inovații. Nu este patristic să cânți cu instrumente muzicale băi înșelaților!
   Cine citește pe Sfinții Părinți cu atenție și cu evlavie realizează, prin comparație, că gruparea Oastea Domenului este o înşelare demonică. Ortodoxia nu are nimic in comun cu secta Oastea Domnului!

   Acest prsonaj Alex , este o dovadă clară de înșelare:habar nu are ce este Biserica, nu a citit niciodată pe Sfinții Părinți, pentru el Ortodoxia înseamnă cărțile scrise de Iosif Trifa. Pentru astfel de înșelați, Ortodoxia începe în 1920. De la venirea lui Hristos până în anul 1920 pt înșelații Oastei Domnului este … pauză… este întuneric precum este în capul lor…

   Împotriva Adevărului nu poate sta niciun înșelat!

 25. De-a lungul anilor, am mai întîlnit duhul acesta împotrivitor care “poartă de grijă” Dreptei Credinţe a Oastei Domnului.

  Cum se ştie, frăţietatea şi ideia Oastei Domnului se apară singură prin roadele veşnice de pomenire înaintea tuturor împotrivitorilor. Oastea această poartă în ea Numele Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos şi, precum l-au urât pe El, aşa vor urâ şi Oastea Sa. Orice argument logic şi, mai presus, duhovnicesc, nu-şi are rostul în faţa împotrivitorilor.

  Cinste celor care cred în binefacerile Oastei Domnului şi putere celor care luptă, cu păcatele din ei şi mai apoi, pentru drepturile lui Dumnezeu în lume!

  Slăvit să fie Domnul!

  • Oastea Domnului este o inșelare! Cine are răbdare și îi citește pe Sfinții Părinți se va convinge de acest lucru! Dimpotrivă , cei care citesc tot felul de broșuri, află chipurile de la televizor credința ortodoxă, atunci vor sfârși a fi adepți ai acestei grupări de înșelați!

 26. Admin, sa mărturisim Adevărul…Da, dar cel înșelat nu-L va înțelege. Ortodoxia = Smerenie, de va cauta cineva pe Dumnezeu cu inima înfrântă și smerită acela Îl va gasi. Numai Mila Lui Dumnezeu și sinceritatea lor ii pot salva din rătăcire. “Nu aruncați mărgăritarele în gura porcilor” (a celor ce înghit orice invatatura). Sa fim înțelepți! Doamne miluiește-ne! Amin!

 27. Părintele Gheorghe Anițulesei are dreptate. tot ceea ce este in afara Bisericii lui Hristos este cu sfat de la satana. simplu

 28. Urmaresc de multi ani evolutia Oastei Domnului, pe internet dar și de aproape.
  Ce am constatat !

  1) În majoritatea adunărilor se cântă cu instrumente muzicale, lucru total in contradictie cu vietuirea ortodoxa.
  2) Am cunoscut membri ai Oastei, cu deosebite calitati sufletesti si duhovnicesti, mult superioare mie.
  Dar am cunoscut si cealalta extrema, oameni departati de duhul ortodox.
  3) În multe zone și cazuri portul femeilor, cel putin, seamănă cu cel al membrelor de la cultele neoprotestante, de la bentita de pe cap, la prinderea parului, pana la anumite gesturi si pozitie a corpului.
  4) În plan principal la adunarile lor, se afla tablouri cu Iosif Trifa si Traian Dorz, si nu icoanele lui Dumnezeu si ale Maicii Domnului.
  5) In foarte multe sali de adunare, doar o simpla cruce prezenta, fara a avea insa si inscriptii ortodoxe pe ea.
  In rest peretii goi.
  6) Am facut un exercitiu cu ochii inchisi, la mai multe predici video (chiar moralizatoare), si toti preotii predicatori i-am perceput a predica in stil sectar.
  Evident ca de undeva vine o influenta, altfel nu ar exista acel iz neoprotestant.
  Deci gruparea a fost atinsa, din pacate, de duhul sectar.
  Am ascultat predici si de la biserici sau manastiri, fara sa percep deloc vreo conotatie bizara.
  7) Gruparile de prin Spania, Italia, nu seamana a nimic Ortofox. Sunt total alienati acolo, de duhul Oastei din tara. Simti ca ai picat din Ortodoxie.
  8) Am scris acum 2 ani la sediul Oastei Domnului, cerandu-le cu argumente de la Sfintii Parinti sa renunte la muzica cu instrumente de la adunari si din biserica. Mi-a raspuns un preot foarte vehement, cerandu-mi nr de telefon ca sa ma lamureasca cu privire la necesitatea instrumentelor.
  Nu i l-am dat, deoarece nu îmi plac discuțiile pe contre, fiind obisnuit cu linistea deplina.
  10) Ca si la sectele evanghelice se pune accent mai mult pe Vechiul, decat pe Noul Testament. Inca o dovada a influentei religioase vestice si nu rasaritene.
  11) Ce nu se mai spune pe net, este ca Iosif Trifa a avut acelasi strigat pe patul mortii ca si Martin Luther, si anume: – Nu plecați! Întoarceți-vă înapoi la Biserică!
  Asta după ce a văzut că mulți ostasi au dezertat catre secte, fondatorul lor devenind deodata neputincios.
  Iosif Trifa vede astfel raul care s-a produs in Biserica, adunarea ostasilor luand calea sectarismului.

