Preotul Ciprian Staicu : schismă și clericalism

1.De ce clericalism? Dovada clericalismului este ceea ce scrie și publică preotul Ciprian Staicu la data de 13 martie 2021: ” Această succintă Mărturisire de credință este baza pe care voi accepta împreună-rugăciunea cu mirenii. Ea va fi completată și citită de fiecare personal în fața Sfântului Altar (în afara slujbei, înaintea începerii Sfintei Liturghii – desigur, o va citi o singură dată, nu de fiecare dată)…” . De ce preotul Staicu cere ca numai mirenii să completeze formulare tip mărturisire? De ce nu și preoții din Sinaxă? Pentru că mirenii neavând preoție sunt considerați a fi niște ortodocși de mâna a doua , niște mădulare ale Bisericii second-hand. Acest gest al preotului Staicu, sugerează că în mireni nu poți avea încredere precum în preoți. Chipurile preoții au infailibilitate și dețin o anumită superioritate în Biserică. Dumnezeu are încredere mai mare în preoți decât în mireni? Nicidecum. Istoria Bisericii ne arată că de cele mai multe ori mucenicii și sfinții nu au fost preoți ci … simpli mireni. În fața lui Hristos , mirenii și preoții au aceleași drepturi , sunt priviți în mod egal. În fața lui Hristos toți oamenii sunt egali. Dumnezeu este drept , nu ține cont de grade, ierarhii, simpatii, părtinire, pile sau relații. Preoții , în comparație cu mirenii, au responsabilități în plus. Administrează o parte din Sfintele Taine. Dar asta nu înseamnă că au dobândit o infailibilitate și nu trebuie tratați în mod egal cu ceilalți membri ai Bisericii. Acest lucru Îl Spune Însuși Mântuitorul Hristos : ” Şi Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru . Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Că și Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să-Și dea sufletul răscumpărare pentru mulți.” (Marcu 10,42-45) . Deci dacă Însuși Hristos-Dumnezeu a venit să slujească…atunci preoții care s-au îngrădit de erezie au pretenția să fie slujiți, să fie mai presus de Hristos? Desigur că nu. Cine afirmă că preoții au privilegii sau infailibilități, dă dovadă de clericalism . Așadar, piramida cade, devine orizontală și, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, în Împărăția ce va să vie, vom fi toți oi [cuvântătoare], deci nu vom merge acolo cu rangurile noastre. Acestea au un uz funcțional, sunt harisme cărora le corespund anumite slujiri. Și primul în Împărăție este cel care are cuget de copilaș, care nu are tendința de a stăpâni asupra cuiva, ci Îl primește pe Domnul său, pe Tatăl său. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune că în privința împărtășirii nu există diferență între mirean și cleric, iar canoanele cer mai multă pregătire de la cleric decât de la mirean, de vreme ce el este mediator pentru popor la Tronul Ceresc. Deci dacă pentru o Taină așa de mare precum Sfânta Împărtășanie nu există diferențe între preot și mirean … atunci există diferențe când vine vorba de formularul tipizat de mărturisire al preotului Staicu? Se înșală cumva Sfântul Ioan Gură de Aur? Sau preotul Ciprian , devine un membru al Inchiziției și îi constrânge pe mireni (dar nu și pe preoți fiindcă sunt deasupra oricăror bănuieli prin faptul că au preoție), să semneze formularul tipizat ? Cel mai probabil , dacă preotul Staicu ar fi cerut unor preoți precum Antim, Ieronim sau Elefterie , să îi semneze formularul tip mărturisire, ar fi fost trimis la plimbare și nu ar fost luat în serios. De aceea nici nu a îndrăznit să le ceară să fie părtași la acest clericalism, de aceea nu poate prezenta în fața noastră sprijinul lor scris. În mod normal, dacă demersul preotului Staicu ar fi fost acceptat de membrii sinaxei, aceștia, ca să dea un exemplu , ar fi fost primii care ar fi semnat acea mărturisire. Faptul că membrii sinaxei nu au semnat și nu semnează formularul preotului Staicu, indică faptul că acest demers este doar un mijloc de a-și face reclamă de mărturisitor, de a da impresia credincioșilor că se întâmplă niște fapte glorioase și ortodoxe în rândul celor ce îl urmează pe acest preot. Realitatea este că se face o discriminare, se arată neîncredere , bănuială și suspiciune față de mireni. Mirenii sunt considerați vinovați și eretici până se dovedește că sunt ortodocși, prin semnarea unei biete hârtii. Iar dovada constă în ritualul inventat de preotul Staicu, ritual ce nu se aplică preoților din Sinaxă. Adică preotul Staicu, acceptă să se roage împreună cu membrii Sinaxei (preoții), fără ca aceștia să semneze vreo mărturisire, dar nu acceptă să se roage cu mirenii , decât dacă aceștia din urmă semnează formularul tipizat de mărturisire?  Mai mult, este dovedit că preotul Staicu obișnuiește să spună lucruri neortodoxe la predici, în acest caz nu el ar fi primul care să se lepede de aceste erezii sau blasfemii? Mirenii spun erezii la predici? Răspuns: Nu, pentru că mirenii nu țin predici.Atunci de ce sunt forțați să semneze mărturisiri? Nu cumva preotul Staicu ar trebui să completeze un formular de mărturisire prin care arată ortodocșilor că se leapădă de clericalism? Ne poate indica preotul Staicu care sunt canoanele care îl îndreptățesc să emită aceste pretenții exclusiv către mireni? Care sunt canoanele care îl îndreptățesc să nu primească pe cineva la Liturghie decât dacă respectivul ortodox a semnat acel formular? Ce canon condiționează participarea la Liturghie a mirenilor de semnarea unei hârtii tip formular? Dacă o persoană ortodoxă (deci nu eretică) refuză să semneze formularul tipizat , nu are acces la Sfânta Liturghie? În baza cărui canon? Preotul Staicu este proprietarul paraclisului (ca și construcție în actul de proprietate), deci automat este și proprietarul Sfintei Liturghii și face reguli proprii? Asta însemnă să fii clericalist!

