Erezie totală și erezie parțială

Autointitulatul teolog Mihai Chirilă: “Din acest exemplu vedem că există mai multe niveluri de părtășie la erezie: există o părtășie la erezie prin acceptarea ei din lașitate (cazul celui care a spus că se va împărtăși la eretici, dar gândea să o facă la ortodocși), dar există o părtășie la erezie totală, realizată de cei care acceptă întrutotul învățătura eretică sau participă de bunăvoie și din convingere teologică la pseudotainele ereticilor afurisiți de Biserică. În acest din urmă caz, părtășia totală cu erezia este starea de eretic propriu-zis”.

Analiza părintelui Spiridon:

După opinia autorului, ar exista mai multe niveluri parţiale de erezie și un nivel maxim care ar indica starea de erezie totală. Aceste învăţături sunt cu totul greșite deoarece contrazic atât Scriptura, cât și adevărul exprimat de Sfinții Părinți. Așa cum nu există nicio învoire între Hristos și Veliar și nicio părtășie a luminii cu întunericul (2 Corinteni 6, 14), tot aşa nu poate fi vreun amestec între ortodoxie și erezie în cadrul unei aşa-zise stări de părtășie la erezie.

3 Comments

    • Nu îi taie nimeni capul. Doar îi cerem să se lepede de inovații și de înșelări și să ducă lupta cea buna fără să ducă oamenii în erezie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*