  Concluzie!
  Poate că gândul fondarii Oastei a fost unul bun si nobil, dar parcursul s-a dovedit a fi altul, Oastea imprumutand sau imitand stilul de predicare neoprotestant, plans, pocait si împănat de cântări religioase luate de la unii la alții, acompaniate din pacate, ca la sectari, de muzica cu instrumente.

  Oastea Domnului s-a dorit a fi o revigorare a Ortodoxiei, insa a tradat traditia autentica ortodoxa, lasandu-se influentata de sectele evanghelice.

  Iosif Trifa nu poseda acele calitati ale duhovniciei, dovada faptului ca azi sunt sute, daca nu mii de grupari Ostase, unele mai diferite decat altele, alienate de duhul Ortodox.

  Poate daca Iosif Trifa s-ar fi lasat povatuit de o mana de stareti de manastire, iar adunarile sa fie la manastiri, nu s-ar fi ajuns la ratacirea si racirea de azi.

  Mai sunt cateva adunari unde se predica aproape Ortodox, dar foarte rare in Romania.

  Nu acuz, nici nu scuz, Oastea Domnului, doar constat! Obiectiv!

  Sa ma iertati, daca am suparat pe cineva! Mie imi sunt suficiente manastirile Romanesti! E atata Har acolo mai mult decat la adunarile de prin case particulare.

  Spor si Doamne ajută!

  P.S. Nu beau alcool deloc, mananc doar fructe si legume, dezleg doar la o fărâmă de pește ca să nu fiu deasupra Mantuitorului, dar nu pot sa fiu de acord cu abordarea Oastei cu privire la vin de exemplu.
  Sfintii Parinti spun exact cat, cum si cand sa se foloseasca omul de vin. Cititi Filocalia, pe Sfantul Ioan Gura de Aur, si nu numai.
  Sf Nicodim Aghioritul condamna in Hristoitia betia, curvia, petrecerile si jocurile, fara sa anihileze total gustarea vinului, care in multe cazuri da vigoare unui trup slabit. O spune si Sfanta Scriptura!

  Iertati!

  • @Obiectiv Ați punctat foarte bine. Eu personal nu știu să fi cunoscut direct pe cineva din Oastea Domnului, dar numai uitandu-ma la videoclipuri cu cântări de-ale lor asemănătoare cu ale protestanților și cu înfățișarea lor, din nou izbitor de asemănătoare cu ale sectanților (adventiști, martori, baptiști și care or mai fi) și din argumentele expuse de Admin, precum și din răspunsurile primite de la diferiți “oșteni”, este clar duhul sectar 100%.
   O simpla observație: numărați c câți “oșteni” de pe pagina au scris “Slăbit fie Domnul”. Așa zic și sectarii…

   Ortodocșii spunem: Slavă lui Dumnezeu, Slavă Ție Doamne, Slavă Sfintei Treimi. Slavă (și nu cuvântul “mărire”, care este o micșorare a slavei).

