Ciprian Staicu : Predică eretică la Sărbătoarea Bunei Vestiri

Predica la Sărbătoarea Bunei Vestiri a preotului Ciprian Staicu ne aduce, nouă celor ortodocși, prilejul de a afla lucruri noi dar străine de Ortodoxie. Din nefericire , preotul Staicu , care se pretinde pe sine a fi cel mai ortodox, cel mai ”învățat” și mai ”citit” dintre toți preoții, ne face dovada că este departe de o astfel de stare. Fiind vorba de Praznicul Sărbătorii Bunei Vestiri și implicit al Maicii Domnului, ne ducem cu gândul la această mare și minunată Taină a întrupării Lui Dumnezeu. Sfințenia, curăția și puritatea Maicii Domnului sunt mai presus de puterea de exprimare a omului . Atunci când ortodocșii se duc cu mintea la Maica Domnului, gândurile trebuie să fie curate, neîntinate, nespurcate și fără nicio pată. A aduce alături de Maica Domnului, Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu niște cuvinte … cel puțin nepotrivite precum ”ciclul menstrual” , este vecină cu hula și blasfemia.

Este cunoscut faptul că preotul Ciprian nu primește la Taina Spovedaniei pe femeile care se găsesc în perioada lunară a femeii, pentru că le consideră că sunt necurate în acea perioadă. Niciun canon nu interzice ca o femeie aflată în acea perioadă nu poate fi spovedită, dar înțelegerea defectuoasă a preoției duce la astfel de abateri din partea preotului Staicu. Deci dacă preotului Staicu i se pare nepotrivit ca o femeie aflată în perioada lunară a ciclului să vină la spovedit, atunci cum de i se pare firesc și normal ca la predica de la Praznicul Bunei Vestiri să sugereze că Maica Domnului se apropiase de o astfel de perioadă? Care este folosul pentru credincioși , de a menționa un astfel de detaliu? Ce folos au cei ce ascultă astfel de amănunte, ca mintea lor să călătorească cu gândul spre ”ciclul menstrual” , când ei ar trebui să se bucure de această mare veste pe care o primește tot neamul omenesc, anume aceea despre întruparea Fiului Lui Dumnezeu? Nu ar fi mai bine ca preotul Staicu să citească o predică de la Sfinții Părinți, decât să ne dea astfel de detalii fiziologice la predici? Detalii care tulbură enoriașii? Iată , spre exemplificare , cum ar fi fost patristic și ortodox a zice despre perioada respectivă: ” Despre aceasta grăiește Sfântul Grigorie de Nissa, astfel: “Preoții, cât a fost mică Sfânta Fecioară, după spusele prorocului Samuil, o lăsau în biserica Domnului. Dar, după ce a sosit vârsta anilor ei, s-au sfătuit între dânșii, ce ar putea face cu dânsa, ca să nu mânie pe Dumnezeu întru ceva”. Și Nichifor Calist, scriitorul istoriei bisericești, grăiește despre dânsa astfel: “După ce a crescut Fecioara Maria, preoții au făcut sfat, cum să rânduiască pentru dânsa, ca să nu se arate a fi făcători de nedreptate sfântului ei trup. Pentru că socoteau că vor face păcatul furării de cele sfinte, de o vor mărita după bărbat și de vor supune la legea însoțirii, pe aceea ce odată se încredințase lui Dumnezeu. Dar iarăși, ca să fie o fecioară de atâția ani în Sfânta Sfintelor, nici Legea nu dă voie și nici nu este acel lucru cinstit și vrednic de sfințenie”. Așa grăiau ei.” Detalii ginecologice nu au absolut niciun rost într-o predică despre Maica Domnului!
Apoi preotul Staicu ”ne blagoslovește ” cu o erezie : ”Fiul este născut din veci”.