                2.De ce schismă? Din punct de vedere canonic , care sunt motivele pentru care poți întrerupe comuniunea cu mirenii ortodocși? Pentru că nu sunt de acord să semneze un anumit formular? Sau pentru că nu respectă un anumit ritual sau o anumită procedură elaborată de către o anumită persoană, fie ea și preot? Aici mă refer la ritualul elaborat de p Staicu : ”…va fi completată și citită de fiecare personal în fața Sfântului Altar (în afara slujbei, înaintea începerii Sfintei Liturghii – desigur, o va citi o singură dată, nu de fiecare dată)…”. Și dacă o persoană ortodoxă nu semnează , înseamnă că nu este primită la Liturghie , deși este ortodox, deci atât preotul Staicu cât și enoriașii acestuia fac schismă! Motivele , în mod clar, nu sunt întemeiate! Biserica nu a rânduit astfel de practici nicăieri. Mărturisirea de credință se face în mod benevol fără vreo constrângere. Hristos constrânge pe cineva? Evident că nu. Atunci cine îi dă dreptul preotului Staicu să constrângă pe cineva sau să condiționeze participarea la Sfânta Liturghie pe criterii arbitrare ?Clericalismul îl face pe om să se creadă mai presus de Dumnezeu! Să luam aminte la papism , locul cu cei mai mulți clericaliști! Repet: Liturghia nu este a preotului, deci nu poate face ce vrea, impunând reguli neortodoxe, Liturghia este a Bisericii! Biserica nu este preotul! Nici episcopul sau patriarhul. Doar la papistași ”Biserica” este papa! Și tot papa face regulile după bunul lui plac.

                Membrii sinaxei , ar trebui să îi atragă atenția asupra acestor inovații, sau dacă nu o fac , atunci să ne indice baza canonică ce susține un asemenea demers, care sunt canoanele care dau dreptul preoților să aibă suspiciuni , să considere că mirenii sunt vinovați până se dovedește că sunt nevinovați. Neimplicarea celorlalți preoți ortodocși, ne arată , pe de o parte, că demersul clericalist al preotului Staicu este unul izolat și neortodox, iar pe de altă parte că nu vor să rezolve această problemă care este clericalismul la pachet cu preotul Staicu. Cu toții vor da socoteală pentru că nu au încercat să împiedice această sminteală, această tulburare și această pată aruncată pe obrazul Bisericii. Unii clericaliști vor spune : ” Să nu judecăm! Să tăcem , să ne rugăm, să ne vedem de treaba noastră că noi suntem mireni și nu preoți!” Ei bine, acestor clericaliști le stă împotrivă Învățătura Bisericii prin Sfântul Teodor Studitul : “Atunci când Credința e primejduită, porunca Domnului este de a nu păstra tăcere. Dacă e vorba de Credință, nimeni nu are dreptul să zică: “Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cârmuitor? Nici acesta nu dorește să aibă vreun amestec. Sau un sărac care de-abia își câștigă existenta? … Nu am nici cădere, nici vreun interes în chestiunea asta. Dacă voi veți tăcea si veți rămâne nepăsători, atunci pietrele vor striga, iar tu rămâi tăcut si dezinteresat?”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*