 29. Mulţi „binefăcători” – din afara, dar şi dinlăuntrul Oastei –, neputând să înţeleagă sau să accepte rostul acesteia în Neamul nostru, cu un „deosebit” zel misionar au încercat şi încă mai încearcă să-i găsească un loc „potrivit” în Biserică, dar mai ales pe lângă Biserică. Pe aceştia îi înştiinţăm că locul Oastei a fost fixat încă de la începuturile ei şi că ostaşii – căliţi în vremea unui regim care, fie prin vrăjmăşie, fie prin indiferenţă, de-atâtea ori i-a „împins” la o margine sau sub vreo streaşină a Biserici – au înţeles că trebuie să lupte pentru a-l păstra, aşa cum ne arată fratele Traian Dorz, în vol. III din «Istoria unei jertfe»: „Oastea Domnului n-a renunţat niciodată la rostul ei ceresc şi istoric, la rostul ei de a fi în centrul Bisericii noastre şi în mijlocul poporului nostru… şi de a lupta împotriva tuturor acelora care caută să smulgă Oastea din mijlocul Bisericii, de acolo de unde a aşezat-o Domnul, şi s-o anexeze, ca pe o remorcă la maşină, la vreun cult neoprotestant” (cf. Traian Dorz, op. cit.).

  Mai dificil este, recunoaştem, să-i înţelegem însă pe cei care cer mereu şi mereu noi şi noi semne şi probe de dreaptă credinţă din partea ostaşilor, încercând să facă din Oastea Domnului „suspectul de serviciu” al Bisericii. De parcă principala problemă a Bisericii noastre ar fi ostaşii, şi nu patimile din sânul ei, precum simonia, homosexualitatea, mândria, slava deşartă, desfrânarea, alcoolismul, avortul, sudalma, fumatul etc. Dacă aceştia se aşteaptă cumva ca ostaşii să-şi „demonstreze” „dreapta credinţă” prin neglijarea îndemnului Părintelui Iosif Trifa de a „alunga alcoolul şi datinile cele rele de la botezuri, ospeţe, îngropăciuni etc.”, atunci îi asigurăm că vor fi dezamăgiţi.

  Pe de altă parte însă, mărturisesc că la aceste încercări a trebuit şi încă mai trebuie să facă faţă Oastea Domnului. Într-un anume fel, Oastea Domnului nu poate ajunge la o maturitate duhovnicească deplină decât atunci când este nevoită să facă faţă unor nenumărate ispite şi piedici ce apar în existenţa sa.

  Astfel, putem spune că ostaşii nu devin creştini model prin nişte însuşiri miraculoase, ci prin autenticitatea umanităţii lor. Stăpâniţi de frică şi uneori de naivităţi sau alte slăbiciuni omeneşti, ostaşii au înţeles că biruinţa nu stă în puterea lor omenească, ci în ajutorul lui Dumnezeu şi în capacitatea lor de a rămâne într-o unitate a legăturii frăţeşti. E singura în care pot afla oricând ajutoare care să-i scoată din orice impas şi orice încercare. Aici ostaşii înţeleg că orice om, oricât de neînsemnat ori de ciudat ar părea, poate fi de folos, ca într-un adevărat trup al lui Hristos.

  În încheiere, trebuie să amintim totuşi că au existat întotdeauna şi multe voci care au arătat importanţa rolului Oastei în Biserica şi neamul nostru, aşa cum e, de exemplu, cea a părintelui profesor Dumitru Belu. Acesta, în studiul «Funcţia etică a asociaţilor religioase ortodoxe», din nr. 1-3 pe anul 1947 al revistei «Altarul Banatului», afirmă: „Niciodată săltarea către o mai înaltă treaptă de vieţuire morală nu s-a făcut global, colectiv, ci prin grupuri restrânse de inşi care, mai sensibili la chemările idealului, se hotărăsc să înceapă un nou mod de viaţă şi care, prin sinceritatea şi spiritul de dezinteresată jertfă de care se lasă conduşi, scutură şi sufletul mulţimii din amorţeala lui… Duhul acestor grupuri e într-adevăr nou, dar nu în raport cu duhul creştin, ci cu duhul mulţimii, în general prea scăzut faţă de nivelul la care îl voieşte Biserica”.

  Preot Gheorghe MANOLE
  în săptămânalul duhovnicesc ”Iisus Biruitorul”
  Anul XXVI, nr. 43 (1019) 19-25 OCTOMBRIE 2015

  https://oasteadomnului.ro/mijlocul-bisericii-locul-misiunii-dar-si-al-incercarilor-oastei-domnului/

  • Dar de ce trebuie sa facem astfel de grupari? nu avem Biserica inteleiata de Hristos? Adica Dumnezeu a intemeiat Biserica iar noi suntem mai presus si formam grupuri? Precum oastea asta… Sfintii Parinti au inteleiat astfel de grupari? Daca da care? Daca nu , atunci noi suntem mai presus de Sfinti? mai presus de canoane?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*