Preoții din gruparea lui Chirilă sunt în schismă

„Sunt vrăjmași ai lui Dumnezeu și cei care se află în comuniune cu ereticii.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

„Pe orice cleric a cărui credință, cuvinte și fapte nu sunt în acord cu învățăturile Sfinților Părinți să nu nu îl primim în casa noastră, ci să ne îndepărtăm de el și să îl urăm ca pe un demon, chiar dacă va învia și morți și va face nenumărate minuni.” (Sfântul Simeon Noul Teolog).

Cine are voie să întrerupă comuniunea cu episcopul?

Canonul 15 permite clericilor să se despartă de episcopii lor în cazul în care acești întâi-stătători sunt eretici. Cu alte cuvinte un preot care observă că episcopul de care aparține propovăduiește erezii se desparte de un astfel de episcop fiind vrednic ”de cinstea cea cuvenită ca niște dreptslăvitori”.

După întreruperea comuniunii cu episcopul eretic se poate relua comuniunea cu un alt episcop?

Sunt câțiva preoți din Romania care s-au despărțit de episcopul X de care aparțineau în eparhie, mai precis au întrerupt comuniunea bisericească cu acest episcop,  dar care acum sunt în comuniune bisericească cu un alt episcop (să-i spunem episcopul Y)  care de asemenea pomenește pe eretici. Mai exact acești preoți au fugit de un episcop pentru că pomenea pe eretici dar acum s-au dus la alt episcop care pomenește eretici. Canonic nu este permis asa ceva. Canonul 15 de la Sinodul I-II Constantinopol condamnă pe acești clerici ca fiind schismatici.

Sfântul Maxim Mărturisitorul nu se împărtășea cu nimeni din nici o patriarhie și la întrebarea care i s-a pus referitor la împărtășirea lui cu ei, a răspuns: „de asemenea îmi porunciți, cu toate că eu am acestea scrise în cartea inimii mele, să vin și să mă împărtășesc cu Biserica în care se propovăduiesc dogme de acest fel. Îmi porunciți, de asemenea, să fiu în comuniune cu cei care cred că se ridică împotriva diavolului cu ajutorul lui Dumnezeu, când de fapt în realitate se ridică împotriva lui Dumnezeu? Dumnezeu-Cuvântul, care S-a născut fără de păcat pentru noi ca om să nu îngăduie să fac aceasta! Eu nu voi fi niciodată în comuniune cu cei care acceptă aceste inovații.”

Cine sunt noii episcopii sau mitropoliții eretici?

Mitropolitul Serafim de Pireu se roagă împreună cu colegii lui episcopi și mitropoliți deși aceștia au aprobat oficial conținutul Sinodului eretic din Creta 2016. Similar episcopul Longhin pomenește pe mitropolitul Onufrie care in 2017 a participat la rugaciuni comune cu musulmani, papistași și protestanți. Ambii episcopi pomenesc pe eretici.

Atunci care este sensul ca un preot să întrerupă comuniunea bisericească cu episcopul lui care pomenește pe eretici și să aibă comuniune cu alt episcop care de asemnea pomenește pe eretici? Este un non-sens și mai mult decat atât: Canonul 15 îi numește schismatici pe acești preoți care procedeaza în acest fel.

Cine sunt preoții care au părăsit un episcop eretic și s-au alăturat altui alt episcop eretic?

În cadrul grupării lui Mihai Chirilă este vorba de ieromonah Grigorie Sanda și preot Claudiu Buză. Ne vom opri doar la unul dintre ei, la ieromonahul Grigorie Sanda. Acesta provine din Arhiepiscopia Râmnicului unde conduce IPS Varsanufie care nu a participat în Creta la semnarea documentelor eretice în 2016. Ieromonahul Grigorie Sanda a întrerupt comuniunea cu acest episcop și a fost caterisit. Doi ani mai târziu ieromonahul Grigorie se află în comuniune bisericească cu mitropolitul Serafim de Pireu și cu episcopul Longhin ambii pomenind pe eretici. Care este folosul pentru această manifestare? Încă un exemplu care dovedește că degeaba întrerupi comuniunea și pomenirea episcopului eretic dacă nu cunoști canoanele și credința ortodoxă. Un astfel de preot sfârșește și în schismă și în erezie.

Acum pe bună dreptate și canonic un astfel de preot poate fi tras la raspundere și caterisit întrucât încalcă canoanele. Ar mai putea acum acești preoți să se apere în fața lui Hristos? Ce argumente ar putea aduce?

Sfântul Nicodim Aghioritul și marele învățător al Bisericii noastre ne spune „că mai presus de orice trebuie să păzim neclintite Sfintele Canoane. Căci cei care nu le păzesc sunt supuși la pedepse cumplite.” Există undeva noțiunea de canoane facultative? Sau derogări de la canoane pentru diverse motive?

3 Comments

  1. Sau dus sa fie sub ascultare,pentru sfat sau din evlavie.Se pare ca ai greseli în articol.Acesti preoti pomenesc la sfânta liturghie pe alt episcop.

    • Este în regulă să meargă pentru sfat . Dar mi se pare că ei au anunțat întreruprea pomenirii la un moment dat nu? Cand au ajuns in Grecia sau Ucraina pentru sfătuire au uitat acest lucru?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*