Discurs neortodox la Sărbătoarea Înălțării Domnului

Din nefericire și de Sărbătoarea Înălțării Domnului din 10 iunie 2021,preotul eretic Ciprian Staicu , ”ne blagoslovește” cu o pseudo-predică halucinantă , evident ne-ortodoxă. Este mai mult un discurs abracadabrant și bolnav, un mabo-jambo cu citate din Scriptura, o predică de tip ghiveci în care preotul Staicu își revarsă ura din inimă pe diverse persoane. Arhiconii ce îl stăpânesc vorbesc prin gura lui. Formatul ”predicilor” este tip circ și panaramă, ca de obicei, aduce acuze fără a prezenta dovezi, spune calomnii la adresa altor preoți. Dar de unde vine această ură a preotului Staicu? Se pretinde pe sine a fi doctor și teolog, utilizând titluri și diplome primite de la ecumeniști doar pentru slavă deșartă și mândrie demonică. Problema preotului Staicu este că a fost părăsit de mulți ucenici. Atât din Romania cât și din afara tării. Și dacă l-au părăsit … care este problema că oricum nu îi pasă de sufletul lor? În primul rând este o problemă de ordin financiar. A pierdut bani și este extrem de supărat. În al doilea rând, numărul celor care și-au dat seama de-a lungul anilor, că au de a face cu un impostor a crescut semnificativ și îi este frică că tot mai mulți ridică glasul împotriva lui și îl demască. Sunt foarte multe persoane care s-au păgubit financiar și sufletește de pe urma acestui șarlatan care se pretinde …ortodox…doctor docent…teolog… Ereticul Staicu, în loc să se pocăiască , să lase lucrările demonice și să înceapă să fie ortodox, a imaginat un plan prin care crede că își recapătă cotizanții financiari înapoi în gruparea de la Sfântul Gheorghe. Cum a plănuit să își recapete victimele înapoi ? A început un război împotriva preoților la care au migrat foștii enoriași. Ani de zile preotul Staicu a slujit cu visarioniștii din Buzău, care cu toate că erau ”fermecați” de ”ortodoxia” preotului Staicu, au renunțat la serviciile acestuia. Pentru că până și niște visarioniști au realizat că preotul Staicu este un șarlatan. În perioada când ereticul Staicu slujea cu visarioniștii , pentru bani, închidea ochii la tot ce era în jurul lui și nu acuza pe nimeni. Acum pentru că nu mai vin cotizațiile…s-a transformat în mare luptător contra visarionismului. Se vede de la o poștă ipocrizia acestui înșelător!

Prin atacurile asupra altor preoți , demonizatul Staicu încearcă să își recapete înapoi enoriașii care l-au părăsit. Vrea să arate ca el este singurul preot ortodox ,în timp ce toți ceilalți sunt eretici. În cazul preotului Staicu , totul pleacă de la bani. Doar cei care au rămas în secta acestuia și care încă sunt prizonieri ai acestui guru mai cred în ceeace spune. Să ne rugăm pentru ca și aceștia să realizeze în ce întuneric spiritual sunt ținuți de către acest guru!

Mai nou vrea să tipărească o carte cu ”predicile” sale eretice și să ia bani pe astfel de cărți. Oare ortodocșii plătesc bani pe cărți eretice scrise de preotul Staicu? Ce ne spun Sfinții Părinți să facem în asemenea situații? ” Iarăși îți aduc, fiu credincios al Bisericii de Răsărit, cuvânt de sfat nemincinos și bun. Acest cuvânt nu e al meu: este cuvântul Sfinților Părinți. De la ei vin toate sfaturile mele. Păzește-ți mintea și inima de învățătura mincinoasă. Nu vorbi despre creștinism cu oameni molipsiți de învățături mincinoase; nu citi cărți despre creștinism scrise de dascăli mincinoși.

Nu-ți este îngăduit să citești alte cărți despre religie decât cele scrise de către Sfinții Părinți ai Bisericii Sobornicești a Răsăritului. Acest lucru îl cere Biserica de Răsărit de la fiii săi. Iar dacă gândeşti altfel şi socoţi porunca Bisericii mai puţin întemeiată decât socotinţa ta şi a celorlalţi de un cuget cu tine, atunci nu mai eşti fiu al Bisericii, ci judecător al ei.” ne învață Sfântul Ignatie Briancianinov în ”Despre păzirea de cărțile care cuprind învățături mincinoase”.

Dar să analizăm discursul de la praznicul Înălțării Domnului:

1. Ereticul Staicu învață cu capul descoperit că ”se încheie opera de mântuire” a Domnului Iisus Hristos. O nouă erezie marca Ciprian Staicu. Adevărul este altul: anume că lucrarea de mântuire a Fiului Lui Dumnezeu continuă și astăzi și va continua până la sfârșitul lumii acesteia. Mântuitorul este prezent în Biserică prin Sfintele Taine zi de zi, nu a încheiat această lucrare după cum greșit învață ereticul Staicu ci continuă lucrarea de mântuire a întregii omeniri.