Este erezie pentru că ,noi ortodocșii, mărturisim în Crez- Simbolul de Credință”… Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii…” . Învățătura de credință ortodoxă spune că nu se inventaseră vecii sau veacurile, nu se inventaseră secolele, dar Fiul Lui Dumnezeu era Născut, Exista nu din veci ci mai înainte de veci. Deci , din nou la predică, preotul Staicu recidivează, deformează credința și adevărul stabilit la Sinodul I Ecumenic, prin explicații personale străine de ortodoxie. Unii dintre susținătorii lui ar putea să spună că este un lucru minor , lipsit de importanță și care nu ar trebui luat în seamă. Am să le răspund că ”tot un lucru minor și lipsit de importanță” a fost când ereticul Arie a schimbat o singură literă , din cuvântul “homoousios” în cuvântul “homiousios” , prin schimbarea cestei litere înțelesul cuvântului ” de aceeași ființă” a devenit ” de ființă asemănătoare”. Doar prin schimbarea unei singure litere, s-a născut un nou sens referitor la ființa Lui Iisus, că ar fi primit o ființă asemănătoare Tatălui și nicidecum aceeași ființă cu Tatăl. De asemenea, doctrina ariană susținea că: «a fost o vreme când Fiul nu exista », adică Fiul ar fi fost o creatură superioară, dar totuși doar o creatură. Ortodox este să spunem că Fiul Lui Dumnezeu este născut mai înainte de veci , cum este în Crezul pe care îl rostim, și nu ”din veci” precum în mod eretic spune preotul Staicu la predică. Pentru astfel de ”mici greșeli” a fost nevoie ca în anul 325 d.H. , la Niceea, să se adune 318 Sfinți Părinți care să condamne erezia Ariană comisă prin schimbarea unei singure litere. Nu prin schimbarea unor cuvinte , ci prin înlocuirea unei singure litere. Acum ce ar trebui să facă preotul Staicu? Să semneze o hârtie de mărturisire prin care să ne arate că se leapădă de erezia ariană și prin care se angajează să nu mai modifice Crezul? Oare preoții de la Sinaxă nu sesizează aceste erezii ? Cum pot să se roage împreună cu preotul Staicu ? Să înțelegem că sunt și ei de acord cu modificarea Crezului , din ”… Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii…” în ”… Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut din veci…” așa cum spune preotul Staicu la predică? Mai poate fi considerat preotul Staicu ortodox , din moment ce deformează Crezul ? Asta înseamnă să fii ortodox și mărturisitor? Ne-am îngrădit de ecumeniști ca să îmbrățișăm erezia ariană? Să ne gândim care este motivul pentru care preotul Staicu spune erezii la predici? Nu ar fi mai bine să înceteze cu predicile eretice? Nu cumva credincioșii se vor folosi mai mult dacă vor citi predicile de la Sfinții Părinți care nu conțin erezii și înșelări? De ce preotul Staicu vrea cu tot dinadinsul să dovedească că este ”cel mai ortodox”, ”cel mai patristic” cel mai…și cel mai… De ce această mândrie demonică , care are ca rezultat rostirea de erezii la predici ? De ce preotul Staicu își dorește cu atâta ardoare să fie apreciat , să fie prețuit și lăudat de oameni? Să ne aducem aminte de vorbele Mântuitorului : ” Atunci a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor Săi, Zicând: Cărturarii și fariseii au șezut în scaunul lui Moise; … Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni; căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de pe poale. Și le place să stea în capul mesei la ospețe și în băncile dintâi, în sinagogi, Și să li se plece lumea în piețe și să fie numiți de oameni: Rabi. Voi însă să nu vă numiți rabi, că unul este Învățătorul vostru: Hristos, iar voi toți sunteți frați.” Matei 23,2-8. Ce erau filacteriile despre care vorbește Mântuitorul mai sus? Erau pungi de stofa conținând bucăți de pergament pe care erau scrise texte din lege; erau purtate cu ostentație la frunte si pe brațul stâng. De ce preotul Staicu , își afișează cu ostentație predicile ( filacteriile) ? ” Și care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă ” (Matei 20,27) zice Mântuitorul. Enoriașii care participă la astfel de predici ce conțin erezii, sunt oare și ei părtași la ele? Nu își dau seama de ele? Nu au curaj? Au avut curaj să le spună ecumeniștilor că sunt eretici, dar nu au curaj să îi atragă atenția preotului Staicu că spune erezii la predici? Asta mai este mărturisire ortodoxă ? Mai pot fi aceștia numiți ”mărturisitori ortodocși” ?

Apoi în predică , preotul Staicu ne spune că cei care beau coca-cola sunt canibali, mănâncă carnea aproapelui, deoarece în sticlele de coca-cola s-ar afla fetuși avortați. De ce este nevoie ca la în mijlocul Liturghiei , mintea oamenilor să fie întinată cu astfel de monstruozități? Este un mister pe care numai preotul Staicu îl știe. Mintea credincioșilor în timpul Liturghiei nu trebuie să zboare la coca-cola , la avorturi sau canibalism, ci să fie ancorată în Sfânta Liturghie.

