Mărturisire de credință a ieromonahului Lavrentie Srăchinaru

Eu, ieromonahul Lavrentie Srăchinaru, în aceste vremuri tulburi de călcare gravă a ortodoxiei, din mila Domnului Iisus Hristos, nu mai întârzii a mărturisi public, tuturor celor ce vor citi aceste rânduri că socotesc adunarea ținută în insula Creta în iunie 2016 ca fiind un sinod tâlhăresc, mincinos, viclean, ecumenist și eretic.

Pe cale de consecință, nu primesc și nu accept hotărârile și documentele semnate acolo, mă scârbesc de ele și le lepăd ca fiind neortodoxe, viclene și pline de hule, iar pe cale de consecință, urmând Canonului 15 al Sinodului I-II Constantinopol (861) am oprit pomenirea atât a episcopului care m-a hirotonit – ÎPS Andrei al Covasnei și Harghitei, cât și a episcopului eparhiot – ÎPS Teodosie al Tomisului, pe termen nelimitat – până ce aceștia își vor retrage în mod public semnătura de pe textele acestui sinod tâlhăresc și cerându-și iertare de la pliroma Bisericii, vor reveni la Sfânta Ortodoxie, drept învățând cuvântul adevărului.

Nu ies din Biserică, nu îmi caut episcop, ci dimpotrivă, rămân statornic în Biserică prin ruperea comuniunii cu ereticii.

Nu sunt de acord cu noțiunea de părtășie la erezie, aceasta fiind o erezie.

Nu sunt de acord cu căderea automată din har odată cu căderea în erezie.

În acest moment mă aflu în comuniune bisericească deplină cu părinții athoniți Sava Lavriotul și ceilalți părinți athoniți și cu toți părinții români aflați în comuniune liturgică cu aceștia.

Îmi asum această mărturisire de credință și toate consecințele ce decurg de pe urma ei.

Aduc la cunoștința poporului ortodox român că am fost hirotonit după Sinodul tâlhăresc din Creta.

Astăzi  19 februarie 2019

Cu dragoste,

Preot ortodox Lavrentie Srăchinaru

Sursa : http://romanortodox.info/marturisire-de-credinta-a-parintelui-lavrentie-srachinaru/

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*