2. ”Plângăcioșii de orice fel nu sunt ortodocși” ne spune în mod mincinos ereticul Staicu. Iar noi ca ortodocși îi spunem : “Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia” (Mt. 5, 4)

3. ”Preoteaso taci! Dacă vrei să vorbești poți să ieși de aici” . Ereticul Staicu, din mândrie, are impresia că spune lucruri glorioase, patristice, uneori pretinde că el este inspirat de Sfinți sau chiar de Duhul Sfânt, atunci când spune erezii sau blasfemii în aceste discursuri pe care el le numește predici . Deci dacă cineva îndrăznește să miște în timp ce ereticul Staicu vorbește…atunci este imediat admonestat și articulat, precum un profesor aspru de la școală lovește cu bățul elevii din clasele primare. Săraca preoteasă…numai ea știe ce pătimește langă un astfel de om, de atâția ani. Unde este bunătatea, blândețea unui îndrumător duhovnicesc?

4. Ereticul Staicu surprinde din nou cu un îndem neortodox, conform căruia nu trebuie să cerem nimic lui Dumnezeu, deoarece El știe ce anume avem nevoie. Ce ne învață Sfânta Scriptură:

-” Poftiţi şi nu aveţi; ucideţi şi pizmuiţi şi nu puteţi dobândi ce doriţi; vă sfătuiţi şi vă războiţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. ” (Iacov 4,2)
– Dumnezeu vrea să-L rugăm cu stăruinţă; vrea nu numai să-L rugăm, ci chiar să-L silim, spune Sfântul Grigorie Dialogul
– Negreşit, Dumnezeu ştie toate nevoile noastre (Matei 6, 32) şi ar putea să ni le împlinească fără cerere din partea noastră; dar El voieşte să-L rugăm, ca nu cumva să socotim bunătăţile sale ca pe nişte lucruri cu care El ne-ar fi dator; ci ca pe nişte binefaceri, pentru care să-I fim mulţumiţi din inimă, cu umilinţă şi dragoste. Rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghetsimani şi de pe cruce; a Sfântului Arhidiacon şi Mucenic Ştefan, în clipa în care era ucis cu pietre (Fapte 7, 59); a creştinilor care se rugau pentru eliberarea Sfântului Apostol Petru din temniţă (Fapte 12, 5), a Sfinţilor Apostoli în corabia învăluită de furtună (Matei 8, 25) şi altele sunt rugăciuni pilduitoare de cerere
– rugăciunea împăratului David: „Miluieşte-mă, Dumnezeule…” (Ps. 50) este rugăciunea pentru iertarea de păcate și de pocăință

5. Preotul eretic Ciprian Staicu se auto-demască și ne dezvăluie una din metodele prin care acest ”maestru spiritual” își ține ucenicii departe de realitate, departe de Hristos, metodă prin care îi face dependenți de el. Pretinde ca el iartă păcate iar enoriașii lui … ”le basculează”. Ce înseamnă ”să basculezi păcate”? Nu se știe. Oare ”teologul” , ”mega ortodoxul patristic” Staicu ne poate preciza unde anume în operele Sfinților Părinți este descris ”procesul” de ”basculare al păcatelor”? Nu este decât o altă inovație marca Ciprian Staicu.

Sfântul Simeon Noul Teolog ne avertizează în privința unor astfel de înșelători:

”Caci de când cei ce dețineau scaunele Apostolilor s-au arătat trupești si iubitori de plăcere si de slava si au înclinat spre erezii, harul dumnezeiesc i-a părăsit si aceasta autoritate a fost luata de la ei. De aceea, lăsând ei si toate celelalte pe care trebuie sa le aibă cei ce slujesc cele sfinte, li s-a cerut numai sa fie ortodocși. Dar eu cred ca nu erau nici măcar aceasta; caci ortodox e nu numai cel ce nu introduce dogme noi în Biserica lui Dumnezeu, ci si cei ce si-au agonisit o viață în acord cu cuvântul drept [al învățăturii]… Din aceasta pricina deci, preoții s-au făcut netrebnici si au ajuns ca poporul, caci nefiind sare [a pământului], cum a zis Domnul [Mt 5, 13], ca sa strângă si sa rețină prin mustrări viața destrămata a altora, ci, mai mult, cunoscându-și si acoperindu-și unii altora patimile, au ajuns mai rai decât poporul, iar poporul mai rău decât ei. Dar unii din popor s-au arătat mai buni chiar decât mulți preoți, luminând în acea bezna lipsita de lumina ca niște cărbuni; caci daca aceia ar fi luminat, potrivit cuvântului Domnului [Mt 5, 16] prin viața lor ca soarele, atunci acești cărbuni nu s-ar fi arătat scânteind, ci ar fi fost arătați negri de lumina mai limpede. Dar, fiindcă între oameni a rămas numai ținuta si haina preoției, darul Duhului a trecut la monahi ca la unii care au venit prin fapte la viața Apostolilor, si s-a făcut cunoscut prin semne.”