Mai departe , în predică, preotul Staicu conduce mintea participanților de la Liturghie, către magazinul Lidl. Ce folos au aceștia că în mijlocul Liturghiei , mintea lor este condusă de cuvintele preotului Staicu , la magazin ? Din nou un mister. Vrea să scoată în evidență ”privirile ucigătoare” ale oamenilor din magazin? Presupunând că acele priviri sunt ”ucigătoare”, așa cum spune preotul Staicu , sunt cumva erezii? Sunt dogmă? Acum preotul și preoteasa, sunt tâlcuitori de priviri? Își au rostul astfel de detalii la predica de la praznicul Bunei Vestiri? La mijlocul Sfintei Liturghii , este util ca mintea credincioșilor să fie îndreptată către ciclul menstrual, carne artificială, fetuși avortați , magazin Lidl și priviri ucigătoare ? Unde la Sfinții Părinți se întâlnesc asemenea predici ca în filmele horror? Este uimitor cum preotul Staicu, ca un veritabil guru, poluează mințile credincioșilor cu fanteziile care îi trec prin minte în acel moment. De fapt , preotul Staicu și enoriașii săi se ”împărtășesc” cu fanteziile ce îi trec prin mintea preotului Staicu în acel moment. Asta este o practică de sectă și nicidecum o practică ortodoxă dintr-o comunitate ortodoxă.

Să facem un exercițiu și să ne imaginăm, ce s-ar fi întâmplat dacă preoții atât de atacați de către preotul Staicu în ultima vreme , Andrei, Ghervasie, Lavrentie, ar fi spus astfel de erezii la predici? Imediat , preotul ”mărturisitor și super ortodox” Staicu, ar fi cerut pedepsirea lor, ar fi înfierat cu mânie astfel de alunecări. Dar acum, când preotul Staicu este prins cu mâța în sac, ce se întâmplă? Ce fac preoții din Sinaxă? Se fac că nu văd, le este frică să îl mustre pe ”marele teolog”, pe ”marele mărturisitor” Staicu, de teamă să nu fie și ei luați în vizor de scandalurile acestui preot . Așteptăm ca preotul Staicu să se dezică public de ereziile pe care tot în mod public le spune la predici sau în afara lor, ne dorim ca preoții din sinaxa ortodoxă , să se dezică de astfel de erezii ale preotului Staicu , în caz contrar se află într-o comuniune vinovată cu acest preot. Nu numai erezia visarionistă trebuie demascată , ci și blasfemiile și afirmațiile eretice ale preotului Staicu! Dacă prețuim cinstea și corectitudinea, dacă vrem să ne mântuim, atunci să nu folosim dublu standard fiind părtinitori și să nu cântărim cu două măsuri. Să nu ne fie frică ca atunci când este vorba de combaterea ereziilor și lepădarea de ereticii ce le promovează , să luăm atitudine și să facem o mărturisire corectă, indiferent dacă suntem preoți sau mireni, așa cum arată Învățătura Ortodoxă.

Desigur clericaliștii vor aduce acuzații cum că suntem furioși…că suntem răi și pătimași, că nu avem voie să-i criticăm pe preoți . Atunci de ce nu iau ei atitudine împotriva denaturării adevărului de către preotul Staicu? De ce tac? De ce niște ”furioși și răi” sunt singurii care iau atitudine împotriva ereziilor preotului Staicu, în timp ce cei virtuoși , cei cu discernământ, bagă sub preș ereziile lui și se fac că nu le văd? Sfântul Grigorie Palama ne învață că tăcerea, la care ne îndeamnă partizanii preotului Staicu, este al treilea tip de ateism. Primul tip de ateism este negarea existenței lui Dumnezeu. Al doilea tip de ateism este erezia, care desfigurează adevărul despre Dumnezeu , iar al treilea tăcerea sau relaxarea (liniștirea – ἐφησυχασμός în limba greacă) , care contribuie la răspândirea celorlalte tipuri de ateism.

2 Comments

  1. După canoane(în special canonul 2)femeia bolnavă în cele lumești nu poate să intre în Biserică și nici să se atingă de cele Sfinte.Este logic că nici la spovedanie.Ca să vină la spovedanie trebuie să intre în Biserică.Spovedania se face în fața icoanei Mântuitorului.Nu sunt bolnave la pat ca să meargă preotul la ele.Doar trebuie să aștepte până se curățesc.Este grav dacă nu știți canoanele Sf.Parinți și vă mai dați și mare site Ortodox.A nu respecta canoanele Sf.Parinți și a le ignora,se numește hulitori de Sf.Parinți și de Hristos.Cercetați înainte să scrieți aberații.Sunteți în rătăcire cu intratul femeilor la spovedanie in Biserică.Mă gândesc că nu le spovediți prin case sau grădini ca să nu încălcați canoanele. Doamne ajută!Ștefan Arad.

    • Unde scrie ca spovedania se face in Biserica? In ce canon? Ati elaborat dvs canoane? Daca o femeie este pe moarte si este la ciclu nu are voie sa se spoveadeasca, deaorece asa interpretati dvs, in mod eronat, Canoanele?
      Va rog sa aduceti argumente patristice, canonice si nu argumente logice : ”.Este logic că nici la spovedanie.” . ”Logica” la care va referiti nu are legatura cu ortodoxia! Sunt doar pareri personale, de idolatru staicovist!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*