Oare ce este mai ușor? Să ierți păcate sau să învii un mort? Evident este mai ușor să învii un mort sau să faci alte minuni! Deci dacă un preot eretic precum Ciprian Staicu poate să ierte păcate, atunci să facă o minune ar fi foarte simplu și foarte ușor nu? Poate ereticul Staicu să facă vreo minune? Să învie vreun mort? Desigur că nu. Sfântul Simeon ne spune cum putem identifica un astfel de preot ortodox: ”Deci de unde vor înțelege aceștia că sunt înscriși împreuna cu cei de care s-a vorbit si de unde îi vor recunoaște cu exactitate pe aceștia cei care-i caută? După ceea ce a învățat Domnul zicând astfel: „Iar celor ce cred le vor urma aceste semne: în Numele Meu demoni vor izgoni, în limbi noi vor grai” — ceea ce este învățătura de Dumnezeu insuflata si folositoare a Cuvântului —, „șerpi vor lua, si chiar băutură de moarte de vor bea, nu-i va vătăma” [Mc 16, 17-18]; si iarăși: „Oile Mele asculta glasul Meu” [In 10, 27]; si iarăși: „După roadele lor îi veți cunoaște” [Mt 7, 16]. După care roade? După cele a căror mulțime o enumera Pavel zicând: „Iar roada Duhului e iubirea, pacea, mărinimia, bunătatea, credința, blândețea, înfrânarea” [Gal 5, 22], si împreuna cu ele: milostivirea, iubirea de frati, milostenia si cele ce urmează acestora; la care se adaugă: „Cuvântul înțelepciunii, cuvântul cunoașterii, darurile minunilor si celelalte multe pe care le lucrează unul si același Duh împărțind fiecăruia după cum vrea El” [1 Co 12, 8-11]. Deci cei ce au ajuns la împărtășirea acestor harisme — fie a tuturor, fie în parte după cum le era de folos — s-au înscris în corul apostolilor, iar cei ce ajung așa si acum sunt înscriși tot acolo. ” Vi se pare că preotul Staicu este conform descrierii Sfântului Simeon? Este clar că duhovnicul Ciprian Staicu este neputincios să îi vindece pe alții de vreme ce el însuși este grav bolnav sufletește. Atunci, desigur, trebuie să fugim departe de un astfel de om, care nu primește nicio mustrare, nu ascultă de nimeni dar care se înfățișează pe sine ca fiind îndrumător duhovnicesc și care pe deasupra pretinde că iartă păcatele altora…care mai apoi sunt …”basculate”! Să înțelegem că ne aflăm în apropierea unui șarlatan și nicidecum aproape de un vindecător adevărat! Este o nouă dovadă că preotul Staicu consideră că preoția este o magie, minte și înșală pe prizonierii din gruparea lui că are puterea de a le ierta păcatele, iar aceștia ”basculează păcatele”… Suntem curioși cât costă iertarea păcatelor la guru Ciprian Staicu….

 6. Pe finalul discursului ereticul Staicu își arată mușchii , ne informează ”că a auzit”…unde o fi auzit oare?…la informatorii de la fosta Securitate?…și că ”se pregătește să îi mănânce cu fulgi cu tot”. Evanghelia ne spune: „Fiți treji, privegheați! Potrivnicul vostru, diavolul, umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” (I Petru 5,8). Chiar dacă se laudă că încearcă ”să ne înghită cu fulgi cu tot”… nu ne temem … Hristos este cu noi împotriva ereticului Staicu.

Un duhovnic bun este ca un medic bun. Nu contează dacă are sute de cărți scrise, dacă în mod clar încearcă sa mimeze aspectele exterioare ale vieții sfinților, însă din păcate, nu ajunge la trăirea interioara a sfinților, pretinde că iartă păcate, minte , calomniază ,amenință și se răzbună, atunci în mod clar trebuie să fugim de un astfel de om.

Părintele Serafim Rose descrie comportamentul preotului eretic Staicu : ”“Mulți tineri caută în ziua de astăzi un guru şi sunt gata să se înrobească oricărui candidat potrivit; dar vai celor care profită de acest climat al vremurilor pentru a se proclama ei înşişi «stareţi purtători de Dumnezeu» – nu fac altceva decât să îi înșele pe ceilalți și pe ei înșiși”.

4 Comments

  1. Stimate domn , observ ca diavolul nu suporta pe acest preot marturisitor si isi ridica cate un adept impotriva lui. Rusine pentru acest comportament, sper ca nu aveti pretentia sa va numiti ortodox, atitudinea dvs este una deplorabila. Va recomand niste exorcizari , sigur va vor ajuta sa iesiti din aceasta stare !

    • Niste argumente aveti? sau singurul argument al dumneavoastra este idolatria pe care o aveți față de ”duhovnicul” Ciprian Staicu? Dvs sunteți ortodox atunci cand faceți niște acuzații pe care nu le puteți dovedi? Va stă în caracter minciuna , calomnia și clevetirea? Asta ați învățat de la ”preotul doctor” cu arginți Ciprian Staicu?

      • Stimate domn, eu nu am nicio legatura directa cu acest preot, insa am vazut atitudinea dvs. fata de acest preot si cu alte ocazii. Asadar revizuiti-va atitudinea NEortodoxa!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*